متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-73

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Cost recovery

برگشت هزینه

جبران هزینه کالاها و خدمات و ازجمله هزینه سرمایه، از طریق تعرفه تعیین‌شده، نشان‌دهنده برگشت هزینه است. از این اصطلاح هم در مورد برگشت هزینه‌های اقتصادی و هم در مورد برگشت هزینه‌های مالی استفاده می‌شود.

دیون

عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که ناشی از تعهد دستگاه اجرایی می‌باشد.

دیون بلامحل

عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.

الف احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.

‌بانواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، ناشی از خدمات انجام‌شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های مخابراتی، پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.

‌جسایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.

 Longterm debt

 بدهی بلندمدت

وجوهی که برای دوره‌ای بیشتر از یک سال استقراض شده باشد، مانند اوراق قرضه پرداختنی و اسناد پرداختنی بلندمدت، تعهد پرداختنی در قالب پول یا کالا برای دوره‌ای بیشتر از یک سال.

 Shortterm debt

بدهی کوتاه‌مدت

نوعی بدهی که ظرف یک سال از جانب بدهکار به بستانکار قابل پرداخت باشد. این نوع بدهی‌ها در زمرۀ (بدهی‌های جاری) طبقه‌بندی می‌شوند.

بدهی کوتاه‌مدت ممکن است شامل بخشی از یک بدهی بلندمدت باشد که قسمتی از آن در سال جاری قابل پرداخت است.

 سال مالی

یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Finance

تأمین مالی

الف عبارت است از تأمین سرمایه لازم توسط یک مؤسسه سرمایه‌گذار جهت اجرای یک کار که در آن امکان درآمد کافی برای بازپرداخت هزینه‌های انجام‌شده و بهره آن وجود دارد.

ب تهیه تسهیلات مالی برای اجرای کارهای تجاری و اقتصادی، رشته‌ای از علوم اقتصادی که موضوع آن تجهیز منابع مالی است.

 تأمین پول در زمان و مکان لازم، تأمین پول ممکن است برای مصرف و یا سرمایه‌گذاری لازم باشد. تأمین مالی ممکن است برای کوتاه‌مدت، میان مدت و یا بلندمدت باشد. تقریباً مفهوم آن سرمایه در شکل پول است یعنی به‌صورت وجوه وام داده‌شده و یا وام گرفته‌شده.

معمولاً به عمل تهیه سرمایه از بازارهای مالی یآنهادهای مربوط اطلاق می‌شود، ولی در اصطلاح عمومی آن به معنی وجوه حاصل از هر منبع که برای هر نوع مخارجی مصرف می‌شود اطلاق می‌گردد.

Governmental transactions

معاملات دولتی

عبارت از داد و ستدی است که حداقل یک طرف آن وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها و یآنهادهای عمومی‌باشد. این معاملات در صورتی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن از بودجه عمومی‌باشد یا از تسهیلات دولتی استفاده کندمشمول این تعریف هستند.

price bid

استعلام بها

مدرکی است که در آن نوع کار یا کالای مورد معامله و مشخصات آن به‌طور کامل و معین و مشخصات فروشندگان یا انجام دهندگان آن و بهای پیشنهادی با قید مدت اعتبار اعلام‌شده است.

Auction

مزایده

روش فروش کالا که در آن کالاهای حراجی به خریدارانی که بیشترین قیمت را پیشنهاد کنند فروخته می‌شود.

عبارت است از احراز بیشترین بهای ممکن برای فروش یا به اجاره دادن اموال منقول و غیرمنقول و کالا و خدمات.

 Acquisition

تملک

تملک، صاحب شدن مال، ملک، حقوق یا خدمتی بر خلاف خرید که همیشه با پرداخت قیمت عملی می‌شود، تم لک ممکن است در نتیجۀ ارث، الحاق، هدیه، یا پاداش و یا جمع آوری و کسب مال، عتیقه و غیره باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Balance of payment

تراز پرداخت‌ها

صورتی از مطالبات و بدهی‌های یک کشور در رابطه تجاری با سایر کشورها طی یک دورۀ زمانی است، انواع مختلفی از مطالبات و بدهی‌ها مانند صادرات واردات مرئی و نامرئی، پرداخت‌های جاری یا سرمایه‌ای، در تراز پرداخت‌ها منعکس هستند که جمع کل آن‌ها باید باهم بخواند و متوازن باشد. اگر ستون مطالبات بیش از بدهی‌ها باشد، حالت مازاد تراز پرداخت و در حالت عکس، کسری تراز پرداخت وجود خواهد داشت.

 Transfer payment

پرداخت انتقالی

هر پرداختی که در قبال آن خدمت یا کالاهایی دریافت نشود، پرداخت انتقالی خوانده می‌شود.

پرداخت‌های انتقالی در واقع حق استفاده منابع را از یک طرف به‌طرف دیگر منتقل می‌کنند، بدون آنکه هیچ کاهش یا افزایشی را در منابع یادشده به وجود آورد. مالیات عوارض و یا یارانه ازجمله اقلامی است که در برخی از شرایط، به‌عنوان پرداخت انتقالی تلقی می‌شود.

 Balance of trade

تراز بازرگانی

تفاوت بین ارزش صادرات واردات یک کشور را تراز بازرگانی گویند. این اصطلاح معمولاً به تراز تجاری مرئی مربوط می‌شود. وقتی صادرات کالا بیشتر از واردات باشد. موازنۀ بازرگانی (تجاری) مثبت است و برعکس این حالت تراز یا موازنۀ بازرگانی منفی است.

Trade balance

موازنه بازرگانی

عبارت است از تفاوت خالص در ارزش صادرات واردات کشور در یک دوره حسابداری (معمولاً یک سال).

 Financial equilibrium

تعادل مالی

هماهنگی بین دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور شامل ریالی و ارزی است. تعادل بین دریافت‌ها و پرداخت‌های ریالی را تعادل بودجه می‌گویند و تعادل بین دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی به تراز پرداخت‌ها موسوم است.

 Public partnership

مشارکت مردمی

همکاری و مشارکت مردم در انجام کارهای دولتی (غیر از کارهایی که جنبه حکومتی دارد) چه به‌صورت سرمایه‌گذاری یا انجام کارها یا همکاری فکری و مشورتی.