متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-39

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Construction machinery

ماشین‌آلات ساختمانی

عبارت است از تمام دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی است که برای اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب لازم است، اما شامل دستگاه‌هایی که در کار باقی می‌مانند نمی‌شود.

Mobilization

تجهیز کارگاه

عبارت از عملیات، اقدام‌ها و تدارکاتی است که باید به‌صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.

 Site regulation

مقررات کارگاه

مجموعه اصول و دستورات تدوین شده برای حصول ایمنی و نظم و ترتیب که در کارگاه لازم است اجرا شود.

 Work

کار

مجموعه خدمات طراحی، مهندسی، تأمین، مصرف و به‌کارگیری مصالح و تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب و راه‌اندازی است که طبق اسناد و مدارک پیمان باید تکمیل و تحویل شود.

عبارت است از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات موردنیاز، برای آغاز کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به‌عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می‌گردد و کارهای موقتی که به‌منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می‌شود.

 Permanent works

 کارهای دائم

عبارت است از کارهای دائمی که طبق پیمان باید توسط پیمانکار اجرا شود.

 Temporary works

کارهای موقت

عبارت از تمام‌کارهای موقت از هر نوع (به غیر از ماشین‌آلات و ابزار پیمانکار) است که در کارگاه برای اجرا و تکمیل کارهای دائم و رفع تمام نواقص ضروری می‌باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Temporary works

تأسیسات موقتی

کارها و تأسیسات موقتی از هر نوع که برای تکمیل ساختمان‌ها و تأسیسات دائم یک پروژه لازم است.

 Permanent works

تأسیسات دائم

کلیه تأسیسات دائمی که برای تکمیل پروژه باید ساخته شود.

Utility

تأسیسات جانبی 

هرگونه خدمات عمومی‌مانند آب، گاز، برق و تلفن می‌باشد.

 Supporting buildings

ساختمان‌های پشتیبانی

به ساختم آن‌هایی گفته می‌شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. مانند کارگاه‌ها ای سرپوشیده، شامل کارگاه‌های تأسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاه‌های سرپوشیده ماشین‌آلات، انبارهای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، محل استقرار ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی و ...

 Permanent structures

ساختمان‌های دائم

هرگونه ساختمان، تأسیسات، مصالح، لوازم و تجهیزاتی که پیمانکار باید بعد از اتمام کار قرارداد در محل باقی بگذارد.

 Temporary structures

ساختمان‌های موقت

به ساختم آن‌هایی گفته می‌شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان‌های مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، تلفنخانه، پارکینگ‌های سرپوشیده، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها، انبارها و ...

 Performance bond

تعهد اجرا

تعهدی که اجرای طرح را مطابق قرارداد منعقده تضمین می‌کند. تعهد اجرا معمولاً با تعهد پرداخت دستمزد کارگران و پرداخت قیمت مواد و مصالح و تعهد تعمیرات همراه است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Construction

عملیات ساختمان و نصب

عبارت از عملیات اجرایی اعم از سیویل و سازه، مکانیک، لوله کشی، برق، ابزار دقیق، رنگ، عایق و سایر کارهای تکمیلی مرتبط با آن‌ها است که در محل کارگاه به‌منظور احداث کار موضوع پیمان تا مرحله پیش راه‌اندازی، با استفاده از مصالح و تجهیزات، به اجرا درمی آید.

Installation

نصب

برپا سازی تجهیزات برای استفاده یا خدمت‌رسانی (طبق نقشه و مشخصات).

 Material

 مصالح

عبارت از مواد، اجناس و کالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می‌ماند.

مصالح عبارت از هر چیز (به غیر از تجهیزات دائم) که قرار است تمام یا بخشی از کارهای دائم را تشکیل بدهد و شامل مصالحی است طبق پیمان (در صورت وجود) تنها تهیه آن‌ها توسط پیمانکار انجام می‌شود.

 Material and equipment tended

مصالح و تجهیزات پای کار

مصالح و تجهیزات پای کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل یا محل‌هایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به‌عنوان انبار کارگاه یا انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می‌کند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یا محل نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می‌شود.

تبصره  قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور، در کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از کارگاه ساخته‌شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می‌رود.

 Procurement

تدارکات

تدارکات کالا و خدمات، فراهم نمودن سرویس‌ها و خدمات فردی یا گروهی لازم برای انجام فعالیت‌ها، شامل در درخواست خرید، ارزیابی پیشنهادها، سفارش خرید، پیگیری و تسریع، بازرسی، حمل و تحویل در محل استفاده می‌باشد.