فراخوان پایاپای شن و ماسه

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته استافزودن به پسندها

توضیحات

تهاتر شن و ماسه در استان فارس

مصالح موجود عبارتند از:

ماسه شسته

ماشه شکسته یا 06

نخودی

بادامی

مصالح از نوع رودخانه ای با کیفیت عالی می باشد

کمپرسی برای حمل مصالح موجود می باشد

محل دپوی مصالح در قادرآباد

جزئیات خاص