متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-52

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Executive manager`s assessment committee

کمیته انتخاب مجری

 انتخاب مجریان طرح‌ها توسط کمیته‌ای مرکب از سه نفر با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی انجام می‌شود. این کمیته با توجه به برآورد کار، نوع آن و جداول مربوط به همان رشته و ضوابط و آیین‌نامه مصوب، مجری طرح را انتخاب می‌کند.

  Consultancy certificate

گواهینامه صلاحیت مشاور

 مدرکی است که بر اساس مقررات آیین‌نامه تشخیص صلاحیت، به‌منظور اعلام صلاحیت مشاور، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای ارائه خدمات مشاوره صادرمی‌شود.

 Skilled

 ماهر

به کسی اطلاق می‌شود که توانایی انجام یک یا چند قسمت از یک کارتخصصی را دارا باشد.

Exportation of engineering and technical services

صادرات خدمات فنی و مهندسی

 صادرات خدمات فنی مهندسی عبارت است از مجموعه فعالیت‌های هدف‌دار مهندسی، تدارکات، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راه‌اندازی، نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم‌افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک) و نظایر آن‌ها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود.

Engineering and technical services exporter

صادر کننده خدمات فنی و مهندسی

عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌نمایند.

Assessment of the contractor`s qualification

تشخیص صلاحیت پیمانکاران

فرایندی است که در آن توان مدیریتی، فنی و اجرایی پیمانکاران، طبق آیین‌نامه مربوط ارزیابی شده و گواهینامه صلاحیت پیمانکاری برای آن‌ها صادر می‌گردد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Contractor

 پیمانکار

شخصی حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار طبق مقررات و شرایط مندرج در آیین‌نامه مربوط، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

شخصیت حقوقی که برای اجرای پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گواهی صلاحیت دریافت کرده است.

 Registered(legal) contractor

پیمانکار حقوقی

پیمانکاری است که پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

 Individual contractor

پیمانکار حقیقی

فردی است که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

Private contractors

پیمانکاران نوع اول (خصوصی)

پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد درصد (%) سهام یا سهم الشرکه آن‌ها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

  Public contractors

پیمانکاران نوع دوم (دولتی و عمومی)

پیمانکارانی که صد درصد (%) مالکیت سهم الشرکه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسات یا نهادها و ارگان‌های انقلاب اسلامی یا دیگر مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه باشد.

تبصره  شرکت‌های دولتی که با اجازه قانون تشکیل می‌شوند، نوع دوم محسوب می‌شوند.

Main contractor (M.C)

پیمانکار اصلی

پیمانکار اصلی شخصی است حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما به‌منظور انجام دادن فعالیت‌های زیر منصوب می‌شود.

الف سفارش به پیمانکاران فرعی برای طراحی مهندسی، تهیه مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب تجهیزات.

‌بمسئول صحت اجرای تمام کارها توسط پیمانکاران فرعی طبق مشخصات و برنامه زمان‌بندی.

‌جگواهی و تأیید مصالح و تجهیزات مصرفی.

‌دنظارت بر راه‌اندازی و انتقال فناوری.

هـ مسئول تشکیل جلسات هماهنگی ماهانه و مدیریت آن و مشخص نمودن تغییرات و قیمت نهایی طرح و اعلام آن به کارفرما

و در بعضی مواقع پیمانکاران فرعی را نیز انتخاب می‌کند.

پیمانکاری است که مسئول آماده‌سازی، هماهنگی و تکمیل تمام‌کارهای یک پروژه می‌باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 General contractor (GC)

پیمانکار عمومی

پیمانکار عمومی مشابه پیمانکار اصلی می‌باشد.

 Managing contractor (M.C)

پیمانکار مدیریت

پیمانکار مدیریت شخصی است حقیقی یا حقوقی که مسئولیت اداره کردن، هماهنگی و نظارت بر تمام بخش‌های یک طرح یا پروژه را از قبیل طراحی، ساختمان و نصب و راه‌اندازی بر عهده دارد. کنترل و آزمایش مصالح و تجهیزات و تطابق آن‌ها با مشخصات فنی و کنترل پیشرفت کار طبق برنامه نیز به عهده وی می‌باشد و کارها را به نحوی هدایت و سرپرستی می‌نماید تا بهترین منافع را برای کارفرما تأمین نماید و ممکن است به‌منظور استفاده بهتر به‌عنوان نماینده کارفرما خریدها را نیز انجام دهد.

شخصی حقیقی که در قبال دریافت دستمزد از طرف کارفرما مسئول هماهنگی همه طرف‌های دست‌اندرکار کار تمام ‌کارهای یک پروژه اجرایی می‌باشد.

  Design and build contractor

پیمانکار طراحی و ساخت

 به شرکت یا مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرایند) تهیه و تأمین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه‌اندازی و مدیریت این فعالیت‌ها را در یک پروژه بر عهده دارد.

 Qualified contractor

پیمانکار برتر و شایسته

پیمانکارانی که به شرح مندرج در دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران، به‌عنوان پیمانکاران برتر و شایسته برگزیده و در فهرست‌هایی که سالانه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمنتشرمی‌شود با این عنوان معرفی می‌شوند.