متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-75

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Guarantee

ضمانت

 تضمینی برای کیفیت کار یا ارزش خدمات، برای یک دورۀ معین که محمل قانونی نیز دارد. بیشتر قراردادهای ساختمانی شامل یک دوره ضمانت یک ساله پس از تکمیل ساختمان می‌باشند. وسایل و تجهیزات ساختمان نیز ممکن است دورۀ تضمین طولانی‌تر را داشته باشند.

 حساب منابع داخلی

حساب‌هایی که ناشی از ذخیره منابع مالی و یا سود حاصل از فعالیت‌های بنگاه اقتصادی بوده و مدیریت آن تحت کنترل کامل مدیریت شرکت است.

 درآمد مشمول مالیات حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون ”قانون مالیات‌های مستقیم “.

  Tax

مالیات

مالیات عبارت است از قسمتی از دارایی یا درآمد افراد که به‌منظور پرداخت هزینه‌های عمومی و یا حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور (اجرای سیاست مالی) به‌موجب قانون و به‌وسیلۀ دولت وصول می‌شود. مالیات را می‌توان به دو نوع عمده تقسیم‌بندی کرد:

الف مالیات مستقیم ب مالیات غیرمستقیم

 Consumption tax

مالیات بر مصرف

مالیات وضع‌شده بر مصرف کالاها و خدمات را مالیات بر مصرف می‌نامند، عوارض، مالیات کلی فروشی و خرده فروشی، مالیات ارزش افزوده و یا هر نوع مالیاتی که بر داد و ستدهای کالاها و خدمات تعلق گیرد، به‌عنوان مالیات بر مصرف تلقی می‌شود. در واقع، تفاوت قیمت پرداخت شده توسط خریدار و قیمت دریافت شده توسط عرضه‌کننده، مالیات بر مصرف را تشکیل می‌دهد. قیمت بازار کالا یا خدمت به‌علاوه مالیات بر مصرف و منهای یارانه، تعیین کننده قیمت تقاضای کالا یا خدمت است.

 Precious items

 اقلام گران‌بها

منظور، اقلام باارزش قابل ملاحظه‌ای است که نه به‌منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداری می‌شوند، مانند تابلو، کتب خطی، فلزهای گران‌بها.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

موجودی انبار

منظور کالاها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به‌منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداری می‌شوند.

 دفتر معین

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب‌های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود. کارت‌های حساب در حکم دفاتر معین است.

 Insurance

بیمه

نوعی حمایت و حفاظت در مقابل مخاطرات و حوادث در ازای دریافت حق بیمه می‌باشد. رابطه قراردادی بین دو طرف بیمه‌گر و بیمه‌گذار به نحوی است که بیمه‌گر در ازای دریافت مبلغ حق بیمه تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه، خسارت بیمه‌گذار را جبران کند.

بیمه، عقدی است که برحسب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را جبران کند. بیمه کردن اجازه می‌دهد که افراد ریسک خسارت زیاد را با ضرر حتمی کم مبادله کنند. خسارت‌های عمده که در مقابل آن‌ها بیمه انجام می‌شوندعبارتند از:

خسارت مالی، عمر و درآمد.

طرف متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار باید به بیمه گر بپردازد حقبیمه می‌گویند.

Policy

بیمه نامه

سند عقد بیمه (اعم از رسمی یا غیررسمی) را بیمه‌نامه میگویند و آن قراردادی است که طبق آن بیمه‌گر در قبال دریافت حق بیمه متعهد می‌شود که در صورت وقوع حادثه معینی مبلغی را برای جبران آن بپردازد.

قرارداد بیمه است که بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر با رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مربوط مبادله می‌شود.

 Underwriterinsurer

 بیمه گر

شخصی است که به ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، جبران خسارت وارده به موضوع بیمه را تعهد می‌کند.

شرکت‌های بیمه که طبق (قانون بیمه مصوب سال  و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ) تأسیس شده و تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند و مشخصات آن‌ها در بیمه نامه قید می‌گردد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Insured

بیمه گذار

بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه گر به نفع او تعهد می‌نماید که خسارت احتمالی وی را جبران کند.

کارفرما یا پیمانکار و در مواردی مشاور است که برحسب وظایف و مسئولیت‌های خویش نسبت به تهیه و خریداری پوشش‌های لازم بیمه‌ای اقدام می‌نماید.

 Insurance services

نوع بیمه

هر یک از انواع پوشش‌های بیمه که به‌صورت اجباری یا اختیاری خریداری می‌شود.

 Subject matter of insured

 موضوع بیمه

احتمال وقوع خطرهایی است که در طول اعتبار مدت بیمه نامه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

 Duration

مدت بیمه

زمانی است که بیمه گر و بیمه گذار در مقابل یکدیگر متعهد هستند. بیمه گر متعهد جبران خسارت مشمول بیمه و بیمه‌گزار متعهد پرداخت حق بیمه است. برحسب انواع بیمه، مدت بیمه ممکن است کمتر یا بیشتر از یک سال باشد. در بیمه‌های مهندسی مورد بیمه به‌تناسب دوره انجام کار و مراحل آن از شروع کار تا بهره‌برداری آزمایشی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

Insured

مورد بیمه

تمام یا قسمتی از موضوع پروژه است که طبق تشخیص کارفرما یا برحسب قوانین و مقررات جاری باید برای آن‌ها پوشش بیمه‌ای تأمین گردد.

Sum insured

ارزش مورد بیمه

ارزش کامل اموال و دارایی‌هایی که باید برحسب مبلغ پیمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

Premium

حق بیمه

ارزش احتمال وقوع خطرات بیمه شده‌ای است که قبل از شروع کار در وجه بیمه گر پرداخت شود یا بیمه گذار متعهد به پرداخت آن در طول مدت بیمه باشد.

 Extra premium

حق بیمه اضافی

مبلغی است که به علت پرمخاطره بودن (ریسک) یا تشدید خطر تحت پوشش مازاد برحق بیمه معمول دریافت می‌شود.