متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-53

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Associate company

شرکت همکار

واحد خدمات مشاوره یا پیمانکار ایرانی تشخیص صلاحیت شده یا شرکت معتبر خارجی است که بر اساس ضوابط (آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح ساخت) جهت بخش‌های مختلف پروژه هم‌زمان با درخواست صدور گواهی صلاحیت به‌وسیله شرکت متقاضی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمعرفی می‌شود.

 Speciality of the company

موضوع شرکت

فعالیت‌هایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری، منطبق با رشته‌های درخواستی در آن لحاظ و شرکت بر اساس آن تشکیل‌شده است.

 Iranian company

شرکت ایرانی

هر شرکتی که در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می‌شود.

 Foreign company

شرکت خارجی

شرکتی است که اقامتگاه آن در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و برای این‌که بتواند به‌وسیله شعبه یا نماینده خود به امور تجارتی یا صنعتی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته‌شده باشد و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکت‌ها در تهران به ثبت رسیده باشد.

Joint venture

مشارکت

همکاری دو یا چند واحد برای انجام یک پروژه است. این همکاری ممکن است بین دو مشاور و یا پیمانکار و مشاور و یا دو پیمانکار باشد.

شراکت دو یا چند پیمانکار که به‌صورت یک شخص حقوقی عمل می‌کنند به‌نحوی‌که هر یک از آن‌ها مسئول اقدامات سایرین خواهد بود.

 Consortium

کنسرسیوم

گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای اجرایی یک پروژه (اغلب بزرگ) به یکدیگرمیپیوندند.

هم کاری پیمانکاری یا اشتراک دو یا چند واحد معمولاً برای انجام یک طرح و یا یک سری از طرح می‌باشد. (در کنسرسیوم هر عضو در حد سهم خدماتی که انجام داده است مسئول می‌باشد.)

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Capital

سرمایه شرکت

مجموع آورده نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت‌شده باشد.

 Turnover

گردش مالی

مجموعه درآمدها و هزینه‌های پیمانکار در یک سال مالی

 Current asset

توان مالی جاری

رقمی است که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در طرح‌های در دست اجرا می‌باشد و از رابطه زیر به دست می‌آید: بدهی‌های جاری  دارایی‌های جاری = توان مالی جاری  توان مالی بلندمدت  Long term asset

رقمی است که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجام تعهدات و تضمین قراردادهایش می‌باشد و از رابطه زیر به دست می‌آید: بدهی‌های بلندمدت  دارایی‌های بلندمدت = توان مالی بلندمدت  بدهی‌های بلندمدت  Long term debts

وام‌های با وثیقه و بدون وثیقه وام‌های دریافتنی از شرکت‌های وابسته یا عضو گروه

 Current debts

بدهی‌های جاری

وام‌ها و اضافه برداشتنی‌های بانکی، حصههای جاری بدهی‌های بلندمدت و پرداختنی (حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری، پرداختنی به مدیران، شرکت‌های عضو یا شرکت‌های وابسته، مالیات بر درآمد، سود سهام پرداختنی و ...)

 Fixed asset

دارایی ثابت

سرمایه، اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، استهلاک انباشته، سرمایه‌گذاری های بلندمدت (در شرکت‌های فرعی وابسته) دریافتنی‌های بلندمدت (حساب‌ها و اسناد دریافتنی و تجاری، دریافتنی از مدیران و شرکت‌های وابسته عضو گروه و سایر دریافتنی‌ها)، سرقفلی، حق اختراع، علائم تجاری و مخارج انتقالی به دوره‌های آتی.

 Current assets

دارایی‌های جاری

موجودی نقد، سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار غیر از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دریافتنی‌ها و موجودی‌های مواد و کالا

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Qualification point

امتیاز صلاحیت

عددی است که بیانگر تخصص، تجربه، توان مالی و نتایج ارزشیابی‌های دوره‌ای و تضمین حقوقی در انجام خدمات می‌باشد.

 Rank

پایه

عددی است که توان فنی، تخصصی، سوابق کاری، ظرفیت تجهیزات و ماشین‌آلات پیمانکار را نشان می‌دهد. عدد پایه به ترتیب از توان فنی کمتر به بیشتر افزایش می‌یابد.

 Contractor`s work load

ظرفیت

تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته و پایه پیمانکاری می‌باشد.

 Obtaining qualification

احراز صلاحیت

احراز حداقل صلاحیت شرکت متقاضی، شامل توان شرکت (سازمان مدیریتی و نیروهای تخصصی وتوان شرکت یا شرکت‌های همکار وی) می‌باشد.

Completed works

کارهای انجام‌شده

کارهای پایان یافته یا در دست اجرا در هر رشته که تحویل موقت یا صورت وضعیت شده باشد.

  Contractor`s certificate

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

مدرکی که بر اساس مقررات و آیین‌نامه مربوط و به ازای احراز شرایط لازم، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد آیین‌نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در آیین‌نامه اصلاح و تمدید می‌گردد.

Technical assessment committee

کمیته فنی تشخیص صلاحیت

کمیته‌ای است که برای تصویب جداول و تغییرات آن‌ها و فرم‌ها و رویه اجرایی آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و تصویب شرایط اختصاصی تعیین و متشکل از افراد زیر است:

مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رئیس کمیته)

مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

یک نفر کارشناس مستقل واجد صلاحیت‌های فنی و حقوقی به تشخیص و انتخاب معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذی‌ربط

نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط