متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

افزودن به پسندها
متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

توضیحات

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور-10

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Supplier

تأمین‌کننده

سازمانی است که فراورده‌ای را برای مشتری تهیه می‌کند. در شرایط قراردادی تأمین‌کننده را می‌توان پیمانکار نیز نامید. تأمین‌کننده برای نمونه می‌تواند تولیدکننده، پخش‌کننده، واردکننده، مونتاژ کننده و یا سازمان خدماتی باشد. به‌علاوه تأمین‌کننده می‌تواند داخل یا خارج از سازمان باشد.

Requirement

الزام و یا خواسته

نیاز یا انتظاری که تصریح می‌شود. عموماً تلویحی می‌باشد یا اجباری است.

یادآوری ”عموماً تلویحی می‌باشد “ یعنی در عرف یا رویه‌ی عمومی یک سازمان، مشتریانش و سایر طرف‌های ذینفع نیاز یا انتظار موردنظر، تلویحی است.

یادآوری  برای نشان دادن نوع خاصی از الزام و یا خواسته می‌توان قیدی را به کاربرد. برای مثال الزام و یا خواسته مربوط به محصول، الزام مدیریت کیفیت و خواسته مشتری.

یادآوری  الزام و یا خواسته مشخص‌شده آن است که تصریح‌شده باشد مثلاً در یک مدرک.

یادآوری  الزام و یا خواسته، ممکن است توسط طرف‌های ذینفع مختلفی ایجاد شود.

(نیاز یا انتظار مشتری تا هنگامی‌که توسط سازمان موردپذیرش قرار نگرفته است، خواسته، پس‌ازآن الزام می‌نامند.) 

Conformity

انطباق

برآورده شدن یک الزام و یا خواسته.

یادآوری اصطلاحات (مطابقت) و (تطابق) نیز به این معنا به کار می‌روند ولی بهتر است استفاده نشوند.

Nonconformity

عدم انطباق

برآورده نشدن یک الزام و یا خواسته.

 Document

 مدرک

اطلاعات و رسانه آن.

مثال: سابقه، مشخصات، مدرک روش اجرایی، نقشه، گزارش، استاندارد.

یادآوری  رسانه ممکن است کاغذ، دیسک مغناطیسی، الکترونیکی یا نوری برای رایانه‌ها، عکس یا نمونه مرجع یا ترکیبی از آن‌ها باشد.

یادآوری  مجموعه‌ای از مدارک از قبیل مشخصات و سوابق را غالباً (مستندات) می‌نامند.

یادآوری  برخی الزامات و یا خواسته‌ها (مانند الزام و یا خواسته مربوط به خوانا بودن) به تمام انواع مدارک مربوط می‌شود ولی ممکن است الزامات و یا خواسته‌های مختلفی برای مشخصات (مانند الزام و یا خواسته مربوط به تحت کنترل بودن تجدیدنظرها) و سوابق (مانند الزام و یا خواسته مربوط به قابل‌دستیابی بودن) وجود داشته باشد.

فراخوان های آنلاین پایمرد

متن نشریه فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور

 

 Valid evidence

 ادله معتبر

اطلاعاتی که بتوان درستی و صحت آن را بر اساس واقعیات به‌دست‌آمده از طریق مشاهده، اندازه‌گیری، آزمون و یا دیگر وسایل ثابت نمود.

 Objective evidence

شواهد عینی

داده‌هایی که وجود یا واقعیت چیزی را تأیید می‌کند.

یادآوری شواهد عینی را می‌توان از طریق مشاهده، اندازه‌گیری، آزمون یا طرق دیگر به دست آورد.

 Audit evidence

شواهد ممیزی

سوابق، شرح ماوقع یا سایر اطلاعات که به معیارهای ممیزی مربوط و قابل تصدیق باشند.

یادآوری شواهد ممیزی می‌تواند کیفی یا کمی‌باشد.

 Technical expert

کارشناس فنی ممیزی

>ممیزی< شخصی که دانش یا تخصص معینی را در زمینهٔ مورد ممیزی ارائه می‌نماید.


 

 Project strategy

استراتژی پروژه

استراتژی پروژه فرایندی است که چارچوب و روش اجرای پروژه را مشخص می‌کند. این فرایند در ابتدا با توجه به هدف، اعتبارات، زمان، شرایط، محدودیت‌ها و الزامات پروژه، به‌وسیله کارفرما مشخص می‌شود. همچنین این فرایند شامل اجرا، نوع پیمان، مسئولیت‌ها، نحوه طراحی، نحوه تدارک و ساخت می‌باشد و مشخص می‌کند که پروژه به چه نحو اجرا شود، امانی (درصورتی‌که کارفرما نیروی لازم را داشته باشد) یا پیمانی، طراحی به‌وسیله مهندسین کارفرما یا مهندس مشاور و اجرای طرح به روش اجرای سریع یا عادی انجام می‌شود. میزان مخاطره برای طرفین قرارداد نیز مشخص می‌شود. تمام روش‌ها و احتمالات در این فرایند بررسی‌شده و بهترین روش برای اجرای پروژه مشخص می‌شود.

 Program director

مدیر برنامه

مدیر ارشد با مسئولیت برای حصول موفقیت کلی برنامه به‌منظور رسیدن به هدف‌های مدیریتی برنامه.