متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-81

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 ISO  

 ایزو

سیستم‌های کیفیت و الگو بر ای تضمین کیفیت در تولید، نصب و ارائه خدمات. این استاندارد هنگامی‌که عرضه‌کننده باید مطابقت با نیازمندی‌های تعیین شده را در مراحل تولید، نصب و ارائه خدمات تضمین نماید به کار می‌رود.

 ISO  

 ایزو

 سیستم‌های کیفیت و الگو برای تضمین کیفیت در بازرسی و آزمون نهایی. این استاندارد هنگامی‌که عرضه‌کننده باید مطابقت با نیازمندی‌های تعیین شده را فقط در بازرسی و آزمون نهایی تنظیم نماید، به کار می‌رود.

 ISO

ایزو  و

استاندارد راهنما به‌منظور تشخیص کامل نیازمندی‌های سیستم کیفیت و باهدف مدیریت کیفیت داخلی و طراحی سیستم (ارکان ساختمانی).

استانداردهای مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، راهنمایی برای اطمینان از دستور کار مدیریت.

عناصر مدیریت کیفیت و سیستم کیفیت، راهنماهایی برای خدمات، مواد اولیه فرایند شده، بهبود کیفیت، برنامه‌های کیفیت، هزینه‌های کیفیت، مدیریت ترکیب یا ساخت، مدیریت پروژه.

 ISO  

 ایزو

استاندارد بین‌المللی مدیریت محیط‌زیست که به‌منظور تدوین عوامل سیستم مؤثر مدیریت محیط‌زیست ایجاد شده و هدف کلی این استاندارد ایجاد پشتوانه حفاظت محیط زی ست و پیشگیری از آلودگی آن، متناسب با نیازهای اجتماعی و اقتصادی است.

 Documentation

مستندسازی

مستندسازی عبارت است از، بررسی سیر تکوین و تحقق طرح از زمان پیدایش تا مرحله مطالعه اجرا و بهره‌برداری و نگهداری، ثبت وقایع و رویدادها، ابتکارات، خلاقیت‌ها، تنگناها و مشکلات فنی و حقوقی و اجرایی و مالی، تحلیل و ارائه راه حل‌ها به‌صورت مستند از طریق گزارش، تصویر، فیلم، دیسکت و سی دی تنظیم و ثبت می‌شود و از آن برای اطلاعات و حل مشکلات بعدی طرح مورداستفاده قرار می‌گیرد و همچنین می‌تواند برای طرح‌های بعد نیز کاربرد داشته باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Algorithm

الگوریتم (دستور کار منطقی)

یک روال ثابت گام به گام برای حل یک مسئله پیچیده که برای حصول نتایج، معمولاً به روال ساده شده‌ای تقسیم و مورداستفاده قرار می‌گیرد.

مجموعه‌ای از قواعد و دستور کارهایی که باید به‌طور قانونمند برای حل مسئله‌ای انجام داد.

 Model

 مدل

قالب تحلیلی که در آن سعی شده است از پیچیدگی‌های موضوع مو رد نظر ویژگی‌هایی که برای درک روابط رفتاری، نهادی و فنی آن موضوع لازم است نشان داده شود.

 الگویی که از واقعیت‌ها گرفته‌شده و روابط بین متغیرها را نشان می‌دهد. در واقع برداشت و شمایی از واقعیت‌ها است نه عین واقعیت، منظور آن است که توضیح پدیده‌های موردنظر و اقدام به پیش‌بینی آن آسان شود.

 Pattern

الگو

الف شکل یا نمونه ساخته شده که به‌عنوان راهنما برای سا ختن اشیای مختلف در نظر گرفته و مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ب نمونه یا ملاک‌های مشخص‌شده برای مصارف مختلف.

 Schematic

شماتیک

رسم تصویر درست که نشان‌دهنده تمام اعضای یک جسم است و به‌صورت نمایش هندسی با اطلاعات بیشتر شامل مواد، اندازه، رنگ و زیبایی آن ارائه می‌شود. ممکن است به‌صورت رنگی بوده یا بامدل و مشخصات و برآورد اولیه نیز ارائه شود.

 Technique

فن تکنیک

روش یا مهارتی که در یک کار فنی یا عملی به کار می‌رود. روش انجام یا اجرای کار.

 Statistic

آمار

داده‌های عددی مربوط به عده‌ای از افراد یا داده‌های کمی را که توسط تعداد زیادی از علل به وقوع می‌پیوندد، آمار گویند. علم جمع‌آوری تجزیه‌وتحلیل و تفسیر چنین داده‌ها را علم آمار نامند.

گردآوری و طبقه‌بندی واقعیاتی که برای تسهیل و تفسیر داده‌های عددی به کار می‌رود و از گروه افراد یا از گروه مشاهدات یک فرد تنها به‌دست‌آمده است.

آمار عبارت است از اطلاعات، آگهی‌ها و مشاهدات به‌صورت عدد و رقم.