متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-23

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Arch bridge

پل قوسی

پلی است که عناصر اصلی تحت‌فشار آن قوسی می‌باشند.

پلی که تکیه‌گاه‌های اصلی آن را چند طاق تشکیل می‌دهد.

 Draw bridge

پل متحرک

پلی که ممکن است کشیده و یا به دور خود بچرخد یا بلند شود و این تحرک ممکن است در تمام ساختمان پل یا قسمتی از آن صورت گیرد و بدین‌وسیله می‌تواند تسهیلاتی جهت عبور کشتی فراهم نماید.

 Suspension bridge

پل معلق

پلی است که اجزای اصلی آن آویزان بوده و به‌وسیله کابل‌هایی که از روی دکل‌هایی عبور کرده و به تکیه‌گاه ثابتی مهار می‌شود نگه‌داشته می‌شود.

پلی که اجزای اصلی معلق آن، کابل‌هایی است که کف پل از آن معلق می‌باشد.

 Floating bridge

پل شناور

پلی که بر روی آب تکیه دارد.

Swing bridge

پل چرخش

پلی که کف آن برای امکان کشتیرانی می‌تواند حول یک محور قائم بچرخد.

  Viaduct

پل چنددهانه

پلی که از تعداد زیادی دهانه تشکیل‌شده باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Foot bridge

پل عابر پیاده

پلی که برای استفاده عابرین پیاده به کار می‌رود.

 Tunnel

تونل

مجرای محصور زیرزمینی یا درون کوه و تپه که معمولاً دارای مقطع یکنواختی می‌باشد، افقی یا شیب‌دار با طول معین که برای رفت‌وآمد و یا انتقال آب یا فاضلاب مورداستفاده قرار می‌گیرد.

راه محصور زیرزمینی، افقی یا شیب‌دار با طول معین.

 UnderPass

زیرگذر

راهی در زیر یک جاده یا سازۀ دیگر، برای سهولت جریان عبور و مرور.

 Flyover

 روگذر

معبری در بالای یک‌راه یا سازۀ دیگر، برای سهولت جریان عبور و مرور.

 Underground railway

مترو

مسیر زیرزمینی برای عبور وسایل نقلیه ریلی.

 

 Airport

فرودگاه

محوطه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات لازم برای ترافیک هوایی یک شهر یا ناحیه.

پایانه مورداستفاده برای برخاستن و نشستن هواپیما، دارای امکاناتی برای حمل مسافر و بار و خدمات‌رسانی به هواپیما.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Air terminal

پایانه هوایی

محلی برای گردآمدن و استراحت مسافران خطوط هوایی و انجام تشریفات اداری.

 Terminal clearance capacity

ظرفیت پایانه

مقدار بار یا مسافری که روزانه می‌تواند به پایانه وارد یا از آن خارج شود.

 Navigation

 ناوبری

فرایند هدایت حرکت کشتی یا هواپیما، به صورتی که به مقصد موردنظر برسد، فرایندهای فرعی عبارت‌اند از تثبیت موضع، ناوبری کور، هدایت و ردیابی امواج رادیویی.

Field

میدان فرود

محوطه فرودگاه که به برخاستن و نشستن هواپیماها اختصاص دارد.

Pad

محوطه پرواز

ناحیه‌ای در باند فرودگاه که برای گرم کردن موتورهای هواپیما پیش از برخاستن از زمین از آن استفاده می‌شود.

 Port

بندر

محلی که کشتی‌ها بارگیری یا بار را تخلیه می‌کنند.

 Anchorage

لنگرگاه

محوطه‌ای که کشتی در آن لنگر می‌اندازد، یا به دلیل مناسب بودن یا مشخص شدن آن برای این عمل، می‌تواند در آن لنگر بیندازد.