متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-21

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

طرح جامع شهر

طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزهای مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.

طرح تفصیلی شهر

طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.

محدوده قانونی

در شهرهایی که طرح جامع یا طرح‌هادی برای آن‌ها تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد شامل محدوده خدماتی به‌اضافه محدوده توسعه‌اینده شهر که در طرح جامع یا هادی منظور گردیده است خواهد بود مگر اینکه حدود حوزه شهرداری تعیین‌شده طبق ماده () قانون شهرداری وسیع‌تر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته می‌شود در مورد سایر شهرها محدوده قانونی همان حدود حوزه شهرداری است که طبق ماده () قانون شهرداری تعیین می‌گردد. ماده () قانون شهرداری به‌موجب تبصره  ماده () قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب  لغو شده است و به‌موجب قانون اخیرالذکر تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود.

محدوده‌ای است که طبق قانون، تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می‌شود.

حریم شهرها (حوزه استحفاظی)

آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانونی شهر که در آن فعالیت‌های عمرانی، از قبیل تفکیک اراضی، احداث و تعریض معابر و ایجاد ساختمان بر توسعه شهر تأثیر می‌گذارد. این حریم بر اساس طرح‌های مصوب یا جامع شهرها و مفاد ماده () قانون شهرداری تعیین می‌گردد. ماده () قانون شهرداری  شهرداری‌ها مکلف‌اند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:

تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 حوزه نفوذ شهرها

حوزه نفوذ شهر محدوده‌ای است عرفی که نشان‌دهنده حدود شهر و روستاهای مستقر در آن است که از خدمات شهر مرکزی (مدرسه، درمانگاه، بازار و غیره) استفاده می‌نمایند.

 District

 ناحیه

ناحیه عبارت است از حداقل یک یا چند شهرستان ‌که ازنظر ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی همگون بوده (قابل تمیز از نقاط دیگر) و ازنظر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، دارای ارتباطات فعال متقابل باشند.

Zone

منطقه

منطقه عبارت است از تمام یا بخشی از یک یا چند استان با خصوصیات مورداشاره در تعریف ناحیه.

 Physical planning

برنامه‌ریزی فیزیکی

فرایندی است درزمینهٔ به کاربردن جنبه‌های فیزیکی و کالبدی و تجهیزاتی در برنامه‌ریزی و امروزه بیشتر در قلمرو مسائل شهرسازی و مسکن، برنامه‌ریزی درون منطقه‌ای و آمایش سرزمین به کار می‌رود.

طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای

باهدف مکان‌یابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید، پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور، تعیین اندازه شهرها، چگونگی استقرار آن‌ها در پهنه کشور و سلسله‌مراتب میان شهرها به‌منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمات‌رسانی به مردم و پیشنهاد چارچوب مقررات ساخت‌وساز در کاربری‌های مجاز زمین‌های سراسر کشور.

 Civil services

 خدمات شهری

خدمات شهری عبارت است از تأمین آب، برق، گاز، بهداشت، نظافت معابر، خدمات ورزشی، فرهنگی، ارتباطات وسایل رفت‌وآمد در داخل محدوده شهر.

 Building

ساختمان

ساختمان در حالت عام، فضایی است محصور، مسقف، ثابت و از پی تا سقف دارای استقلال کامل که به‌وسیله دیوار از فضاهای پیرامون خود مجزا و تفکیک‌شده و یک یا چند در ورودی به معابر عمومی داشته باشد و برای سکونت یا فعالیت‌های تجاری و اداری مورداستفاده قرار می‌گیرد.

Dwelling

ساختمان‌های مسکونی

به ساختمانی اطلاق می‌شود که فقط برای سکونت مورداستفاده قرار گیرد.

ساختمان‌هایی است که فقط برای سکونت مورداستفاده قرار می‌گیرد، محل پارکینگ اتومبیل در خانه، سایر تأسیسات جانبی محل مسکونی، خانه‌های شناور و خانه‌های قابل‌انتقال را نیز شامل می‌شود.

Public buildings

ساختمان‌های عمومی و اداری

به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که عموم مردم می‌توانند به آن مراجعه نمایند و معمولاً به دولت تعلق دارد و توسط دولت اداره می‌شود.

  Health buildings

ساختمان‌های بهداشتی

 به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که برای پیشگیری از امراض یا بیماری، خدمات درمانی و یا سایر عملیات پزشکی و درمانی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Touristic buildings

 ساختمان‌های سیاحتی

به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که به علت باستانی بودن یا داشتن مناظر زیبا موردتوجه بوده و جهانگردان و گردشگران از آن بازدید به عمل می‌آورند.

 Industrial buildings

ساختمان‌های صنعتی

به ساختمان‌هایی اطلاق می‌شود که در آن فعالیت‌های ساخت و تولید محصولات و قطعات، ترکیب، پرداخت، تزئین و یا تعمیر وسایل و تجهیزات انجام می‌شود.

 Silo

سیلو

سازۀ عمودی استوانه‌ای بزرگ ساخته‌شده از بتن مسلح، فولاد یا الوار که برای ذخیره‌سازی غلات، سیمان و مواد دیگر به کار می‌رود.

Apartmentflat

آپارتمان (کاشانه)

مجموعه‌ای از چند اتاق با سرویس بهداشتی به‌صورت مستقل که برای سکونت در نظر گرفته‌شده است.

واحد مسکونی عمدتاً در یک تراز، واقع در یک ساختمان بزرگ‌تر.

 

Rebuilding

بازسازی (مرمت)

بازگرداندن ساختمان یا دستگاه به وضعیتی شبیه وضعیت نو، از طریق تعمیر، اصلاح و یا تعویض قطعات آن.

برگرداندن به شرایط خواسته‌شده با مشخصات اولیه و یا تعویض قطعات اصلی طبق مشخصات و یا مشخصات پیشرفته‌تر.

 Renewals

نوسازی

 

تعمیرات وسیعی که عملاً بر روی تمام ناحیه، بدون افزودن بر ارزش اصلی سرمایه، انجام می‌گیرد.

تعویض قسمت‌های آسیب‌دیده تأسیسات و ساختمان نیز جزو نوسازی است.

نوسازی عبارت است از بازبینی تمام قسمت‌ها، تعویض یا اصلاح قسمت‌های معیوب.