متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-79

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

United nations educational, scientific and cultural organization (UNESCO)

سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد

 سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی ملل متحد سازمانی است که به‌منظور کمک به صلح و امنیت جهانی از راه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین کشورهای مختلف جهان در سال  تأسیس شد. این سازمان همچنین مسئولیت توسعه عدالت، احترام به قانون و حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در منشور ملل متحد را داراست.

Food and agricultural organization (F A O)

سازمان خواربار و کشاورزی

 یکی از شاخه‌های تخصصی سازمان ملل است و به‌طور عمده در جهت اعطای کمک‌های فنی به کشورهای جهان سوم فعالیت می‌کند و هدف آن بهبود تولید و توزیع خواربار و محصولات کشاورزی است. سازمان خواربار و کشاورزی در سال  تأسیس شد و مرکز آن در رم پایتخت ایتالیا است.

United nations industrial development organization (UNIDO)

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

سازمانی که هدف آن شتاب بخشیدن به فرایند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه است. این سازمآن‌که در سال  تأسیس شد تا سال  از ارگان‌های (نهادهای) وابسته به مجمع عمومی بود، ولی از آن سال به بعد به‌عنوان یک سازمان مستقل در چارچوب سازمان ملل فعالیت دارد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

World health organization (WHO)

سازمان بهداشت جهانی

از دوایر تابع سازمان ملل متحد (قسمت شورای اقتصادی اجتماعی) که وظیفه آن مطالعه در روابط بهداشت کشورهای عضو سازمان و اقدام‌های مناسب در این زمینه است. این سازمان در سال  تأسیس و به‌وسیله مؤسسات محلی کار می‌کند. (مرکز آن در ژنو است.)

International standard organization (ISO)

سازمان بین‌المللی استاندارد

این مؤسسه در سال  با شرکت  کشور به‌طور رسمی تشکیل گردید و در تمام رشته‌های فنی به‌جز درزمینهٔ الکتریک و الکترونیک، تهیه استانداردهای بین‌المللی را به عهده دارد و در حال حاضر حدود  کشور عضو آن هستند و مرکز آن در ژنو می‌باشد.

World bank (International bank of reconstruction and development)

بانک جهانی

یکی از ارگان‌های (نهادهای) وابسته به سازمان ملل که در سال  میلادی تأسیس شد. هدف این ارگان (نهاد) کمک به توسعه اقتصادی اعضای فقیرتر جامعه ملل از راه (پرداخت وام) یا ارائه کمک‌های مالی و فنی به آن‌هاست.

سازمانی که به تقویت بهینه اقتصادی کشورهای عقب مانده کمک می‌کند.

International monetary fund (IMF)

صندوق بین‌المللی پول

سازمانی که به‌منظور اصلاح و بهبود معاملات ارزی، ثبات مبادلات بین‌المللی و تأمین و توسعه بازرگانی متوازن در سال  تأسیس شد. کشورهای عضو، می‌توانند در شرایط خاصی، ارزهای خارجی را از این صندوق وام بگیرند. عضویت در بانک جهانی عمران و توسعه، منوط به عضویت در صندوق بین‌المللی پول است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

International labor organization (ILO)

سازمان بین‌المللی کار

سازمانی جهانی است که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها، به‌طور سه جانبه در سال  تشکیل‌شده است و مقر آن در ژنو است. هدف از تشکیل این سازمان، حمایت از حقوق کارگران و ایجاد شرایط مساعد کار و امکانات کافی برای اشتغال و سطح زندگی مناسب برای کارگران سراسر دنیا بوده است. این سازمان از بدو تأسیس برای تنظیم و تدوین مقررات مربوط به کار تلاش کرده و درزمینهٔ های آموزشی نیز فعالیت‌های چشمگیری داشته است. این سازمان برای نیل به هدف‌های خود، سیاست‌ها و برنامه‌هایی را تنظیم و مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌هایی را تدوین می‌کند که مجموعه آن‌ها، قانون بین‌المللی کار را به وجود آورده است.

International trade organization

سازمان تجارت بین‌المللی

از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد است که در سال  به‌منظور تنظیم سیاست‌های توسعه و معیارهای بازرگانی بین‌المللی به وجود آمده است.

Stock exchange

بازار بورس، بازار سهام

سازمانی که برای معامله اوراق بهادار و سهام، بازار به وجود می‌آورد.

مؤسسه‌ای که برای اعضای خود امکان معامله سهام و اوراق بهادار را فراهم می‌آورد. نظر به اهمیت این معاملات، در اغلب موارد، دلال‌ها و کارگزاران بورس، به نیابت از طرف دیگران معاملات را انجام می‌دهند. این مؤسسه‌ها معمولاً در شهرهای بزرگ دنیا ایجاد می‌شوند.

General agreement on tariffs and trade (GATT)

موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

موافقت‌نامه بین‌المللی که چارچوبی برای تجارت جهانی است. در این موافقت‌نامه به‌ویژه، بر حقوق و عوارض واردات و مقررات مبادلات بازرگانی تأکید شده است. در نشست‌های گات توافقنامه‌های دوجانبه‌ای میان کشورها صورت می‌گیرد.

 Chamber of commerce

 اتاق تجارت

انجمنی که برای پیشبرد و توسعه امور تجاری در یک منطقه تشکیل می‌شود. اتاق‌های تجارت، سازمان‌های داوطلبانه‌ای هستند که عضویت در آن‌ها در انحصار بازرگانان و تجار محلی است.

International chamber of commerce

اتاق بازرگانی بین‌المللی

یک سازمان بین‌المللی که سال  در فرانسه تشکیل‌شده است و فعالیت‌های اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف را هماهنگ می‌کند.