متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-22

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Reconditioning of structure

بهسازی ساختمان‌ها

اصلاح ساختمان‌های موجود از قبیل تغییر شکل ظاهری ساختمان، تقویت سازه به‌منظور حفظ و یاوه‌تر کردن شرایط آن است.

 Air conditioning

تهویه مطبوع

کنترل هم‌زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن، به‌منظور تأمین شرایط موردنیاز فضای ساختمان برای ایجاد آسایش افراد ساکن در آن، تهویه مطبوع می‌باشد.

Structure

ساز

اعضایی هستند که برای تحمل بار، طراحی و ساخته می‌شود.

Model

ماکت (انگاره)

نمایش سه‌بعدی یک پروژه و یا بخشی از آن است که غالباً به‌صورت ساده‌ای ارائه می‌شود.

 Module

 مدول

واحدهای استانداردشده و همسآن‌که ساختمان یا سیستم از مجموع آن‌ها تشکیل می‌شود.  

 Transportation

 راه و ترابری

حمل و نقل (زمینی، هوایی، آبی) با استفاده از خودرو، حمل هیدرولیکی یا حمل با تسمه‌نقاله، احداث تأسیسات زیربنایی حمل‌ونقل مانند: راه، راه‌آهن، فرودگاه، پایانه‌ها، بندر و تأسیسات آن‌ها.

 Transportation

 حمل‌ونقل

حمل‌ونقل عبارت است از رفت‌وآمد مسافران، جابه‌جایی بار و مسافر از طریق زمینی یا هوایی و یا دریایی.

 Traffic

 ترافیک

رفت‌وآمد وسایل نقلیه، عابران پیاده، کشتی‌ها یا هواپیماها، در طول مسیرهای معینی مانند جاده، پیاده‌رو، خطوط دریایی یا هوایی.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Road

راه (جاده)

راه روسازی شده عمدتاً برای وسایل نقلیه

مسیر عبور و مرور روسازی شده‌ای که عمدتاً برای وسایل نقلیه مورداستفاده قرار می‌گیرد.

 Expressway

آزادراه

راهی با حداقل چهار خط عبور که مسیرهای رفت‌وبرگشت از هم جداشده و بدون تقاطع هم‌سطح، بدون دسترسی از حاشیه، ممنوعیت عبور پیاده و دوچرخه و سایر وسایل نقلیه غیر موتوری، ورود و خروج با زاویه کم و در موردهایی ممنوعیت عبور تمام یا بخشی از وسایل نقلیه تجاری.

 Highway

بزرگراه

مانند آزادراه ولی با امکانات محدود تقاطع هم‌سطح و دسترسی از حاشیه.

 First class, main road

راه اصلی درجه‌یک

راه اصلی دوطرفه با سواره‌روی آسفالتی به عرض حداقل / متر و شانه هر طرف به عرض حداقل

/ متر.

Second classmain road

راه اصلی درجه‌دو

راه اصلی دوطرفه با سواره‌روی آسفالتی به عرض حداقل / متر و شانه هر طرف به عرض حداقل یک متر.

First class  secondary road

 راه فرعی درجه‌یک

راه با دو خط عبور و سواره‌رو روسازی شده به عرض / متر و شانه در هر طرف به عرض یک متر.

  Second classsecondary road

راه فرعی درجه‌دو

راه با دو خط عبور و سواره‌رو سازی شده به عرض / متر و شانه در هر طرف به عرض یک متر.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Country road

راه روستایی درجه‌یک

راهی است با رویه شنی به عرض / متر که مراکز تولید و جمعیت روستایی را به یکدیگر و به شبکه راه‌های فرعی و یا اصلی مربوط ساخته و تعداد وسایل نقلیه سنگینی که پیش‌بینی می‌شود تا  سال آینده در آن عبور نمایند به‌طور متوسط از  دستگاه در روز کمتر و از  دستگاه در روز بیشتر باشد.

  Country road

راه روستایی درجه‌دو

راهی است با رویه شنی به عرض / متر که مراکز تولید و جمعیت روستایی را به یکدیگر و به شبکه راه‌های فرعی و یا اصلی مربوط ساخته و تعداد وسایل نقلیه سنگینی که پیش‌بینی می‌شود تا  سال آینده در آن عبور نمایند به‌طور متوسط از  دستگاه در روز کمتر و از دستگاه در روز بیشتر باشد.

 Service road

راه (جاده) سرویس

راهی که برای دستیابی به قسمت‌های مختلف یک طرح احداث می‌شود و در مرحله بهره‌برداری از آن استفاده می‌شود.

 Railroad

راه‌آهن

خط دائمی ساخته‌شده با ریل که مسیری برای عبور واگن‌های مسافری و باری متصل به لکوموتیو می‌باشد.

 Bridge

پل

سازه‌ای است که برای عبور از روی موانع طبیعی یا مصنوعی مانند رودخانه، کانال، جاده یا راه‌آهن ساخته می‌شود.

سازه‌ای برای عبور افراد پیاده، حیوانات یا وسایل نقلیه، راه‌آهن، راه‌های آبی و خدماتی که در بالای موانع یا بین دونقطه در ارتفاع بالاتر از سطح زمین قرار دارند.

 Fixed bridge

پل ثابت

پلی که به‌جز انبساط و انقباض هیچ‌گونه حرکتی ندارد.

 Cantilever bridge

پل طره‌ای یا کنسول

پلی که قسمتی از آن‌که دورتر از پایه‌ها قرار دارد، کنسول شده باشد.