متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-13

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Project engineering management

مدیریت مهندسی پروژه

هدف از مدیریت مهندسی پروژه، تکمیل مرحله (فاز) مهندسی پروژه در چارچوب بودجه، زمان‌بندی و کیفیت برنامه‌ریزی‌شده و انتقال به‌موقع از مرحله مهندسی به مراحل تدارکاتی و اجرایی پروژه می‌باشد.

این کار از طریق مدیریت و هماهنگی گروه‌های مهندسی با بخش‌های تدارکاتی و اجرایی پروژه انجام می‌پذیرد. مدیریت مهندسی یک پروژه، به‌طورکلی شامل تعریف محدوده و بسته‌های کار مهندسی، طراحی ساختار، تجزیه کار مهندسی، کنترل تغییرات در محدوده کار، برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفت کار، مدیریت طراحی مفهومی، پای‌های و تفصیلی، هماهنگی بین گروه‌های تخصصی مهندسی و کنترل فصول مشترک فنی مابین آن‌ها، مدیریت کیفیت و استانداردهای مهندسی و بالاخره مدیریت ثبت و گردش اطلاعات و مستندات فنی پروژه می‌باشد.

Project human resource management

مدیریت منابع انسانی پروژه

هدف از مدیریت منابع انسانی در پروژه، اطمینان یافتن از استفاده صحیح و کارآمد و برنامه‌ریزی‌شده از نیروهای انسانی در پروژه است که شامل برنامه‌ریزی منابع انسانی و سازمان‌دهی، جذب و به کار گماردن نیروهای انسانی، کنترل عملکرد و راندمان نیروی انسانی و توسعه تیم و فرهنگ کارتیمی می‌گردد.

 Human resources

منابع انسانی

نیروهای انسانی که به نحوی درگیر دریکی از مراحل طرح عمرانی هستند منابع انسانی نامیده می‌شوند.

Project communication management

مدیریت ارتباطات پروژه

هدف از مدیریت ارتباطات در پروژه، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای تولید، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و تبادل صحیح اطلاعات در سطح پروژه است. این مهم از طریق برنامه‌ریزی بر ای ارتباطات متقابل سازمان و افراد، ایجاد و راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی، برقراری رویه‌های گزارش دهی و دستورالعمل‌های لازم برای تبادل اطلاعات، انجام می‌شود.

یک زیرمجموعه از مدیریت پروژه است که شامل برنامه‌ریزی ارتباطات، برنامه‌ریزی اطلاعات و توزیع اطلاعات، گزارش اجرا و گزارش خاتمه کار و تلاش برای انتشار صحیح اطلاعات پروژه می‌باشد.

Project procurement management

مدیریت تدارکات پروژه

یک زیرمجموعه از مدیریت پروژه است، شامل برنامه‌ریزی تدارکات، درخواست تأمین کالا و تجهیزات پروژه، برنامه‌ریزی تقاضا، انتخاب منابع، مدیریت قرارداد و تلاش برای دریافت کار خوب و خدماتی که از بیرون گرفته می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Project time management

مدیریت زمان پروژه

یک زیرمجموعه از مدیریت پروژه است شامل: تعریف فعالیت‌ها، توالی فعالیت‌ها، برآورد زمان فعالیت‌ها و توسعه برنامه‌ریزی و کنترل برنامه زمانی برای تکمیل به‌موقع پروژه.

 Project cost management

مدیریت هزینه پروژه

یک زیرمجموعه از مدیریت پروژه که شامل برنامه‌ریزی تأمین منابع مالی طرح، برآورد هزینه، کنترل هزینه و بودجه طرح و تلاش در جهت تکمیل پروژه با بودجه مصوب می‌باشد.

 Project integration management

مدیریت یکپارچگی پروژه

مجموعه فرایندهای لازم برای کسب اطمینان از هماهنگی کافی بین ارکان اجرایی پروژه می‌باشد.

 Project environment

مدیریت محیط‌زیست پروژه

مدیریت محیط‌زیست پروژه زمین‌های که برای فرموله شدن، تشخیص و تعیین بررسی آثار طرح بر محیط‌زیست و پیامدهای آن و به حداقل رساندن آثار سوء طرح بر محیط‌زیست و شامل تمام عوامل خارج از طرح که بر طرح اثر مؤثر دارند می‌باشد.

 Construction manager (CM)

مدیر ساخت

مدیر ساخت، یک پیمانکار عمومی باتجربه است که خدمات مدیریت را طبق پیمان به کارفرما ارائه می‌دهد و از شروع طراحی تا انتهای ساخت، کارها را هدایت می‌کند. مدیر ساخت بنا به درخواست کارفرما خدمات مختلفی را ارائه می‌دهد. ممکن است فقط برای بررسی و قضاوت در مورد پروژه باشد یا به‌طور کامل کارها را در طول برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت، مدیریت و هدایت کند و حتی ممکن است در مرحله ساخت به‌عنوان پیمانکار عمومی مسئولیت اجرای طرح را به عهده بگیرد.

 Construction management (CM)

 مدیریت ساخت

 مدیریت ساخت، فرایندی است اجرایی با مبانی مشخص، در قالب موافقت‌نامه‌ای که با کارفرما دارد، به ارائه یک سری خدمات به کارفرما مانند: تجدیدنظر در طراحی، تهیه برنامه کلی، کنترل قیمت، مهندسی ارزش، روش‌های اجرا و تهیه اسناد مناقصه و هماهنگی در اجرای طرح. در این روش معمولاً طراحی و خدمات ساخت به‌طور هم‌زمان انجام می‌شود. ولی معمولاً مسئولیت خطرپذیری مالی طرح به عهده مدیریت ساخت نیست. البته درصورتی‌که لازم باشد می‌توان مسئولیت خطرپذیری مالی طرح را نیز به عهده مدیریت ساخت گذاشت که در این حالت باید از شرکت‌های بزرگ ساختمانی استفاده کرد.