متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-58

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Long term plans

برنامه‌های بلندمدت

طول برنامه بلندمدت که به نام برنامه ‌آینده نگر نیز نامیده می‌شود، معمولاً بین  تا  سال و اکثراً سال است. فلسفه دوگانه وجودی این برنامه آن است که بسیاری از تغییرات اقتصادی  اجتماعی موردنظر در یک برنامه میان مدت قابل اجرا نیستند، به برنامه‌های بلندمدت‌تر نیاز هست، دیگر آنکه این زمان تقریباً بلندمدت‌ترین زمانی است که در آن می‌توان ویژگی‌های عمده رفتارهای اقتصادی  اجتماعی را ثابت فرض کرد و بر اساس آن برنامه‌ریزی نمود، در واقع برنامه بلندمدت مسیر نهایی برنامه میان مدت را معین می‌کند.

 Medium term plans

 برنامه‌های میان مدت

این برنامه‌ها، معمولاً دوره‌ای سه تا هفت ساله را در بر می‌گیرند. این برنامه‌ها باید زمانی را دربگیرند که در چارچوب آن بتوان پیش‌بینی‌ها و برآوردهای دقیق به عمل آورد و با درجه معقولی از قطعیت نسبت به تداوم طرح‌های سرمایه‌گذاری اطمینان کرد و از سوی دیگر مدت زمان کافی برای تجهیز منابع و پیشرفت به‌سوی تحقق هدف‌های کلی اجتماعی در اختیار قرار دهد.

برنامه‌های میان مدت، علاوه بر متغیرهای کلی مربوط به سطح کلان اقتصاد که در برنامه‌ریزی بلندمدت دورنگر دخالت دارد، هدف‌ها، طرح‌ها و سیاست‌های تفصیلی‌تر را نیز شامل می‌شوند و غالباً برحسب طبقه‌بندی‌های بخشی، ناحیه‌ای و حتی کالایی و با توجه به روابط متقابل این طبقه‌بندی‌ها تنظیم می‌شوند.

 Short term plan

 برنامه کوتاه‌مدت

مدت این برنامه بین  ماه تا  سال به طول می‌انجامد و معمولاً یک ساله است. برنامه کوتاه‌مدت یک برنامه کاملاً اجرایی است و در آن اهداف، سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها به عمل تبدیل می‌شود و به‌صورت طرح و پروژه و فعالیت مشخص می‌گردد.

برنامه عمرانی پنج ساله

منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسد و ضمن آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می‌شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می‌گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه‌های عمرانی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر، جهت وصول به هدف‌های مذکور پیش‌بینی می‌گردد.

سالانه

منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد و ضمن آن در قالب هدف‌ها و سیاست‌های مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله هدف‌های مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی بااعتبار مربوط تعیین می‌شود.

 National development plan

 برنامه توسعه ملی

سندی است حاوی مجموعه‌ای از اهداف و بیان استراتژی‌ها، سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و سازمان دهی لازم برای نیل به اهداف تعیین‌شده که مدیریت اقتصادی  اجتماعی کشور برای توسعه اقتصادی اجتماعی تدوین می‌کند. منظور از تدوین برنامه توسعه، تشخیص و تعیین استراتژی‌ها و سیاست‌هایی است که به بهترین وجه، راه دستیابی به هدف‌های کلی اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد.

دو عنصر مهم در تهیه برنامه توسعه ملی عبارت است از انجام پذیری و سازگاری.

 Economic plan

برنامه اقتصادی

سند نوشته شده‌ای، حاوی جهت‌گیری‌ها و چارچوب‌های چگونگی تخصیص منابع و تصمیم‌گیری بین فعالیت‌های مختلف، جهت نیل به نرخ رشد اقتصادی تعیین‌شده طی دوره‌ای مشخص.

Program

برنامه اجرایی، طرح

مجموعه‌ای از عملیات و خدمات مختلف در ارتباط با یکدیگر برای تحقق هدف‌های مشخص برنامه (بخش) می‌باشد. هر برنامه اجرایی متشکل از طرح‌های متعدد است. برنامه اجرایی معمولاً در چارچوب برنامه‌های بلندمدت‌تر تنظیم می‌گردد.

همان گونه که گفته شد هر برنامه اجرایی یا (پروگرام) حاوی هدف‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی و طرح‌های مشخص برای انجام عملیات است. به‌عنوان نمونه برنامه خدمات درمانی شامل هدف‌ها، سیاست‌های کلی و چندین طرح است که اجرای آن‌ها هدف‌های کلی برنامه را تحقق می‌بخشد.

Planning

برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی فرایندی است هوشمندانه که طی آن مدیریت یک نظام، اهداف نظام را برای زمان موردنظر تعیین و راهبردها و چارچوب‌های تصمیم‌گیری برای نیل به اهداف تعیین‌شده را با توجه به محدودیت‌های موجود و قابل پیش‌بینی در طی برنامه، مشخص می‌کند.

در این تعریف چند مفهوم مهم گنجانیده شده است که نیاز به توضیح بیشتر دارد:

برنامه‌ریزی یک جریان است نه یک عمل مقطعی و یا یک سند تدوین شده، برنامه‌ریزی یک امر مستمر و مجموعه‌ای از فعل و انفعالات پیچیده درزمینهٔ جمع‌آوری، انتخاب، بررسی و قضاوت، تعیین اولویت‌ها و ابتکار راهبردها و شیوه‌های تصمیم‌گیری است که دستیابی به اهداف موردنظر را میسر می‌سازد.

برنامه‌ریزی یک امر آگاهانه و دارای عزم و قصد است. هر چند که تصادف، شانس و احتمالات ممکن است توسط برنامه‌ریزی در نظر گرفته شود، اما جریان برنامه‌ریزی انتخاب منطقی و اصولی شقوق مختلف کار و سیاست‌های اقتصادی گوناگون به‌منظور تحقق اهداف تعیین‌شده می‌باشد.

برنامه‌ریزی مشخص کردن و تنظیم یک سلسله فعالیت‌ها و اقدام‌ها است که قرار است برای تحقق اهداف برنامه در آینده صورت پذیرد. این سلسله فعالیت‌ها بایستی از یک طرف با یکدیگر هماهنگ باشند و از طرف دیگر متناسب با اهداف برنامه تنظیم‌شده باشند.

برنامه‌ریزی در واقع بهینه‌سازی تابع هدف مدیران برنامه ریز، مشروط به محدودیت‌های منابع، تکنولوژی و قوانین و مقررات موجود است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Comprehensive planning

برنامه‌ریزی جامع

برنامه‌ریزی جامع که به آن برنامه‌ریزی کلی (Aggregate planning) نیز میگویند، پیشرفته‌ترین شکل برنامه‌ریزی توسعه است. برنامه جامع حاصل جمع برنامه‌های جز‌ئی یا بخشی است که در جهت سازگاری با چارچوب برنامه ملی به‌درستی هماهنگی و برنامه‌ریزی‌شده‌اند.

برنامه جامع، کل اقتصاد ازجمله بخش خصوصی را دربر می‌گیرد و به هنگام تهیه آن باید با سرمایه‌گذاران بزرگ (LargeScale) در بخش خصوصی، مشاوره پیوسته صورت گیرد.

Regional planning

 برنامه ریزی منطقه‌ای

فرایندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی با توجه به ابعاد امکانات مناطق. مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای دربرگیرنده دو مفهوم خاص به شرح زیر است:

Interregional planning

برنامه‌ریزی بین منطقه‌ای

 که در آن سازمان برنامه‌ریزی با یک دید منسجم از امکانات مناطق، سعی در بهره‌برداری بهینه از امکانات و فضای مناطق (فضای ملی) در پاسخگویی به نیازها و اهداف ملی را دارد.

Interaregional planning

برنامه‌ریزی درون منطقه‌ای

که در آن مسائل مکان یابی، طراحی‌های فیزیکی کالبدی و معماری‌های محلی، شهری و روستایی سهم عمده را دربر می‌گیرد و به مسائل اجرایی نزدیک‌تر است.

اصولاً در نظام برنامه‌ریزی آنچه تحت عنوان عمومی برنامه‌ریزی منطقه‌ای موردنظر است، همان مفهوم اول (برنامه‌ریزی بین منطقه‌ای است) که هدف آن بهینه‌سازی اقتصادی اجتماعی، فضای ملی با توجه به امکانات منطقه‌ای است.

 Regional plan

برنامه منطقه‌ای

برنامه منطقه‌ای در معنای عام به هر برنامه جامع برای یک ناحیه جغرافیایی معین درون یک کشور گفته می‌شود و به معنای خاص برنامه جامع توسعه اقتصادی برای سطح میانی تقسیمات کشوری است.

 Regional analysis

تحلیل منطقه‌ای

مطالعۀ قابلیت‌های توسعۀ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک منطقه معین از طریق تجزیه‌وتحلیل منابع زیست‌محیطی و انسانی آن با توجه به جایگاهی که در کل کشور دارد و پیوندهایی که با سایر مناطق برقرار کرده است.

بررسی تطبیقی رشد و توسعۀ در یک حوزه جغرافیایی با تأکید بر نقش آینده ناحیه در اقتصاد ملی.