متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-76

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Insurance declaration

اظهارنامه بیمه

اظهاراتی است که بیمه‌گذار در زمان خرید بیمه به‌صورت کتبی یا شفاهی بیان داشته و از طریق آن اطلاعات لازم در اختیار بیمه گر قرارگرفته و بر اساس آن بیمه نامه صادر می‌شود.

Application form

پرسشنامه ارزیابی خطر

فرم ارزیابی خطرهاست که از سوی بیمه گر در اختیار بیمه گزار قرار می‌گیرد.

Insurance law

اساس قرارداد بیمه

قوانین و مقرراتی نظیر قانون بیمه مصوب سال  است که بیمه نامه به‌موجب مفاد آن‌ها صادر می‌شود.

 Insurable interest

 اصل نفع بیمه‌ای

یکی از اصول اساسی بیمه (نفع بیمه پذیر) است که به‌موجب آن بیمه گزار باید در موضوعی که حقبیمه می‌دهد دارای منافع مالی باشد. در غیر این صورت بیمه باطل و آثار آن نافذ نخواهد بود.

 Subrogation

 اصل جانشینی

به‌موجب این اصل در صورت پرداخت خسارت به زیان دیده، تعقیب عامل زیان (مقصر به‌جز بیمه گذار) تا میزان خسارتی که به ذینفع پرداخت شده است و حقوق زیان دیده، به بیمه گر منتقل می‌شود.

Utmost good faith

رعایت اصل حسن نیت بیمه گر

بیمه گر متعهد می‌شود که در کمال حسن نیت مواردی را که موجب اسقاط حقوق بیمه گزار از دریافت خسارت می‌گردد به‌طور شفاف در بیمه‌نامه بگنجاند.

 Liability insurance

 بیمه شخص ثالث

این نوع بیمه، بیمه‌گذار را در مقابل ادعای شخص سوم به هنگام وارد شدن صدمات شخصی و یا خسارت مالی به‌وسیله خود بیمه‌گذار حفاظت می‌کند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Property insurance

بیمه اموال

بیمه اموال عبارت است از مبادلۀ پرداخت مبلغی معین و اندک در مقابل زیان محتمل و سنگین. بیمه اموال، شرکت یا مؤسسۀ تولیدی را در مقابل خسارت‌های وارده به ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و دام‌ها در اثر آتش‌سوزی، رعد و برق و مخاطرات دیگر بیمه می‌کند.

 Credit nsurance

 بیمه اعتباری

ضمانت نامه‌ای که شرکت بیمه برای صاحبان صنایع، عمده‌فروشان و سازمان‌های خدماتی صادرمی کند و استمرار خدمات ارائه‌شده به آنان را، تعهد می‌نماید.

 Reassurance

بیمه اتکایی

قراردادی است که طبق مفاد آن یک بیمه‌گر تمام و یا بخشی از ریسک (خطرپذیری) قرارداد بیمه صادر شده توسط یک بیمه گر دیگر را تقبل می‌کند.

روشی است در بیمه که طبق آن بیمه‌گر برای تضمین قرارداد بیمه از شرکت بیمه دیگری می‌خواهد تا یک بخش یا تمام خسارت‌های احتمالی بیمه گذاران را جبران کند.

 Comprehensive insurance

بیمه جامع

بیمه نامه‌ای است که مجموعه‌ای از خطرهای مشخص را تحت پوشش می‌گیرد.

Mortgage insurance policy

بیمه وثیق

نوعی بیمه است که به‌عنوان تضمین طلب یا وثیقه طلب یا سپرده برای اطمینان از وصول طلب، مورداستفاده قرار می‌گیرد و بدهکار می‌تواند در برخی موارد به‌جای وثیقه ملکی بیمه نامه‌ای تهیه کند و به طلبکار خود بدهد. ازاین‌رو بیمه، خود نوعی وثیقه محسوب می‌شود.

Professional indemnity insurance

بیمه نامه جبران خسارت حرفه‌ای 

این بیمه‌نامه، متخصصان رشته‌های مختلف را در قبال خسارت‌های ناشی از اشتباهات و غفلت‌های هنگام کار تخصصی مربوط تحت پوشش قرار می‌دهد.