متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-33

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Life cycle

چرخۀ حیات

تغییرات یا مراحل مختلفی که یک موجود زنده بالغ از زمان تلقیح و باروری تخمک تا زمان مرگ پیدا می‌کند.

Biotic resources

منابع زیستی، منابع حیاتی

منابع وابسته به حیات جانوری و گیاهی که قادر به تولیدمثل، جایگزینی و تکثیر می‌باشند.

 Sanitation

بهداشت

کنترل تمام عوامل در محیط‌زیست طبیعی انسان‌ که می‌تواند آثار نامساعدی در رشد، سلامتی یا بقای انسان پدید آورد.

 Environmental health

بهداشت محیط

عبارت است از تمیز نگه‌داشتن محیط یا محل کار و جلوگیری از آلودگی‌هایی مانند بو مواد مضر بیماری‌زا و همچنین جلوگیری از آلودگی هوا، برطرف کردن تمام عواملی که آثار نامساعد در رشد و سلامتی یا بقای انسان دارد.

 Prevention of pollution

پیشگیری از آلودگی

استفاده از فرایندها، روش‌های کاری، مواد یا محصولاتی که موجب اجتناب، کاهش یا کنترل آلودگی شود و می‌تواند شامل بازگردانی، تصفیه، تغییر فرایند، مکانیزم های کنترل، استفاده کارا از منابع و جایگزینی مواد باشد.

یادآوری منافع بالقوه پیشگیری از آلودگی شامل کاهش پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی، بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌شود.

 Emissary

محیط پذیرنده

بخشی از محیط طبیعی که برای تخلیه پس آب، آب باران و سایر آب‌های مازاد به کار می‌رود نظیر آبراهه‌ها، دریاچه‌ها، دریاها، خاک‌های نفوذپذیر یا گودال‌هایی با خروجی‌های طبیعی دائمی.

 Air Pollutants

آلاینده‌های هوا

ذرات جامد، گازها، بوها، دود و هرگونه ترکیبی از گازهای زیان‌آور که ممکن است در هوا باشد.

بخارآب همراه با هوا آلاینده محسوب نمی‌شود.

 Air pollution control

کنترل آلودگی هوا

روشی عملی برای کنترل منابع آلودگی، به‌منظور تأمین درجه مطلوبی از پاکیزگی هوا.

Air quality standards

استانداردهای کیفیت هوا

سطح و میزان حد مجاز قراردادی آلوده‌کننده‌ها در هوای خارج که در طول زمان معین و در یک ناحیه جغرافیایی مشخص نمی‌توان از آن تجاوز نمود.

Pollutant

آلوده‌کننده آلاینده

موادی اعم از گاز، مایع یا جامد که موجب نامناسب شدن منبع برای استفاده‌های ویژه می‌گردد.

 Sanitation

سالم‌سازی

حذف منشأ آلودگی‌های موجود، جلوگیری از آلودگی‌های احتمالی، اقداماتی به‌منظور کاهش آلودگی‌های غیرقابل‌اجتناب را سالم‌سازی گویند.  

 Value engineering

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش کاربرد سازمان‌یافته فنون شناخته‌شده‌ای است که برای بررسی عملکرد یک محصول و یا خدمت مورداستفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از فکر خلاق به‌منظور تأمین کارکرد موردنیاز برای تحقق اهداف طرح به‌طور مطمئن و با کمترین هزینه دوران عمر و با حفظ و یا ارتقای کیفیت و حفظ ایمنی ویژگی‌های زیست‌محیطی می‌باشد.

 Value planning

برنامه‌ریزی ارزش

برنامه‌ریزی ارزش با همان مفهوم مهندسی ارزش است که، در مرحله برنامه‌ریزی، مرحله اولیه، مرحله مفهومی و امکان‌سنجی طرح کاربرد دارد.

 Value management

مدیریت ارزش

با همان مفهوم مهندسی ارزش است با این تفاوت که در تمام مراحل طرح کاربرد دارد و نسبت به برنامه‌ریزی ارزش، مهندسی ارزش، تحلیل ارزش معمولاً در سطح بالاتری قرار دارد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Value analysis

تحلیل ارزش

تحلیل ارزش باهمان مفهوم مهندسی ارزش است و معمولاً در مراحل بعد از طراحی و ساخت به کار می‌رود.

Value engineering change proposal (VECP)

پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش

پیشنهادی که پیمانکاربر اساس شرایط قرارداد باهدف کاهش مبلغ پیمان یا هزینه دوره عمر محصول (موضوع پیمان) با استفاده از تجربه و خلاقیت و فن مهندسی ارزش به کارفرما می‌دهد.

Value methodology

متدولوژی ارزش

کاربرد نظام‌مند فنون سازمان‌یافته‌ای است که کارکردهای یک محصول یا خدمت را مشخص و بهای آن کارکردها را تعیین می‌کند و درنهایت کارکردهای ضروری برای کارایی موردنیاز را با کمترین هزینه محقق می‌سازد.

 Value

ارزش

الف معادل واقعی یا عادلانه هر چیز به‌ویژه وقتی‌که فروخته یا معاوضه می‌شود، قیمت مناسب آن برحسب پول یا کالا در یک‌زمان مشخص. قیمت بازار، کیفیتی از یک‌چیز که بر طبق آن می‌توان گفت که از درجه مطلوبیت، سودمندی، منزلت، اهمیت و ... کمتر یا بیشتری برخوردار است.

ب کمترین هزینه‌ای که توسط آن‌یک کارکرد را می‌توان به‌صورت مؤثر و قابل‌اطمینان و باکیفیت مشخص و کارایی که موردنیاز بهره‌بردار است، انجام داد.

 Worth

 بها

ارزش مادی، به‌ویژه هنگامی‌که برحسب پول یا سایر چیزها مبادله می‌شود. کیفیتی از چیز که به آن اهمیت، ارزش و شایستگی می‌بخشد و قابل‌اندازه‌گیری بوده و با آن سنجیده می‌شود. مبلغی که درازای تملک آن چیز باید پرداخت کرد.

 کمترین هزینه‌ای که به‌وسیلۀ آن عملکرد مورد انتظار از یک جزء کاری یا کالایی قابل‌دستیابی است.

 Brain storming

توفان اندیشه

تولید دینامیکی فکر و ایدۀ نوت وسط گروهی غیر سازمان‌یافته است. هر فکر و پیشنهادی بدون انتقاد پذیرفته می‌شود. این فرایند در مهندسی ارزش کاربرد دارد.

یک فرایند که در آن شرکت‌کنندگان در کارگاه توفان اندیشه در برابر یک مسئله تا آنجا همی‌توانند راه‌حل‌های ممکن را بدون هرگونه انتقاد ارائه می‌کنند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Value index

شاخص ارزش

شاخص ارزش عبارت است از مجموع درآمدهای حاصل از هر گزینه (ارزش کارکرد) تقسیم درمجموع هزینه‌های آن (هزینه‌های کارکرد).

شاخص ارزش، نشانۀ پتانسیل اصلاح یا ارتقا برای کار موردنظر است و برابر هزینۀ تقسیم‌بر ارزش آن می‌باشد.

 Value control

کنترل ارزش

بررسی و بازنگری ارزش تخمین زده‌شده در فرایند تحلیل ارزش

 Function

کارکرد

الزامات و خواسته‌هایی است که موجب برآورده شدن نیاز و رضایت مشتری می‌شود.

 Basic function

کارکرد اصلی

الف کارکرد اصلی بیانگر هدف اصلی یک محصول یا یک خدمت بوده و موجب تولید یا فروش آن محصول یا خدمت می‌باشد و برای مصرف‌کننده ضروری است و مهم‌ترین ویژگی مصرفی هر محصول یا خدمت را شامل می‌شود.

ب هدف اولیه یا مهم‌ترین فعالیتی که توسط یک محصول یا خدمت انجام می‌شود. کارکرد اصلی باید همیشه محقق شود، اما ممکن است روش‌ها و طراحی‌های مربوط به تحقق آن تغییر کند.

 Secondary function

کارکرد ثانویه

الف کارکردی است که به‌منظور مقاصد دیگری (غیر از هدف) مطرح شود و به‌طور مستقیم بامقاصد اصلی مربوط نمی‌شود و ممکن است آن‌ها را پشتیبانی کند یا برای زیبایی به کار رود.

ب کارکرد ثانویه کارکردی است که کارکرد اصلی را پشتیبانی نموده و نتیجه طراحی صورت گرفته برای حصول کارکرد اصلی می‌باشد.

Cost

هزینه

مخارج ضروری برای تولید یک محصول، خدمت، فرایند یا ساخت.