متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-25

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Lagoon

 تالاب

پهنه‌ای از آب کم‌عمق که از طریق آبراهه‌ای باریک و کم‌عمق به دریا متصل است.

 Marsh  swamp

مرداب

زمین پست غرقاب شده در فصل بارندگی و معمولاً به‌طور دائم مملو از آب.

 Greenhouse effect

اثر گلخانه‌ای

پدیده گرم شدن لایه‌های پایینی نیوار (هوای اطراف زمین) که به علت تغییر طول‌موج تابش‌های پایین‌سو بالاسو ایجاد می‌شود. در این فرایند تابش‌های خورشیدی که طول‌موج آن‌ها نسبتاً کوتاه است، عملاً بدون آنکه جذب قابل‌توجهی رخ دهد، از نیوار عبور می‌کند و عمدتاً در سطح زمین جذب می‌شوند، درصورتی‌که تابش زمین که با طول‌موج بلند انجام می‌گیرد به مقدار بسیار زیادتر جذب نیوار و به گرما تبدیل می‌شود.

 Dam

سد

سازهای است که در مسیر رودخانه به‌منظور ذخیره و تنظیم آب، کنترل سیلاب‌ها، تولید برق‌آبی، انحراف آب و یا بالا آوردن سطح آب احداث می‌گردد.

 Large dam

سد بزرگ

بر اساس استانداردهای کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ، سد بزرگ به سدی اطلاق می‌شود که ارتفاع آن از پایین‌ترین نقطه تا بالای تاج بیشتر از  متر باشد. سدهایی که ارتفاع آن‌ها بین  تا  متر است با داشتن یکی از شرایط زیر در زمره سدهای بزرگ به شمار می‌آیند:

طول تاج کمتر از  متر نباشد.

حجم مخزن سد کمتر از یک‌میلیون مترمکعب نباشد.

حداکثر ظرفیت تخلیه سیلاب کمتر از  مترمکعب بر ثانیه نباشد.

پایه و پی سد دارای مسائل خاص باشد.

سد دارای طراحی غیرعادی باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Buttress dam

سد پایه‌دار  سد پشت‌بنددار

سدی که دارای یک جدار آب‌بند در وجه بالادست و تعدادی پشت‌بند یا پایه در وجه پایین‌دست است که به‌وسیله آن‌ها فشار آب به پی منتقل می‌گردد. این سد می‌تواند دارای اشکال مختلفی باشد.

 Regulating dam

سد تنظیمی

سدی که برای ذخیره و رها کردن آب به‌منظور تنظیم جریان آب رودخانه ساخته می‌شود.

 Diversion dam

سد انحرافی

سدی که در مسیر جریان به‌منظور بالا آوردن سطح آب و سوارشدن یا انحراف آن در مسیر معین ساخته می‌شود.

 Embankment dam  earth fill dam

سد خاکی

سدی است که از مواد طبیعی حاصل از حفاری یا مواد زائد صنعتی ساخته می‌شود.

 Rockfill dam

سد سنگریزه‌ای

سد خاکی که بیش از % حجم کل آن از مصالح طبیعی نفوذپذیر یا سنگ‌های خردشده تأمین می‌شود. (قسمت سراب آن معمولاً سنگچین بوده و به‌وسیله قشر خاک یا بتن آب‌بندی‌شده است.) 

Arch dam

سد قوسی

 سدی است که از بتن یا مصالح بنایی به ترتیبی ساخته می‌شود که تصویر افقی آن به‌صورت قوس باشد. قسمت اعظم فشار آب به تکیه‌گاه‌ها منتقل می‌گردد.

 Gravity dam

سد وزنی

سدی که از بتن و یا مصالح بنایی ساخته می‌شود. پایداری این سد به‌وسیله وزن آن تأمین می‌گردد.

Barrage  Gate structure dam

سد دریچه دار 

سد کوچکی است که در عرض رودخانه ساخته می‌شود و مشتمل بر یک سری دریچه برای عبور سیلاب است بدون اینکه در موقع سیلاب سطح آب بالادست به‌طور محسوسی بالا برود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Check dam  Debris dam

سد سرعت‌گیر

سدی که بر روی آبراهه‌های پرشیب به‌منظور کاهش انرژی جنبشی و اصلاح بستر ساخته می‌شود.

 Under groundwater dam

سد زیرزمینی

دیواره طبیعی یا مصنوعی از مواد غیرقابل نفوذ یا با نفوذپذیری بسیار کم، واقع در زیرزمین که مانع حرکت غیر قائم آب زیرزمین می‌شود.

 Coffer dam

بند

سازه‌ای است که در مسیر کانال‌ها و یا رودخانه‌ها به دلایلی مانند ذخیره، تنظیم و یا تغییر جهت جریان آب تعبیه می‌گردد. توضیح اینکه بند معمولاً با پسوند و یا پیشوند می‌آید (فراز بند).

 River engineering

مهندسی رودخانه

مهندسی رودخانه یکی از شاخه‌های رشته مهندسی عمران و مباحث مطرح در مهندسی آب می‌باشد. مهندسی رودخانه به اقداماتی گفته می‌شود که درزمینهٔ مطالعات (شناخت  برنامه‌ریزی و طراحی) ساخت سازه‌ها و بهره‌برداری بهینه به‌منظور مهار، کاهش خطرات و به حداقل رساندن تبعات منفی بهسازی وضعیت آن در جهت تأمین نیازهای بشری و حفظ محیط‌زیست صورت می‌گیرد.

 River

رود

بستر یا توده‌ای از آب جاری که در یک مسیر یا مجرای طبیعی باز جریان دارد و نهایتاً به یک اقیانوس، دریا، دریاچه، رودخانه دیگر و غیره می‌ریزد.

River

رودخانه (مسیل)

رودخانه مجرایی طبیعی است که رواناب حوضه آبریز خود را به‌صورت دائمی یا فصلی به یک پایانه

(دریا، دریاچه، باتلاق یا رودخانه بزرگ‌تر) هدایت می‌نماید.

 Perennial river

رودخانه دائمی

رودخانه‌ای که در سرتاسر سال آب در آن روان است و اغلب سطح آب در آن پایین‌تر از سطح آب زیرزمینی درزمینهٔ ای اطراف می‌باشد.