متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-31

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Soil mechanics

مکانیک خاک

استفاده از قوانین مقاومت مصالح و مکانیک سیالات در مورد خاک‌ها و مواد دانه‌ای مشابه به منزلۀاساسی برای طراحی، ساخت و نگهداری پی‌ها و سازه‌های خاکی پایدار.

  Seismology

زلزله‌شناسی  لرزه‌شناسی

 الف مطالعه و بررسی پدیده زمین‌لرزه، امواج به وجود آمده در اثر آن، دامنه و سرعت و شدت زمین‌لرزه و آثار آن بر سازه‌ها

ب مطالعه ساختار زمین و مکانیسم پدیده زلزله.

 Tectonic

تکتونیک

شاخه‌ای از مهندسی زمین‌شناسی که با ساختارهای پوسته زمین، به‌ویژه چین‌خوردگی و گسل‌ها، سروکار دارد.

 Technical inspection

 بازرسی فنی

بازرسی تجهیزات برای اینکه طبق مشخصات و شرایط قرارداد ساخته شود و دارای کیفیت خواسته‌شده باشد.

Survey

نقشه‌برداری

فرایند تعیین دقیق وضعیت زمین (ارتفاع، فاصله)، دامنه نیمرخ و سایر ویژگی‌های یک ناحیه که معمولاً باهدف تهیه نقشه اجرا می‌شود.

Ground survey

نقشه‌برداری زمینی

انجام نقشه‌برداری به روش‌های زمینی شامل تعیین یک شبکه نقاط مسطحاتی و ارتفاعی، نقشه‌برداری‌های ثبتی، نقشه‌برداری‌های توپوگرافی، نقشه‌برداری‌های محل‌های مشخص و تعیین موقعیت آن‌ها، در نقشه‌برداری زمینی می‌توان از عکس‌های زمینی هم استفاده کرد ولی برای بررسی و تحقیقات مقدماتی و یا به‌منظور کنترل و شناسایی، عکس‌های هوایی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 Cadastral survey

نقشه‌برداری ثبتی

نقشه‌برداری برای مشخص نمودن مرزها و تعیین حدود قطعات زمین و حدود مالکیت می‌باشد همچنین شامل عملیات نقشه‌برداری به‌منظور پیاده کردن اضلاع و زوایا و حدود املاک است.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Photogrammetry

فتوگرامتری

علم یا فن تهیه نقشه به کمک عکس.

اندازه‌گیری‌های هوایی از طریق عکس، شامل اندازه‌گیری سطح، فاصله، جهت، ارتفاع یا اختلاف ارتفاع، شیب‌ها و فرایند تهیه نقشه‌ها.

 Aerial photogrammetry

فتوگرامتری هوایی

استفاده از عکس‌های هوایی برای انجام اندازه‌گیری‌های دقیق در مساحی و تهیه نقشه.

Terrestrial photogrammetry

فتوگرامتری زمینی

فتوگرامتری به کمک عکس‌های زمینی.

Aerial survey

نقشه‌برداری هوایی

روش نقشه‌برداری که در آن از داده‌های عکاسی، الکترونیکی یا مانند آن که از یک دستگاه هوابرد به‌دست‌آمده‌اند، استفاده می‌شود.

 Aerial photography

عکس‌برداری هوایی

تهیه عکس از سطح زمین از داخل هواپیما، فضاپیما یا موشک.

 Hydrography

آب‌نگاری

بررسی، توصیف و تهیۀ نقشه شبکۀ آبراهه‌ها که به‌منظور شناخت مجموعه‌های آبی، خشکی‌ها مثل رودخانه‌های دائمی و فصلی، دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی، مخازن آب سطحی، تالاب‌ها و برکه‌ها، آب‌انبارها و آب‌های کم‌عمق به کار می‌رود.

 Topography

توپوگرافی

علم برداشت عوارض طبیعی، (پستی‌وبلندی سطح زمین) یک منطقه و فن نمایش دقیق آن‌ها روی نقشه.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Topographic survey

نقشه توپوگرافی

پیکربندی هر سطح، شامل پستی‌وبلندی‌ها، مکان عوارض طبیعی و مصنوعی آن‌که معمولاً روی نقشه ثبت می‌شود و تغییرات سطح زمین را با استفاده از خطوط تراز یا رقوم عددی نسبت به مبنای ثابت نشان می‌دهد.

Geographic maps

نقشه‌های جغرافیایی

نقشه‌هایی از مناطق وسیع که در آن شهرها، مناطق مسکونی، آب‌های جاری، سفره‌های آب، مرزهای سیاسی و برجستگی‌ها نمایش داده‌شده است.

 Simulation

شبیه‌سازی

فرایندی است برای ایجاد سیستمی مشابه یک سیستم واقعی که از بررسی عملکرد آن می‌توان عملکرد سیستم اصلی را مطالعه و تجزیه‌وتحلیل نمود. برای نمونه وضعیت اقتصادی را می‌توان به کمک برنامه‌ریزی‌های کامپیوتری، شبیه‌سازی کرد و اثر تغییر عامل‌های اقتصادی را در آن ملاحظه نمود.

مدل‌سازی از یک مسئله واقعی با استفاده از کامپیوتر، به‌عبارت‌دیگر تلاش در راستای ارائه سیستمی واقعی با استفاده از یک مدل، جهت تعیین این‌که چگونه تغییری در یک یا چند متغیر باعث ایجاد تأثیر و تغییر بر سایر اجزای آن سیستم می‌شود.  

 Information

 اطلاعات

داده‌های معنادار.

Data base

پایگاه داده‌ها پایگاه اطلاعاتی

مجموعه‌ای از داده‌ها که به‌طور منظم سازمان‌یافته و ثبت‌شده است و با سیستم‌های کامپیوتری، به‌آسانی در دسترس قرار می‌گیرد.

Back up

پشتیبان

ضبط نسخه‌ای از داده‌ها یا فایل‌های اصلی به‌عنوان پشتیبان ‌که امکان بازیافت مجدد فایل‌ها یا داده‌ها را در صورت از بین رفتن داده‌های اصلی فراهم سازد.

System

سیستم (سامانه)

مجموعه عناصر دارای ارتباط درونی یا دارای تعامل.

مجموعه‌ای از بخش‌ها و اجزای مختلف و مرتبط به هم که وقتی در کنار یکدیگر قرار داده شوند به‌صورت یک کل و در راستای نیل به هدف عمل می‌کنند.