متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-42

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Disputes in the contract

اختلاف در پیمان

اختلاف در پیمان عبارت است از این‌که یکی از طرفین حقی را برای خود قائل باشد و طرف دیگر آن را قبول نداشته باشد. معمولاً اختلاف در اثر برداشت‌ها یا تفاسیر متفاوت از مفاد پیمان پیش می‌آید.

 Claim

ادعا

الف مطالبه پیمانکار برای پرداخت اضافی، مطالبه خسارت در مقابل نقض پیمان، تمدید زمان اجرای کار و یا خواسته دیگر که به اعتقاد وی بر اساس پیمان استحقاق آن را دارد.

ب درخواستی که معمولاً برای افزایش دریافت یا تمدید زمان اجرا به‌وسیله پیمانکار انجام می‌شود.

 Protest

 اعتراض

درخواست کتبی یکی از طرفین ذینفع برای مطرح کردن حق یا مطالباتی که طبق قرارداد یا برای انجام دادن خدمات، خود را محق به دریافت آن می‌داند و به‌وسیله نماینده وی اعلام می‌شود.

اعتراض در لغت به معنی منع و جلوی کسی یا چیزی را گرفتن است. فرهنگستان لغت واخواهی را به‌جای آن نهاده است.

 Notice

 اخطار

اخطار عبارت است از یادآوری، آگاهی دادن و یا تذکر درباره یک موضوع یا یک امر خلاف یا قصور در کار.

 Delay

 تأخیر

تأخیر عبارت است از دیرکرد و یا انجام کار و یا فعالیت دیرتر از زمان پیش‌بینی‌شده در برنامه یا قرارداد.

 Allowable delay

تأخیر مجاز

آن بخش از تطویل مدت پیمآن‌که خارج از قصور پیمانکار باشد.

 Disallowed delay

 تأخیر غیر مجاز

آن بخشی از تطویل مدت پیمآن‌که ناشی از قصور پیمانکار باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Delay indemnity

خسارت تأخیر کار

خسارت تأخیر کار، عبارت است از مبلغی که بابت تأخیر در اجرای کار که ناشی از قصور پیمانکار باشد از پیمانکار طبق قرارداد دریافت و یا از صورت وضعیت وی کسر می‌شود.

  Unforeseeable

غیرقابل پیش‌بینی

به معنای مواردی است که به‌طور منطقی توسط یک پیمانکار باتجربه در زمان تسلیم پیشنهاد قابل پیش‌بینی نیست.

Arbitration

داوری (حل اختلاف در پیمان)

روش حل اختلاف که طرفین دعوی، یک نفر یا یک گروه سه نفری را به‌عنوان حکم تعیین می‌کنند تا برای اختلافات فی‌مابین نظر بدهند و آن نظر مورد قبول طرفین باشد. و نظرات حکم باید بر مبنای قانون، مدارک و مستند ات، مشاهدات و گواهی‌ها باشد و نظر داوری معمولاً مورد قبول یا استناد محاکم قرار می‌گیرد.

روش حل اختلاف خارج از دادگاه‌ها توسط یک یا چند نفر است که معمولاً به‌وسیله طرف‌های ذینفع انتخاب می‌شوند.  

 Terms of reference scope of services

شرح خدمات

مجموعه ریز خدماتی است که انجام آن‌ها برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده درزمینهٔهای مطالعاتی، طراحی، اجرایی و بهره‌برداری ضروری بوده و متناسب با نیاز پروژه تمامی یا قسمت‌هایی از فهرست خدمات را شامل می‌شود. بدیهی است، شرح خدمات جنبه قراردادی و حقوقی دارد.

مجموعه ریز خدمات و فعالیت‌ها و تکالیفی است که برای انجام دادن خدمات مشاوره برای گروهی از کارها در یک زمینه کاری که به‌صورت همسان تهیه می‌شود و برای پروژه در آن زمینه کاری عیناً مورداستفاده قرار می‌گیرد. شرح خدمات جنبه حقوقی دارد و جزو اسناد و مدارک قرارداد خدمات مشاوره است.

 List of services

فهرست خدمات

مجموعه خدمات مربوط به هر یک از زمینه‌های کاری است که شرح خدمات هر پروژه بر اساس آن تهیه می‌گردد.

مجموعه ریز خدمات مربوط به یک زمینه کاری می‌باشد. یعنی یک طرح را در کلی‌ترین حالت ممکن در نظر گرفته و مجموعه ریز خدماتی که برای مراحل مختلف آن طرح (مطالعات، طراحی، اجرا و بهره‌برداری) لازم است، به‌طور کامل تهیه می‌شود. این مجموعه، فهرست خدمات نامیده می‌شود. شرح خدمات با توجه به نیاز آن طرح خاص از این فهرست خدمات استخراج می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Detail of services Checklist of services

جزئیات فهرست خدمات

 به مجموعه جزئیات و روش‌های ضروری انجام کار خدمات مندرج در فهرست خدمات اطلاق می‌شود که بر اساس آن می‌توان خدمات انجام‌شده را کنترل نمود.

 Services

خدمات

عبارت است از فعالیت‌ها و اقداماتی که در اجرای موضوع قرارداد از سوی مهندس مشاور تعهد شده است.

Phase

فاز (مرحله)

بخشی از کار است که از تقسیم پروژه یا پیمان بر اساستوافق مشخص حاصل می‌شود.

 Phase, part

مرحله، قسمت

بخش تفکیک شده‌ای از شرح خدمات است که تحت این عنوان، با مدت و حق‌الزحمه معین، در قرارداد مشخص شده است. در صورت لزوم، هر مرحله می‌تواند به چند قسمت جداگانه با حق‌الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسیم شود.

 Industrial project

 طرح صنعتی

منظور از طرح (پروژه صنعتی)، طرح یا پروژه‌ای است که برای تبدیل انرژی و بهره‌برداری از آن، فناوری ابزارآلات و ماشین‌ها، اندازه‌گیری و کنترل، فناوری استخراج و تبدیل مواد خام و فرایندهای تولید صنعتی در صنایع مختلف، مانند: صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مخابرات و الکترونیک، صنایع فلزی، صنایع کانی، صنایع سنگین، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، صنایع سلول زی، تولید نیرو، تولید وسایل حمل‌ونقل، کارخانه‌های تولید تجهیزات اندازه‌گیری وسایل آزمایشگاهی، تولید ماشین‌ها و تأسیسات صنعتی جانبی آن‌ها، اجرا می‌گردد.

Civil project non industrial project

طرح غیر صنعتی

طرح‌هایی غیر از طرح‌های صنعتی مانند انواع راه‌ها و سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انواع ساختمان‌های غیر صنعتی است.

  Basic study and research

مطالعات بنیادی و تحقیقاتی

 مطالعاتی است که نتایج حاصل از آن‌ها منجر به تصمیم‌گیری کلی در مورد برنامه‌ها و شناخت طرح‌ها و مدیریت آن‌ها می‌شود یا دستاوردهای علمی نظیر معیارها و استانداردهای فنی یا اطلاعات پایه را نتیجه می‌دهد.