متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-71

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

شرکت

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.

وکالت

وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می‌نماید.

عقد ضمان

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است به عهدۀ بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخصی ثالث را مضمونعنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

رهن

رهن عقدی است که به‌موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

هبه

هبه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند. تملیک کننده، واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‌گویند.

صلح

صلح، عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آن‌ها عنوان یکیاز عناوین معروف عقود (مانند رهن، بیع، اجاره و...) را داشته باشد. عمل صلح را مصالحه، پیشنهاد دهنده را مصالح و قبول کننده را متصالح و طرفین عقد را متصالحین نامند.

اقامتگاه

اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

اقرار

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر، بر ضرر خود.

سند

سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

سند رسمی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند سند رسمی است.

اموال منقول

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

اموال غیرمنقول

مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به‌واسطۀ عمل انسان به‌نحوی‌که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

اموال منقول مصرفی

اموالی هستند که بر اثر استفاده، به‌صورت جزئی یا کلی از بین می‌رود.

اموال منقول غیر مصرفی

اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به‌طور مکرر آن‌ها را مورداستفاده قرار داد.

Assets

دارایی

هر منبع تحت تملکی که دارای ارزش اقتصادی باشد و انتظار رود که در آینده باعث ایجاد منافعی برای واحد تجاری گردد.

اموال، مطالبات و سایر منابع متعلق به شخصی (حقیقی یا حقوقی) یا در تسلط مالکانه وی که درنتیجه معاملات، عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تقویم به پول است و منافع آتی دارد.

  Fixed assets

دارایی‌های ثابت

منظور دارایی‌های تولید شده‌ای است که طی مدت بیش از یک سال به‌طور مکرر و مستمر در فرایند تولید به‌کاربرده می‌شود.

دارایی‌های مشهودی که دارای عمر مفیدی بیشتر از یک سال هستند. واحدهای تجاری این‌گونه دارایی‌ها را جهت استفاده در خلال فرایند تولید کالا و یا ارائه خدمات نگهداری می‌کنند و هدف از نگهداری آن فروش مجدد به مشتریان نمی‌باشد. مانند ساختمان، ماشین‌آلات، اتومبیل و زمین.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Current assets

دارایی‌های جاری

دارایی‌های محدود نشده‌ای که دارای عمری معادل یک سال یا کمتر و یا معادل عمر چرخه عملیاتی یک و احد تجاری هستند. به‌طور مثال اگر چرخه عملیاتی یک شرکت ساختمانی سه سال باشد، ازآنجاکه این واحد تجاری در حال انجام یک چرخه عمرانی بلندمدت می‌باشد، مجاز است تا اقلامی را که در طول این چرخه مصرف می‌شوند به‌عنوان (دارایی جاری) ارائه نمایند به هر حال این نمونه استثنا بوده و بیشتر، همان دوره یک ساله مد نظر است. وجوه نقد، اوراق بهادار قابل‌انتقال، موجودی کالا و پیش پرداخت هزینه، نمونه‌ای از دارایی‌های جاری می‌باشند.

  Capital assets

دارایی‌های سرمایه‌ای

منظور، دارایی‌های تولید شده یا تولید نشد‌ه‌ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید کالا و خدمات به کار می‌رود.

دارایی‌های خریداری شده‌ای که معمولاً هدف از نگهداری آن‌ها استفاده در فرایند تولید در طول یک دوره زمانی طولانی نامعین است و نه فروش مجدد آن‌ها. این دارایی‌ها شامل:

الف) زمین، ساختمان، زمین و تجهیزات، ذخایر معدنی و جنگلی.

‌ب)حق اختراع، سرقفلی علائم تجاری و اجاره‌ای.

‌ج)سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته.

Production assets

دارایی‌های تولید شده

منظور دارایی‌هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی‌های ثابت، موجودی انبار و اقلام گران‌بها تقسیم می‌شود.

 Unproductive assets

 دارایی‌های تولید نشده

منظور دارایی‌های موردنیاز تولید است که خودشان تولید نشده‌اند (مانند زمین و ذخایر معدنی).

 Long term assets

 دارایی‌های بلندمدت

دارایی‌هایی که انتظار می‌رود مزایای آن بیشتر از یک سال باشد مانند ساختمان، تجهیزات، دارایی‌های نامشهود.

 Capital

سرمایه

مبلغی است که به‌صورت نقدی یا غیر نقدی برای تشکیل مؤسسه یا شرکت در نظر گرفته می‌شود. در بازرگانی مبلغی است که برای خرید کالاها، تجهیزات، ساختمان، سهام و مانند آن‌ها، سرمایه‌گذاری می‌شود. این مبلغ از سهم الشرکه سهامداران تأمین می‌شود.

از این واژه برای دارایی‌های مالی هم استفاده می‌شود.

سرمایه در گردش

منظور مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است.

 Foreign capital

سرمایه خارجی

عبارت است از:

الف ارزی که از مجرای بانک‌ها مجاز به ایران وارد شده باشد.

‌بماشین‌آلات و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع، مشروط بر اینکه کارخانه‌ها و ماشین‌آلات باب روز بوده و مورد قبول هیئت رسیدگی باشد.

‌جوسایط حمل‌ونقل زمینی، دریایی، هوایی مربوط به بهره‌برداری از کاری که برای آن سرمایه وارد شده است.

‌دحق اختراع، مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی که به آن منظور تقاضای ورود سرمایه خارجی شده است باشد و به تشخیص هیئت رسیدگی ارزیابی شود.

هـ حقوق ارزی متخصصین که به‌منظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این آیین‌نامه قبل از شروع بهره‌برداری پرداخته شده باشد.

و تمام و یا قسمتی از سود ویژه حاصله در ایرآن‌که بر سرمایه اصلی اضافه شده و یا در سازمان دیگری که مشمول مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی می‌باشد به کار انداخته شود.

 Foreign investment

سرمایه‌گذاری خارجی

این واژه معمولاً به هر نوع سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که فرد یا بنگاه خصوصی در کشوری دیگر انجام می‌دهد (در مقایسه با کمک‌های خارجی که دولت در یک کشور دیگر انجام می‌دهد.)

Investment

سرمایه‌گذاری

بخشی از درآمد ملی یا هزینه ملی که به امر تولید کالاهای سرمایه‌ای طی یک دوره مشخص، اختصاص می‌یابد. سرمایه‌گذاری ناخالص اشاره به‌کل هزینه برای کالاهای سرمایه‌ای جدید دارد.

درحالی‌که سرمایه‌گذاری خالص مربوط است به تولید کالاهای سرمایه‌ای اضافی، افزون بر سرمایه هایمستهلک شده که باید جایگزین گردند.

تخصیص اعتبار و مصرف آن برای هدف‌های معین و مخصوص.