متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-17

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Cost plus a percentage fee contract

پیمان امانی ذینفع با درصد سود

قراردادی است که قیمت کار پیمانکار مقطوع نیست، اما معادل درصد تعیین‌شده (به‌عنوان سود) علاوه بر هزینه‌های مستند به پیمانکار پرداخت می‌شود.

پیمانی است که هزینه‌های مس تند پیمانکار به‌علاوه درصدی به‌عنوان سود به وی پرداخت می‌شود.

Cost plus award fee contract

پیمان امانی ذینفع باقیمت ثابت و پاداش

قرارداد بر مبنای پرداخت هزینه‌ها که شامل دو قسمت می‌باشد:  قیمت مبنای ثابت اولیه  مبلغی به‌عنوان پاداش که تمام یا قسمتی از آن در طول کار به پیمانکار پرداخت می‌شود. این پاداش انگیزه‌ای است که پیمانکار در منابع مالی و زمان صرفه‌جویی کند و کیفیت فنی کار را نیز مدنظر قرار دهد و میزان پرداخت پاداش بر مبنای قضاوت و ارزیابی کار پیمانکار از طرف کارفرما بر اساس پیمان تعیین می‌شود.

 Laboureonly contract

 پیمان دستمزدی

پیمانی است که تنها برای تأمین نیروی کار منعقد می‌شود.

Negotiated contract

پیمان مذاکره‌ای (توافق یا قرارداد بدون مناقصه)

قراردادی که بر اساس بررسی صلاحیت و قدرت اجرایی و سوابق و تجهیزات یک یا چند پیمانکار بدون مناقصه منعقد می‌شود. مبلغ و شرایط پیمان نیز بر اساس مذاکره تعیین می‌شود.

پیمانی است که بر اساس شروط مالی و شروط دیگر بین کارفرما و یک پیمانکار واحد مذاکره و توافق شده است.

 Competitive bid contract

پیمان مناقصه‌ای

پیمانی است که از طریق مناقصه و دعوت از تمام آن‌هایی که خواهان و دارای توان انجام آن هستند، برنده مناقصه مشخص و با وی پیمان بسته می‌شود.

 Management contract

پیمان مدیریت

پیمانی است که به‌موجب آن پیمانکار در مرحله طراحی، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کند و پس از عقد پیمان، در کارگاه مسئول برنامه‌ریزی و مدیریت تمام امور و اجرای کامل پیمان می‌باشد.

 Construction

ساخت

یک واژه عمومی برای انجام دادن مجموعه فعالیت‌های یک طرح است. این واژه معمولاً برای کارهای صنعتی و برای ایجاد ساختمان‌های عمومی و بناهای تاریخی به کار می‌رود.

همه کارهایی که در کارگاه برای ساختن ساختمان یا ایجاد تغییر در سازه‌ها، لازم است انجام شود و از پاک‌سازی زمین گرفته تا تکمیل ساختمان یا سازه می‌باشد و شامل گودبرداری، برپا سازی، نصب قطعات و تجهیزات است.

Build operate transfer (BOT)

ساخت، بهره‌برداری، انتقال

روشی است که یک واحد وظیفه طراحی، ساخت و تأمین مالی و بهره‌برداری از طرح را برای دوره مشخصی بر عهده دارد و پس از مدت یادشده بهره‌برداری از طرح به‌منظور برگشت هزینه‌ها، آن را به کارفرما تحویل می‌دهد.

Build own operate transfer (Boot)

ساخت، تملک، بهره‌برداری، انتقال

در این روش، امتیاز اجرا و بهره‌برداری طرح، از طرف صاحب اصلی به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود و سرمایه‌گذار مسئول طراحی، خرید تجهیزات، ساخت و نصب، تأمین مالی می‌باشد و همچنین بهره‌برداری و نگهداری را تا زمان انتقال به عهده دارد. در زمان یادشده مالکیت طرح با سرمایه‌گذار می‌باشد. هزینه‌های طراحی و ساخت و بهره‌برداری و نگهداری که توسط سرمایه‌گذار پرداخت‌شده، همچنین سود وی از محل درآمد حاصل از فروش محصولات یا خدمات تولیدی طرح در طی دوره‌ای که بهره‌برداری در اختیار وی می‌باشد تأمین می‌گردد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Build own operate (BOO)

ساخت، تملک، بهره‌برداری

فرایندی است که تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری از تأسیساتیا طرح به سرمایه‌گذار محول می‌گردد و بر خلاف روش‌های BOT و BOOT تأسیساتیا طرح به صاحب اصلی آن عودت داده نمی‌شود بلکه صاحب اصلی به‌صورت مشتری یا خریدار نهایی طرح باقی می‌ماند.

Execution using project management contract

اجرای کار به روش پیمان مدیریت

در این روش اجرای کار از طریق ترک تشریفات مناقصه به یک پیمانکار مدیریت واگذار می‌شود و پیمانکار مدیریت در ازای مدیریت فنی و اجرایی حق‌الزحمه مقطوعی دریافت می‌کند. هزینه اجرای عملیات (به‌استثنای حق‌الزحمه مدیریت) از وجهی که کارفرما به‌حساب مشترک واریز می‌کند پرداخت می‌شود (حساب مشترک با امضای نماینده کارفرما و رئیس کارگاه است). حداکثر هزینه اجرای عملیات بر مبنای فهرست‌بهای مربوط و ضرایب آن به‌اضافه درصد به‌عنوان صعوبت نیمه‌کاره بودن آن محاسبه می‌شود. این روش برای کارهایی که از پیمانکار خلع ید شده یا قسمتی از طرح که قبلاً انجام‌شده است، به کار می‌رود. (موضوع بخشنامه شماره  مورخ // سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

Buy back

بیع متقابل

شکلی از تجارت متقابل است که در آن فروشنده کالایی نظیر ماشین‌آلات، تجهیزات یا تکنولوژی

(که به‌عنوان نهاده در تولید دیگر محصولات مورداستفاده قرار می‌گیرند) را تأمین و موافقت می‌کند تا کالای تولیدشده را به‌عنوان تمامی یا بخشی از طلب خود دریافت دارد.

عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌گردد و ضمن آن یک‌طرف (تأمین‌کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر (صادرکننده) مبتنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان موردتوافق تعهد می‌نمایند که مواد، ابزار، ماشین‌آلات، قطعات و خدمات موردنیاز آن‌طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.

Usance

یوزانس

یوزانس نوعی قرارداد خرید خارج از کشور است که مبلغ کالا مدتی پس از حمل و تحویل کالا در بنادر کشور خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود و بابت تأخیر پرداخت نیز سودی به آن تعلق می‌گیرد.

به‌کارگیری بهره یا درآمد مهلتی که برای پرداخت تعهدهای خارجی در نظر گرفته می‌شود.