متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-11

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Program management

مدیریت برنامه

مدیریت برنامه، یک نظام اجرایی طرح (مجموعه‌ای از فرایندها) است که بر مبنای موافقت‌نامه به‌وسیله واحد ساخت، خدمات نمایندگی فراگیر را به کارفرما ارائه می‌دهد و از مرحلۀ برنامه‌ریزی تا مرحله راه‌اندازی و بهره‌برداری طرح ادامه دارد. مدیریت برنامه معمولاً به‌عنوان قائم‌مقام کارفرما است و تمام تدارکات را انجام می‌دهد و همچنین هماهنگی در طراحی و ساخت را تا اتمام و تحویل کار به عهده‌ دارد ولی مسئولیت انجام طراحی و ساخت به عهده وی نمی‌باشد.

 Management plan

برنامه مدیریت

طرح مکتوبی که مؤثرترین و اقتصادی‌ترین راه انجام کار یا امور بنگاهی واحد را با استفاده از ابزارها و اصول سازمان‌دهی و مدیریت نشان می‌دهد.

 Project manager (PM)

مدیر طرح

شخصیتی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیارهای قابل‌واگذاری کارفرما، با عنوان مدیریت طرح، به وی واگذار می‌شود.

مدیر طرح شخصی است حقوقی که به‌منظور اجرای صحیح طرح از طرف کارفرما تعیین‌شده و هدایت، کنترل و نظارت بر کارتمام عوامل انجام دهنده طرح را در مراحل مختلف به عهده دارد و مسئولیت دارد که طرح طبق برنامه پیش‌بینی‌شده و باکیفیت استاندارد و مشخصات فنی انجام دهد.

 Project manager

مدیر پروژه

شخصی است که از طرف کارفرما برای مدیریت طراحی و ساخت ساختمان و پروژه‌های مهندسی عمران به کار گمارده می‌شود.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Project management

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه عبارت است از به‌کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و فنون برای طرح‌ریزی و انجام فعالیت‌ها، مطابق با نیازها و انتظارات کارفرمای پروژه.

به‌کارگیری دانش، ابزار، مهارت‌ها و تکنیک‌ها در فعالیت‌های پروژه، به‌منظور حصول به نیازها و انتظارات متولیان از (اجرای) پروژه است. مدیریت پروژه اعمال مدیریت بر تغییرات است. مدیریت پروژه با انجام سریع فعالیت‌ها از طریق کسر سطوح مدیریتی و نظارتی، مدیریت پروژه تلفیق مدیریت و برنامه‌ریزی است.

مدیریت پروژه فرایندی است که جریان و بستر اجرای پروژه را (از طریق) ممکن‌ترین راه و یا ممکن‌ترین نتیجه مطلوب، برای تحقق و دستیابی به هدف‌های موردنظر، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل می‌کند.

 Modern project management

مدیریت پروژه مدرن

اصطلاحی است که برای تمایز بین مدیریت پروژه با دامنه کار گسترده به کار می‌رود و شامل توجه بیشتر به دامنه کار، هزینه، زمان، کیفیت و خسارت پذیری نسبت به روش سنتی مدیریت پروژه می‌باشد.

Multiproject management

مدیریت چند پروژه مرتب

هنر و علمی که مدیریت چند پروژه مرتبط را باهم اداره می‌کند. مدیریت چند پروژه نامیده می‌شود و این ارتباط می‌تواند ارتباطات منطقی یا مشترک بودن منابع مورداستفاده پروژه باشد.

Project scope management

مدیریت محدوده پروژه

یک زیرمجموعه از مدیریت پروژه شامل آشنایی با پروژه، برنامه‌ریزی محدوده پروژه، تعریف محدوده، تأیید محدوده و کنترل تغییرات آن و تلاش برای اطمینان از اینکه تمام‌کارهای موردنیاز برای تکمیل پروژه در نظر گرفته‌شده‌اند.

مدیریت عملیات اجرایی پروژه  Project construction management هدف از مدیریت عملیات اجرایی پروژه، تکمیل مرحله (فاز) اجرایی پروژه در چارچوب بودجه، زمان‌بندی و کیفیت برنامه‌ریزی‌شده و نیز انتقال به‌موقع پروژه از مرحله اجرایی به مرحله راه‌اندازی می‌باشد. به‌طورمعمول شرایط و پیش‌نیازهای لازم برای انجام یک کار در مرحله اجرایی پروژه را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد:

انجام دهنده کار، آماده و مهیا باشد.

مواد و تجهیزات لازم کار فراهم باشد.

اطلاعات فنی و نقشه‌های اجرایی موجود باشد.

برآورده ساختن سه مورد فوق، علی‌رغم سادگی ظاهری دارای ابعاد گسترده‌ای است که مدیریت عملیات اجرایی یک پروژه به‌طور مستقل و بدون هماهنگی و همکاری بخش‌های تدارک و مهندسی پروژه، قادر به انجام این کارها نمی‌باشد.