متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-29

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Extraction

استخراج

مجموعه عملیاتی که به‌منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام می‌گیرد.

 Ore dressing

کانه‌آرایی

عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و حرارتی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام می‌گیرد.

کانه‌آرایی عبارت است از آماده‌سازی سنگ‌ها یا مواد معدنی برای فرآوری لازم، شامل دانه‌بندی ساده، متراکم کردن به‌وسیله گندله‌سازی و کلوخه کردن که برای سنگ‌ها ازجمله سولفید آهن واکسید آهن کاربرد دارد. مجموعه عملیاتی که بهره‌برداری از یک ماده معدنی را میسر می‌سازد.

 Product

فرآورده

نتیجه فعالیت‌ها یا فرایندها را فرآورده گویند. فرآورده می‌تواند خدمات سخت‌افزار، مواد فرایند شده و یا نرم‌افزار و یا ترکیبی از آن‌ها باشد. فرآورده ممکن است ملموس (مثل مجموعه‌ها و مواد) یا غیرملموس (مثل اطلاعات) یا ترکیبی از آن‌ها باشد. همچنین فرآورده ممکن است خواسته و عمدی (مثلاً تهیه‌شده پیشنهاد و ارائه به مشتری) و غیرعمدی مثل (آلودگی و آثار ناخواسته) باشد.

 Technology

فناوری

الف داشتن و به کار گرفتن فن و روش‌های علمی در یک حیطه خاص و مهارت در آن حیطه.

ب دانش و فن ساخت و عرضه کالا و خدمات.

الف شناخت مجموعۀ دانش‌ها، مهارت‌ها و روش‌ها برای دستیابی به نتیجۀ معین با بازدهی مطلوب.

ب روش ویژۀ به‌کارگیری نهاده‌ها و عملیات تولیدی.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Product flow diagram

نمودار گردشی تولید

نموداری که چگونگی تولید محصول را به‌وسیله مشخص نمودن نحوه ایجاد محصول از مواد اولیه آن و ارتباط بین آن‌ها را نشان می‌دهد.

 Product

محصول

ماحصل یک فرایند.

یادآوری  چهار نوع محصول به شرح زیر وجود دارد:

الف خدمات، برای مثال: حمل‌ونقل

ب نرم‌افزار، برای مثال: برنامه رایانه‌ای، فرهنگ لغات ج سخت‌افزار، برای مثال: قطعات مکانیکی موتور د مواد فرایند شده، برای مثال: روغن‌های روان کننده

یادآوری  خدمت ماحصل حداقل یک فعالیت است که الزاماً در فصل مشترک بین تأمین‌کننده و مشتری انجام می‌گیرد و عموماً ناملموس است.

یادآوری  تضمین کیفیت عموماً بر محصول خواسته‌شده تأکید دارد.

 Industrial revolution

انقلاب صنعتی

تغییر گسترده‌ای در روش‌های صنعتی یا تولیدی، در جهت گسترش تولید ماشین و فاصله گرفتن از کاردستی.  

Oil, gas and petrochemical industries

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

عملیات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز، شبکه توزیع گاز و صنایع پتروشیمی و سایر تجهیزات مربوط می‌باشد.

 Exploration

اکتشاف

اکتشاف عبارت است از مجموعه عملیاتی که برای شناسایی مخازن نفتی و دسته‌بندی عناصر تشکیل‌دهنده توده خاک و سیال موجود در آن انجام می‌شود.

 Upstream

تأسیسات بالادستی

 تأسیساتی را که قبل از پالایشگاه نفت یا گاز یا پایانه‌ها قرار می‌گیرند مانند تأسیسات سر چاهی، خطوط لوله جریانی و تلمبه‌خانه آن واحدهای بهره‌برداری و نمک‌زدایی و تزریق گاز و آب را تأسیسات بالادستی گویند.

 Down stream

تأسیسات پایین‌دستی

 تأسیساتی هستند که بعد از تأسیسات بالادستی قرار می‌گیرند. مانند پالایشگاه‌های نفت و گاز خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی و گاز، ایستگاه‌های تقویت یا کاهش فشار و شبکه توزیع نفت و گاز.

 Oil field

میدان نفتی

میدان نفتی عبارت است از بخشی از زمین یا سازند که دارای ذخیره نفتی بوده و ازنظر اقتصادی قابل‌استخراج و بهره‌برداری باشد.

 Oil terminal

پایانه نفتی

تأسیساتی که در آنجا نفت تحویل کشتی یا تلمبه‌خانه اصلی به‌منظور صادرات می‌شود و عموماً مخزن هم دارد.

 Exploration well

چاه اکتشافی

چاه اکتشافی چاهی است که در یک منطقه پس از مطالعات زمین‌شناسی برای بررسی بیشتر وجود نفت و گاز و همچنین شناخت بیشتر لایه‌های مختلف زمین حفر می‌شود.

 Operation well

چاه عملیاتی

چاهی که برای بهره‌برداری از نفت یا گاز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 Injection well

چاه تزریق

چاهی است که از طریق آن گاز یا سیال دیگری تزریق می‌شود تا فشار مخزن حفظ یا بالا رود.

 Oil refinery

پالایشگاه نفت

مجموعه‌ای از واحدهای عملیاتی که در آن‌ها نفت خام تحت تأثیر واکنش‌ها و فرایندهای فیزیکی و شیمیایی به سایر فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین، روغن و... تبدیل می‌شود. و همچنین عمل جداسازی مواد زائد نفت را نیز شامل می‌شود.

 Gas refinery

پالایشگاه گاز

مجموعه‌ای از واحدهای عملیاتی که برای عاری کرد‌ن گاز از ناخالصی‌ها و جدا کردن برش‌های مختلف گاز به کار می‌رود.