متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-15

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Management system

سیستم مدیریت

سیستمی جهت تعیین خط‌مشی و اهداف و دستیابی به آن اهداف.

یادآوری سیستم مدیریت یک سازمان می‌تواند شامل سیستم‌های مدیریت مختلفی از قبیل سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت مالی یا سیستم مدیریت زیست‌محیطی باشد.

Project management system

سیستم مدیریت پروژه

سیستم مدیریت پروژه، سیستمی است گسترده و پویا که با آن، ورودی‌هایی همچون نیروی انسانی، سرمایه‌ها، دانش فنی، طرح‌ها و برنامه‌ها و... به‌گونه‌ای هماهنگ و هدفمند از طریق مجموعه‌ای از فرایندهای عملیاتی و مدیریتی به خدمات، محصولات، اطلاعات و هر خروجی یا نتیجه موردنظر دی گر تبدیل می‌گردد.

Quality management system

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت به‌منظور هدایت و کنترل یک سازمان ازنظر کیفیت به کار می‌رود.

Management information system (MIS)

نظام اطلاعات مدیریت

الف نظامی است کامپیوتری که کارکرد آن جمع‌آوری، تولید، پردازش و تحلیل داده‌ها و تهیه گزارشی است که موردنیاز مدیریت برای پی گیری پیشرفت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و یا بررسی حل مسائل به‌صورت دقیق و زمان‌بندی‌شده در سطوح مختلف می‌باشد.

ب نظامی است که اطلاعات لازم را درزمینهٔ های مختلف سازمان (کارکنان، دستورالعمل‌ها، تجهیزات و داده‌ها) در اختیار مدیریت قرار می‌دهد و آنان را در تصمیم‌گیری‌هایشان یاری می‌دهد.

 Methodology

روش‌شناسی

یک روش مستند برای مدیریت پروژه شامل روش‌های اجرایی، تعاریف، مقررات و مسئولیت‌ها است.

یک سری از روش‌ها که برای سطوح مشخص فعالیت‌ها استفاده می‌شود.

 Procedure

روش اجرایی

طریقه مشخص‌شده‌ای برای اجرای یک فعالیت یا یک فرایند.

یادآوری  روش‌های اجرایی می‌توانند مدون باشند یا نباشند.

یادآوری  هرگاه روش اجرایی به‌صورت مدون باشد، غالباً اصطلاح (روش اجرایی مکتوب) یا (روش اجرایی مدون) را به کار می‌برند. مدرکی را که حاوی یک روش اجرایی باشد می‌توان (مدرک روش اجرایی) نامید.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Volume of work

حجم کار

میزان کار پیش‌بینی و برآورد شده هر فعالیت را مقدار یا حجم کار آن فعالیت می‌گویند، حجم کار فعالیت‌های پروژه را با واحدهای مختلفی نظیر: متر، مترمربع، مترمکعب، تن، کیلو، تعداد، مورد و مانند این‌ها و یا به‌صورت واحدهای ترکیبی نظیر: نفر/ روز و تن/کیلومتر تعریف می‌کنند.

 Work cycle

چرخه کار

ترتیبی از تکلیف‌ها، عملیات و فرایندها، یا الگویی از حرکت‌های دستی اجزا و فعالیت‌ها که برای هر واحد کارتکرار می‌شود.

Construction

عملیات اجرایی  ساخت

شامل تأمین امکانات ضروری اولیه و تحقق کارهای سیویل و سازه، نصب تجهیزات و ماشین‌آلات و ابزار، لوله و اتصالات، برق و ابزار دقیق، رنگ‌آمیزی و عایق‌بندی در محل اجرا.

 Duration

مدت اجرا

مدت‌زمانی را که هر فعالیت، برای انجام کار پیش‌بینی‌شده نیاز دارد، مدت اجرا می‌گویند. مدت اجرای فعالیت، بر دو نوع است: مدت اجرای عادی یا متعارف و مدت اجرای ضربتی یا فشرده.

 Time analysis

تحلیل زمان

فرایند بررسی و محاسبه زودترین و دیرترین تاریخ هر فعالیت پروژه بر مبنای زمان موردنیاز انجام آن فعالیت و ارتباط منطقی بین آن‌ها می‌باشد.

 Physical progress

پیشرفت کار فیزیکی

پیشرفت کار عبارت است از مقدار وزنی فعالیت‌های انجام‌شده نسبت به‌کل آن و معمولاً به‌صورت درصدی از کل کار بیان می‌شود.

 Financial progress

پیشرفت ریالی

مقدار پول هزینه شده برای یک کار، نسبت به‌کل هزینه آن و معمولاً به‌صورت درصد بیان می‌شود.

Actual progress

درصد پیشرفت واقعی یا عملکردی

برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی یا عملکردی هر فعالیت، مقدار کار انجام ش ده آن را بر حجم کل کارتقسیم و حاصل را در  ضرب می‌کنند. در این رابطه، واحد مقدار عدد مندرج در صورت کسر، با واحد عدد مندرج در مخرج کسر مشابه می‌باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

Program evaluation and review technique (PERT)

ارزیابی برنامه و فن بازبینی آن

ارزیابی برنامه و فن بازبینی آن، یک فن مدیریت پروژه برای مشخص نمودن اینکه چه مدت‌زمانی یک پروژه نیاز دارد تا تکمیل شود.

برای هر فعالیتی بهترین و بدترین و محتمل‌ترین زمان برای تکمیل آن برآورد می‌شود. این برآورد برای مشخص کردن متوسط زمان تکمیل طرح مورداستفاده قرار می‌گیرد و زمان متوسط برای رسم مسیر بحرانی و انحراف استاندارد زمان تکمیل اتمام پروژه نیز لازم می‌باشد.  


 

 Execution method

 روش اجرا

الف روش اجرا فرایندی است برنامه‌ریزی‌شده که با توجه به ویژگی‌های طرح، توانایی دستگاه اجرایی، وضع اعتبارات طرح، حساسیت زمان (مدت اجرای طرح) و از طریق تبیین رویه‌ها، اقدامات، توالی وقایع، ارتباطات قراردادی و محدوده تعهدات و مسئولیت‌های عوامل اصلی، تعیین می‌شود. درنتیجه، طرح با هزینه و زمان پیش‌بینی‌شده باید اجرا شود.

ب رویه‌ای برنامه‌ریزی‌شده مطابق با اهداف، منابع و شرایط کار که مهارت‌های فنی را در جهت مسائل مطالعاتی و اجرایی به کار می‌گیرد.

 In house

روش امانی

روش امانی روشی است که طی آن دستگاه اجرایی مدیریت، مطالعه، طراحی و اجرای پروژه‌ای را با به‌کارگیری امکانات خود رأساً برعهده‌گرفته و به انجام می‌رساند.

روش امانی در مواردی که کارفرما تنها فعالیت‌های اجرایی (مشتمل بر تأمین و تدارک و تجهیز و به‌کارگیری عوامل لازم برای انجام عملیات اجرایی) را انجام می‌دهد نیز روش امانی نام‌گذاری شده است.

 Design build

روش طرح و ساخت

در این روش کارهای طراحی و ساخت توسط یک واحد انجام می‌شود و این واحد مسئولیت طراحی، تهیه، تدارک و ساخت و نصب را به عهده دارد، خسارت پذیری کارفرما در این روش به حداقلمی‌رسد و در زمان هم صرفه‌جویی می‌شود.

منظور از روش طرح و ساخت انجام کارهای زیر است.

تمام یا برخی از مراحل مختلف کارهای مهندسی پروژه (مهندسی مقدماتی، مهندسی بنیادی مهندسی تفضیلی)، تأمین و تدارک کالاها، تجهیزات و مصالح پروژه و خدمات فنی مرتبط با آن‌ها، عملیات ساختمان و نصب و راه‌اندازی و آزمایش‌های کارایی و سایر خدمات جانبی مرتبط با آن‌ها که به‌طور توأم، توسط پیمانکار انجام می‌شود.