متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-80

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

American society for testing and materials (ASTM)

انجمن آزمون و مواد آمریکا

سازمانی است غیرانتفاعی که مشخصات فنی و آزمایش‌های استاندارد را برای مصالح مختلف تدوین می‌کند.

American national standard institute (ANSI)

مؤسسه استاندارد ملی آمریکا

مؤسسه استاندارد ملی آمریکا یک مرکز هماهنگ کننده استانداردهای بخش خصوصی است که فعالیت‌های تشخیص استانداردهای موردنیاز صنعت و تشویق مؤسسات به تدوین و یا تجدیدنظر در آن‌ها، هماهنگ نمودن استانداردهای تدوین شده، ارائه خدمات فنی به مؤسسات بین‌المللی را انجام می‌دهد.

Deutsches institute for normeng (DIN)

مؤسسه استاندارد آلمان

مؤسسه استاندارد آلمان در سال  تأسیس شده و مرکز آن در برلن و شعبه آن در کلن واقع می‌باشد. این مؤسسه غیرانتفاعی بوده و هدف آن تدوین استاندارد و ارتقای نقش کاربردی آن است. این مؤسسه دارای  کمیته استاندارد و حدود  گروه کاری می‌باشد.

British standard institute (BSI)

مؤسسه استاندارد انگلستان

مؤسسه استاندارد انگلستان تشکیلاتی است که متولی تهیه استانداردهای ملی برای استفاده در صنایع و فناوری در کشور انگلستان می‌باشد. این مؤسسه غیرانتفاعی و از سال  تشکیل‌شده و اولین مؤسسه استاندارد در جهان است و تا کنون بالغ بر , استاندارد تهیه نموده است.

 Profit organization

مؤسسه انتفاعی

مؤسسه انتفاعی، مؤسسه‌ای است که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد، مانند کانون‌های فنی و حقوقی و مؤسسات حسابرسی، مؤسسات فنی، مؤسسات آموزشی.

Nonprofit organization

مؤسسه غیرانتفاعی

مؤسسه غیرانتفاعی، مؤسسه‌ای است که بدون قصد انتفاع توسط شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدف‌هایی در راستای منافع جامعه تشکیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازد. یک مؤسسه غیرانتفاعی تنها برای تأمین هزینه فعالیت‌های مؤسسه به طرق مختلف، درآمدتحصیل می‌کند و درآمد حاصله را فقط برای نیل به هدف‌های مؤسسه به مصرف می‌رساند. درآمد خالص و سود در این‌گونه مؤسسات معنی ندارد.

Federation international des ingeniers conseil (FIDIC)

 International federation of consulting engineers

فیدیک

اتحادیه بین‌المللی مهندسان مشاور می‌باشد که از اتحادیه‌های مهندسان مشاور کشورهای مختلف تشکیل‌شده و با گروه بین‌المللی پیمانکاران نیز همکاری دارد و در جهت اعتلای کار مهندسان مشاور فعالیت دارد و برای کارهای خدمات مشاوره دستورالعمل و راهنماهای مختلفی تهیه و منتشر می‌کند و مرکز آن در لوزان سوئیس واقع است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Technical and executive system

نظام فنی و اجرایی

عبارت است از مجموعه اصول، روش‌ها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی و مالی حاکم بر تهیه، اجرا و ارزشیابی طرح‌های عمرانی کشور و چگونگی انتخاب و به‌کارگیری عوامل دست‌اندرکار مربوط به آن و نیز تعیین مشخصات عوامل یادشده و نحوه ارتباط بین آن‌ها.

Standard

استاندارد

استاندارد به مشخصات فنی یا مدرک قابل دسترسی گفته می‌شود که بر نتایج جا افتاده علم، فن و تجربه مبتنی بوده و باهدف ارتقای سطح بهینه بهره‌وری جامعه و با همکاری و توافق ضمنی و یا تأیید کلی همه افراد ذینفع تهیه‌شده و توسط نهادی معتبر به تصویب رسیده باشد.

یک مدرک تهیه‌شده در مورد، محدودیت‌های مهندسی و فنی و موارد کاربردی، مواد، فرایندها، روش‌ها، طراحی و کارهای مهندسی می‌باشد و شامل ملاک‌هایی برای حصول بالاترین درجه کاربردی و یکنواختی در مواد و محصولات یا تعویض قطعات می‌باشد.

 استاندارد اجرایی

 Standard

منظور از تعیین استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرایی برای این طرح‌ها است. به‌نحوی‌که هدف‌های زیر تأمین گردد:

الف بالا بردن کیفیت اجرایی طرح‌ها

ب دقیق تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه‌های اجرایی پ کاهش هزینه‌های اجرایی ت جلوگیری از صرف هزینه‌های زائد

ث‌استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود

ج‌سریع‌تر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه‌ها و مشخصات

چ احتراز از تهیه مکرر نقشه‌ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به‌صورت تیپ قابل تهیه باشد.

ح‌یکنواخت نمودن رویه‌های اجرایی

خ‌فراهم نمودن زمینه و شرایط لازم برای تولید انبوه Mass production ملزومات و مصالح و اجزای ساختمانی موردنیاز طرح‌ها.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

  Code

آیین‌نامه

مجموعه مقررات و روش‌های اجرایی است که به استناد موازین قانونی تهیه و عموماً لازم‌الاجرا می‌گردد و می‌تواند دربرگیرنده استانداردهای فنی نیز باشد.

 Instruction

 دستورالعمل

مجموعه روش‌ها و دستوراتی است که برای انجام یک موضوع یا یک کار مشخص تدوین می‌گردد و عموماً رعایت آن الزامی است.

دستورالعمل گروه اول

دستورالعمل‌هایی که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است (نظیر فرم ضمانت نامه‌ها، فرم پیمان‌ها، استانداردهای فنی، تجزیه واحد بها و غیره).

دستورالعمل گروه دوم

دستورالعمل‌هایی که به‌طورکلی و برای موارد عادی تهیه می‌گردد و برحسب مورد، دستگاه‌های اجرایی و مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهای آن را با توجه به کار موردنظر و در حدود قابل‌قبولی که در دستورالعمل تعیین‌شده داده و آن را با شرایط خاص کار موردنظر تطبیق دهند (نظیر حق‌الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومی پیمان و مشخصات عمومی و غیره).

دستورالعمل گروه سوم

دستورالعمل‌هایی است که به‌عنوان راهنمایی و ارشاد دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می‌شود و رعایت مفاد آن درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مشاور روش‌های بهتری داشته باشند اجباری نیست.

 Code of Practice

آیین کاربرد

تلفیقی از تجارب مفید و تحقیقات علمی است که روش‌های عملی توصیه شده برای طراحی، ساخت، احداث، بهره‌برداری یا نگهداری از تجهیزات، تأسی سات، سازه‌ها و... را تشریح می‌کند به‌طوری‌که استفاده‌کننده قادر باشد بی‌درنگ آخرین تجارب و پیشرفت‌ها را در بخش مربوط به کار گیرد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Guideline

راهنما

به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می‌شود که برای تسهیل در کاربرد روش یا روش‌های خاصی تدوین شده باشد.

 Specification

مشخصات

مدرکی که الزامات و یا خواسته‌ها را بیان می‌کند.

یادآوری مشخصات می‌تواند مربوط به فعالیت‌ها (مانند مدرک روش اجرایی، مشخصات فرایند و مشخصات آزمون) یا برای محصولات (مانند مشخصات محصول، مشخصات عملکرد و نقشه) باشد.

Technical characteristics

مشخصه‌های فنی

آن دسته از مشخصه‌های تجهیزات که عمدتاً به اصول مهندسی دخیل در ساخت تجهیزات واجد مشخصه‌های مو رد نظر مربوط می‌شوند. مثلاً در تجهیزات الکترونیکی، مشخصه‌های فنی شامل مداربندی و انواع آرایش‌های اجزای الکترونیکی است.

 Regulation

مقررات

الف به معنی عام شامل قانون، تصویب‌نامه، آیین‌نامه، بخشنامه و هر چه که ضمانت اجرا داشته باشد.

ب به معنی خاص در مقابل قانون (به معنی اخص) استعمال شود.

International standard organization

استاندارد بین‌المللی تضمین کیفیت ایزو

استاندارد بین‌المللی است که در ارتباط با تضمین کیفیت است. اعتبارنامه  یک سند مثبت و باارزش است که اعطای آن به یک شرکت موجب می‌شود که این باور به وجود آید که آن شرکت به‌خوبی سازمان‌دهی شده است.

 ISO  

 ایزو

سیستم‌های کیفیت و الگو برای تضمین کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات. این استاندارد هنگامی‌که عرضه‌کننده باید مطابقت با نیازمندی‌های تعیین‌شده را در مراحل طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات تضمین نماید به کار می‌رود.