متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-32

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Information System

نظام اطلاعاتی

روشی منظم و سازمان‌یافته برای کسب اطلاعات مربوط به گذشته و حال و پیش‌بینی اطلاعات آینده در مورد عملیات داخلی سازمان و آگاهی‌های مربوط به محیط خارج از سازمان.

 System analysis

تحلیل سیستم

استفاده از روابط ریاضی برای تعیین نحوۀ رفتار مجموعه‌ای از اجزای برهم‌کنش کننده که مشخصه‌های فردی آن‌ها معلوم است، در پاسخ به ورودی یا مجموعه ورودی‌های مفروض، (تحلیل فعالیت، راهکار، فن یا روش برای تعیین کارهایی که باید انجام داد و بهترین روش انجام کارهای ضروری).

 System effectiveness

کارایی سیستم

معیاری از توانایی سیستم برای دستیابی به مجموعه‌ای از شرایط عملیاتی خاص که به‌صورت تابعی از قابلیت دسترسی، اتکاپذیری و قابلیت سیستم بیان می‌شود.

 Hardware

سخت‌افزار

به قسمت‌های فیزیکی یک سیستم کامپیوتری مثل واحد داده‌پردازی مرکزی، صفحه‌نمایش، دیسک، چاپگر و اجزای دیگر اطلاق می‌شود. همچنین وسایل مکانیکی، مغناطیسی، الکتریکی، یا الکترونیکی را نیز سخت‌افزار گویند.

 Software

نرم‌افزار

مجموعه‌ای از برنامه‌ها و روش‌ها که با سیستم عملیاتی در پردازش داده‌ها مربوط می‌شود. برنامه‌های کامپیوتری که برای اجرای وظیفه‌های خاص تنظیم‌شده‌اند.

 Decision system

سیستم تصمیم‌گیری

این سیستم به‌منظور کمک به فرایند تصمیم‌گیری مدیریت، اطلاعات به هنگام دریافتی از سیستم هوشمند را با شرایط وضعیت حاکم تطبیق داده و به مدیر توصیه می‌کند که چگونه باید در حل مسائل اتخاذ تصمیم نماید، اینکه آیا سازمان باید خود را با محیط تطبیق دهد یا محیط را با خودسازگار نماید.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Scanning system

سیستم کنکاش

این سیستم به مدیر کمک می‌کند تا بتواند اطلاعات لازم و مربوط به یک مسئله خاص را از داخل و خارج سازمان گردآوری نماید. عملکرد سیستم کنکاش در صورت هماهنگی با اجزای تشکیل‌دهنده سازمان، نفوذ مدیر در پرسنل سازمان، توانایی ایجاد انگیزش جهت کسب اطلاعات، استفاده از فرصت‌های محیط، امکان استفاده از اطلاعات سازمان‌های دیگر و قدرت و پشتوانه مالی بهتر خواهد شد.

 Intelligence system

سیستم هوشمند

این سیستم با استفاده از کامپیوتر، اطلاعات دریافتی از سیستم کنکاش را موردبررسی قرار داده و آن‌ها را با اطلاعات قبلی مقایسه می‌کند و درنتیجه اطلاعات بهنگام و جدید را در حافظه کامپیوتر بایگانی و در دسترس کاربر قرار می‌دهد.

 Internet

اینترنت

الف اینترنت از پیوند تعداد بی‌شماری شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی اطلاعات متنوع می‌باشد تشکیل می‌شود.

ب اینترنت عبارت است از مجموعه‌ای از شبکه‌های جهانی کامپیوتری که ممکن است ناهمگون بوده و توسط دروازه‌های شبکه‌ای به همدیگر متصل می‌باشند. این دروازه‌های شبکه‌ای، انتقال داده‌ها و پیام‌ها را از شبکه فرستنده به گیرنده میسر می‌سازد.

 Decision theory

نظریه تصمیم‌گیری

طیف گسترده‌ای از مفاهیم و فنون ابداع‌شده برای توصیف و بهینه‌سازی فرایند تصمیم‌گیری، یعنی انتخاب یک گزینه بهینه از میان چندین گزینه.  

 Environment

محیط‌زیست

محیطی شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان و روابط متقابل بین آن‌ها که سازمان در آن فعالیت می‌نماید.

یادآوری محیط در این تعریف از درون یک سازمان تا سیستم جهانی را دربر می‌گیرد.

 Environmental protection

حفاظت محیط‌زیست

مجموعه اقداماتی که موارد زیر را شامل می‌شود.

فراهم نمودن امکان زندگی سالم انسان در یک محیط و همچنین تضمین شرایط مطلوب برای نسل‌های آینده.

حفظ طبیعت شامل: خاک، آب، گیاهان و جانوران در قبال اقدامات و فعالیت‌هایی که تعادل زیستی و بیولوژیک محیط را براثر افزایش جمعیت، پیشرفت صنعت و تکنولوژی بر هم می‌زند.

از بین بردن خطراتی که از فعالیت‌های انسان بر محیط حاصل می‌شود.

اصلاح و بهبود کیفیت محیط‌زیست به‌صورت یک مجموعه بر اساس برنامه‌ریزی‌های درازمدت.

 Continual improvement

 بهبود مستمر

فرایند ارتقای سیستم مدیریت زیست‌محیطی برای دستیابی به بهبودهایی در عملکرد زیست‌محیطی کلی در راستای خط‌مشی زیست‌محیطی سازمان.

یادآوری این فرایند لازم نیست در تمام زمینه‌های فعالیت‌ها به‌طور هم‌زمان صورت گیرد.

سیستم مدیریت زیست‌محیطی

 Environmental management system

بخشی از کل سیستم مدیریت که شامل ساختار سازمانی، فعالیت‌های طرح‌ریزی، مسئولیت‌ها، اعمال روش‌ها، فرایندها و منابع برای تهیه، اجرا، حصول، بازنگری و حفظ خط‌مشی زیست‌محیطی است.

 Environmental aspect

جنبه زیست‌محیطی

بخشی از فعالیت‌ها، محصولات یا خدمات یک سازمآن‌که بتواند با محیط‌زیست تأثیر متقابل داشته باشد.

یادآوری جنبه زیست‌محیطی بارز، آن جنبه زیست‌محیطی است که پیامد زیست‌محیطی بارزی داشته یا بتواند داشته باشد.

در نظر داشتن آثار فعالیت‌های انسانی و یا اقداماتی دیگر بر محیط‌زیست.

Environmental impact statement

شرح آثار زیست‌محیطی طرح

گزارش‌هایی که علاوه بر تشریح شرایط اجرا و سوددهی یک پروژه، ارزیابی تفصیلی نتایج احتمالی پروژه را بر محیط‌زیست به دست می‌دهد.

 Environmental capacity

ظرفیت زیست‌محیطی

توانایی یک ناحیه جغرافیایی در قبال بهره‌برداری انسان، بدون خطر تخریب محیط‌زیست.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

  Environmental objective

هدف کلان زیست‌محیطی

هدف زیست‌محیطی فراگیر، برگرفته از خط‌مشی زیست‌محیطی که یک سازمان خود را مقید به حصول آن می‌داند و حتی‌المقدور به‌صورت کمی بیان می‌گردد.

 Environmental target

 هدف خرد زیست‌محیطی

الزام عملکردی تفصیلی حتی‌المقدور به‌صورت کمی بیان‌شده و قابل‌اعمال در سازمان یا بخش‌هایی از آن‌که از اهداف کلان زیست‌محیطی برگرفته می‌شود و لازم است به‌منظور دستیابی به آن اهداف کلان، تعیین و برآورده شود.

 Environmental policy

خط‌مشی زیست‌محیطی

بیانیه اعلام‌شده توسط سازمان (محیط‌زیست) راجع به مقاصد و اصول آن در رابطه با عملکرد زیست‌محیطی کلی سازمان که چارچوبی برای اقدام و برای تعیین اهداف کلان و اهداف خرد زیست‌محیطی آن به دست می‌دهد.

Environmental management system audit

ممیزی سیستم مدیریت زیست‌محیطی

فرایند تصدیق نظام‌یافته (سیستماتیک) و مدون برای یافتن و ارزیابی شواهد به‌طور عینی به‌منظور تعیین اینکه آیا سیستم مدیریت زیست‌محیطی سازمان با معیارهای تعیین‌شده توسط سازمان برای ممیزی سیستم مدیریت زیست‌محیطی انطباق دارد یا نه و اعلام نتایج این فرایند به مدیریت.

 Environmental impact

پیامد زیست‌محیطی

هر تغییری در محیط‌زیست، اعم از نامطلوب یا مفید که تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیت‌ها، محصولات یا خدمات یک سازمان باشد.

 Natural environment

محیط‌زیست طبیعی

محیط‌زیستی که از فعالیت‌های انسان به دورمانده یا به میزان اندکی در آن دخل و تصرف صورت پذیرفته باشد.

 Social environment

محیط‌زیست اجتماعی

محیط‌زیستی که معرف یک جامعه در یک منطقه معین باشد.

Environmental performance

عملکرد زیست‌محیطی

نتایج قابل‌اندازه‌گیری سیستم مدیریت زیست‌محیطی، مربوط به کنترل جنبه‌های زیست‌محیطی توسط یک سازمان، بر مبنای خط‌مشی، اهداف کلان و اهداف خرد زیست‌محیطی آن.