متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-51

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

Industrial and mineral research unit 

واحد تحقیقات صنعتی و معدنی 

واحدی است که انجام تحقیقات فنی، مهندسی درزمینهٔ صنایع و معادن و کاربرد آن‌ها را برای واحدهای تولیدی به عهده داشته و پایه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی تا قبل از تولید برای صنایع و معادن می‌پردازد. واحدهای مزبور می‌توانند دارای بخش‌های طراحی، آزمایشگاه و کارگاه باشند.

 Civil partnership

 مشارکت مدنی

مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که مطابق مقررات، منعقدشده است.

 Registered partnership 

مشارکت ثبتی

مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده باشد.

 Cooperation contract 

قرارداد همکاری

قرارداد همکاری عبارت است از توافقی که بین دو یا چند شرکت مشاور یا پیمانکار برای انجام یک طرح مشخص یا یک کار به عمل می‌آید. در این توافق، حدود وظایف و مسئولیت هر کدام از شرکت‌ها مشخص‌شده است.

 Individual expert 

کارشناس حقیقی

شخصی حقیقی ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق آیین‌نامه مربوط (تشخیص صلاحیت) واجد صلاحیت شناخته شود.

 Consultant 

مشاور 

منظور شخص حقیقی و یا حقوقی است که خدمات مشاوره را ارائه می‌کند.

Consult manager 

سرگروه

کارشناسی که دارای شرایط لازم در یک تخصص بوده و سرپرستی فعالیت‌های آن تخصص را در تشکیلات مشاور بر عهده داشته باشد.

 Engineer 

مهندس 

یک فرد متخصص دارای گواهینامه در رشته مشخصی برای انجام خدمات طراحی (ساختمان، سیستم حمل‌ونقل، محیط‌زیست و ...)، نظارت و ساخت می‌باشد، توانایی تخصصی مهندس لازم است توسط نهاد قانونی مورد تأیید قرار گیرد.

شخصی است که طراحی و یا نظارت اجرای کارهای مهندسی عمران، سازه‌های ساختمانی و خدمات بهره‌برداری و نگهداری آن‌ها را به عهده دارد. 

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 Project engineer 

مهندس پروژه

عنوانی است که معمولاً به فردی اطلاق می‌شود که مسئولیت رعایت ضوابط فنی داده‌شده به‌وسیله مدیر پروژه را دارد. فردی است که در شرکت و برای طرح کار می‌کند.

 Structural design engineer 

مهندس محاسب

شخص حقیقی یا حقوقی متخصص و دارای تجربه لازم در محاسبات ایستایی و پایداری سازه‌ها است.

 Consulting services 

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره عبارت است از:

الف مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی

(امکان سنجی) و به‌طورکلی فعالیت‌هایی که منجر به پذیرش یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری در طرح) می‌شود.

ب‌مطالعات بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای پ مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

ت‌تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی

ج‌طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی چ کنترل مهندسی

ح‌نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره‌برداری خ برنامه‌ریزی و کنترل پروژه د خدمات مهندسی ارزش

ذ طراحی و پیاده سازی نظام‌های کیفیت ر خدمات مدیریت و مدیریت طرح

ز خدمات برنامه‌ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی ژ پایش و ارزشیابی طرح‌ها س خدمات مطالعات آماری ش خدمات جنبی ص مستندسازی

 Field 

تخصص 

عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرارگرفته باشند.

 Discipline 

گروه تخصصی 

عبارت است از یک یا چند تخصص مرتبط باهم. 

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 Rank 

پایه 

عددی است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین می‌نماید و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار یا حق‌الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور، مشخص می‌گردد. پایه یک نشانگر بالاترین توان فنی در هر تخصص می‌باشد.

 Highest rank 

پایه نهایی 

پایه نهایی نمایانگر توان فنی و حرفه‌ای مشاور، برای فعالیت در تمام تخصص‌های یک گروه می‌باشد.

Point

امتیاز

امتیاز نمراتی است که به هر یک از عوامل لازم برای تشخیص صلاحیت (اصطلاحاً به آن‌ها ضوابط تشخیص صلاحیت می‌گویند) بر اساس مقررات تعلق می‌گیرد.

Number of allowable work load 

تعداد کار مجاز 

حداکثر تعداد کارهایی که می‌توان به‌صورت هم‌زمان به مشاور در یک پایه از هر تخصص ارجاع نمود.

 Consultant`s work load 

ظرفیت کار مشاور

حداکثر تعداد کاری است که یک مشاور برای انجام کار می‌تواند قرارداد منعقد نماید.

حداکثر کار (یا حق‌الزحمه در مورد تخصص‌هایی که حق‌الزحمه در آن‌ها ملاک است) 

 Maximum allowable work load

حداکثر مبلغ برآورد (یا حق‌الزحمه در مورد تخصص‌هایی که حق‌الزحمه در آن‌ها ملاک است) یک کار که می‌توان در یک پایه از هر تخصص به مشاور ارجاع نمود.

Technical assessment committee 

کمیته فنی تشخیص صلاحیت 

کمیته‌ای است که برای بازنگری و اصلاح جداول (تشخیص صلاحیت مشاوران) و تغییر در شرح اعم خدمات و تخصص‌ها و حداکثر ظرفیت یا کار مناسب و تصویب احراز صلاحیت مشاوران در پایه نهایی و رسیدگی به اعتراض مشاوران تعیین و متشکل از افراد زیر است:

مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران به‌عنوان رئیس کمیته.

یک نفر کارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون امور فنی سازمان.

یک نفر کارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوط.

نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط.

نماینده دفتر بخشی ذی‌ربط در سازمان.