متن نشریه 101 مشخصات فني عمومي راه

افزودن به پسندها

توضیحات

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی-قسمت 4

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 725

بولدوزر، کارگر سنگ‌شکن و کارکنان دیگری که ممکن است در اثر تماس مداوم با صدا دچار افت

شنوایی شوند، در. نظر بگیرد

جدول -1 24 مقادیر قابل‌قبول حداکثر تماس شغلی با صدا

واحد اندازه‌گیری صدا

حداکثر اضافهکاری مجاز در نظر گرفته شود.

تماس صوتی ) صوت مداوم و متناوب بدون گوشی حفاظتی( در مواردی که تراز فشار صوت از 115 دسیبل بیشتر است،

مجاز. نمی‌باشد

جدول -2 24 حد تماس شغلی با صدای ضربهای یا کوبهای

 تراز فشار صوتی نباید از 140 دسیبل تجاوز کند.

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 726

-8-2 24 گازها، بخارات، دود و گردوغبار

کارکنانی که برحسب نوع کار و شرایط محیطی در معرض عوامل زیان‌آور شیمیایی قرار دارند با

توجه به نوع آلاینده، نحوه انتشار، راه ورود و میزان تماس ممکن است دچار عوارض و بیماریهای حاد و

مزمن شوند و تواناییهای آن‌ها در درازمدت کاهش یابد. هرگاه میزان مواجهه شغلی کارکنان با گازها،

بخارات، دود و گردوغبار بیش‌ازحد مجاز باشد پیمانکار موظف است با استفاده از کنترل‌های مهندسی

مانند تعمیر دستگاه‌ها و ماشین‌آلات معیوب یا نصب سیستمهای تهویه مناسب و کنترل‌های مدیریتی مانند

کاهش زمان مواجهه کارکنان با آلاینده‌های محیطی، نظارت دقیق بر فعالیت‌های کارکنان برای اطمینان

از رعایت اصول ایمنی در حین جا هب جایی و کار با مواد شیمیایی خطرناک، سلامتی کارکنان را در حین

اجرای مراحل مختلف پیمان تأمین نماید. درصورتی‌که تدابیر فوق کافی نباشد باید برحسب مورد،

لباس کار، دستکش ایمنی، ماسک تنفسی و سایر وسایل حفاظتی مناسب را در اختیار کارکنان قرار دهد.

در مورد حدود تماس مجاز عوامل شیمیایی زیان‌آور استانداردهای کمیته فنی بهداشت حرفهای کشور

معتبر می‌باشند. پیمانکار موظف است برای انجام معاینات پزشکی از کارکنانی که به‌طور مداوم در

معرض گردوغبار حاوی ذرات سیلیس، ذرات آزبست، دود ناشی از گرم کردن قیر، دود و دمه جوشکاری،

بخارات اسید و سایر عوامل زیان‌آور شیمیایی قرار دارند تمهیدات لازم را در نظر بگیرد و کلیه هزینههای

آن را بپردازد.

-8-3 24 پرتوهای یونساز و غیر یونساز

پرتوها شکلی از انرژی هستند که در خلأ و ماده انتشار مییابند و به دو گروه اصلی یونساز و

غیر یونساز تقسیم. می‌شوند

هرگاه در کارهای راه‌سازی از پرتوهای یونساز مانند پرتو گاما برای آزمونهای غیر مخرب

استفاده شود مانند عملیات ساخت پلهای فلزی یا پرتو غیر یونساز به‌عنوان محصول فرعی در کارهای

اجرایی تولید شود نظیر تولید پرتو ماورای بنفش در فرایند جوشکاری به روش قوس الکتریکی، یا

کارکنان به‌طور مداوم در فضای روباز و در مقابل نور مستقیم خورشید فعالیت کنند و در معرض پرتوهای

ماورای بنفش و مادون قرمز خورشیدی قرار گیرند، پیمانکار موظف است تدابیر حفاظتی مناسب و

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 727

ضروری را به کار گیرد تا میزان تماس کارکنان با پرتو در حین اجرای کار به پایین‌تر از حد مجاز کاهش

یابد به‌طوری‌که در کوتاه‌مدت و درازمدت آثار نامطلوبی بر روی سلامتی آن‌ها نداشته باشد. در این مورد

استانداردهای کمیته فنی بهداشت حرفهای کشور معتبر. می‌باشند

هرگاه استفاده از پرتوهای یونساز در کارهای راه‌سازی ضروری باشد، این کار باید توسط کسانی

انجام گیرد که فعالیت آن‌ها مورد تائید سازمان انرژی اتمی کشور باشد. کار با پرتو تا حد امکان باید در

روزهای تعطیل و اوقاتی که افراد کمتری در محل حضور دارند انجام گیرد. کارکنانی که در حین اجرای

پیمان در معرض پرتوهای یونساز یا غیر یونساز هستند باید برحسب مورد به وسایل حفاظت فردی

مناسب مجهز شوند. پیمانکار قبل از شروع کار در چنین شرایطی باید اطمینان حاصل کند که تمامی

اصول و مقررات حفاظتی در این موردها رعایت. می‌شود

-8-4 24 تنش گرمایی1

تابش آفتاب، گرمای دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، جا هب جایی و پخش مواد و مصالح گرم، انجام کارهایی

که مستلزم شعله و حرارت است و فعالیت بدنی مداوم در کارهای عمرانی تعادل گرمایی بدن را مختل

می‌کند و عوارضی نظیر: شوک حرارتی، خستگی، گرفتگی عضلات، ناراحتیهای پوستی و گرمازدگی را

ایجاد. می‌نماید

پیمانکار و کارکنان باید به‌طور مشترک مسئولیت پیشگیری و کنترل تنش گرمایی را بپذیرند و با

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در بروز عوارض ناشی از گرما راه‌های مناسبی را برای مقابله با آن‌ها پیدا

کنند. در این مورد استانداردهای کمیته فنی بهداشت حرفهای کشور معتبر می‌باشند. در یک برنامه

پیشگیری از بیماریهای ناشی از گرما نکات زیر باید موردتوجه قرار گیرد:

الف: برخی افراد نسبت به گرما حساسیت بیشتری دارند همچنین کسانی که ناراحتی قلبی و عروق دارند

نمیتوانند همانند سایرین در محیط گرم کار کنند. پیمانکار موظف است برای شناسایی افراد

حساس به گرما و انتخاب افراد مناسب برای کار در محیط گرم، از کلیه داوطلبان قبل از استخدام

1. Heat Stress

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 728

معاینات پزشکی به عمل آورد. همچنین برای اطمینان از سلامتی کارکنانی که در حین اجرای

پیمان با خطر ابتلا به بیماریهای گرمایی روبرو هستند، هر سال یک‌بار برای آن‌ها معاینات پزشکی

. دورهای در نظر بگیرد

ب: اغلب اوقات مواجهه با گرما در کارهای راه‌سازی اجتنابناپذیر است لذا پیمانکار باید وظایف و

مسئولیتهای افراد را به نحوی طراحی نماید و روشهایی برای انجام کار انتخاب کند که تا حد

امکان در فصل گرما نیاز کمتری به فعالیت بدنی زیاد وجود داشته باشد و در صورت اجبار این کار

در ساعات خنک روز انجام گیرد به‌طوری‌که زمان مواجهه کارکنان با گرما به حداقل برسد.

همچنین کارکنان نباید به‌طور غیر ضروری در کنار وسایل گرمازا و مصالح گرم قرار بگیرند و تا

حد امکان از انجام فعالیت بدنی اضافی که دمای داخلی بدن را افزایش دهد خودداری کنند.

پ: کارکنان باید تا حد امکان از خوردن غذاهای خیلی گرم و سنگین و همچنین نوشیدنیهای

کافئیندار در ساعات گرم روز خودداری کنند و به‌طور مرتب و بدون در نظر گرفتن میزان تشنگی

آب خنک بنوشند و در صورت نیاز به مقدار کافی نمک به آب و غذای روزانه اضافه کنند.

ت: پیمانکار باید در مورد نحوۀ سازش با محیط گرم، برنامه غذایی، ضرورت استراحت در بین زمانهای

کار، علائم تنش گرمایی و راه‌های مقابله با آن و سایر نکاتی که در پیشگیری از بروز عوارض

ناشی از گرما مؤثر است، آموزشهای لازم را به کارکنان ارائه. دهد

ث: کارکنانی که در محیط گرم کار می‌کنند باید در صورت احساس علائم اولیه تنش گرمایی موضوع

را به سرپرست خود اطلاع دهند تا تحت درمان قرار گیرند یا در صورت ضرورت به نزدیک‌ترین

بیمارستان یا درمانگاه انتقال یابند.

ج: پیمانکار موظف است برای کارکنانی که با خطر تنش گرمایی روبرو هستند با توجه به نوع کار و

دمای محیط، برنامه معینی برای زمانهای کار- استراحت در نظر بگیرد و برای دوره استراحت

کارکنان مکان مناسبی را با امکانات موردنیاز فراهم کند.

چ: لباس کار کارکنان ازنظر رنگ، جنس و اندازه باید متناسب با شرایط کار در محیط گرم انتخاب

شود. همچنین کارکنان باید در حین کار از کلاه حصیری یا کلاه لبهدار مناسب استفاده کنند.

متن نشریه 101

مشخصات فني عمومي راه تجدیدنظر دوم

فصل بیست و چهارم ـ دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت حرفهای در کارهای راه‌سازی           صفحه 729

-8-5 24 سایر عوامل

در مورد سایر عوامل زیان‌آور و بیماریزا مانند سرما و فشار استانداردهای کمیته فنی بهداشت

حرفهای کشور معتبر. می‌باشند

-9 24 ایمنی در حین کار با ابزار، وسایل و ماشین‌آلات

-9-1 24 کلیات

1-1-9-24

کلیه ابزار، وسایل و ماشینآلاتی که در کارهای راه‌سازی به کار می‌روند باید استاندارد و سالم باشند

و با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده به نحو مطلوب نگهداری شوند و مورداستفاده قرار گیرند. اقلام

معیوب و غیر ایمن باید به‌وسیله برچسبهای ایمنی علامت‌گذاری شوند و در صورت نیاز به‌طور مطمئن

قفل شوند و یا به خارج از محل کار انتقال یابند.

2-1-9-24

پیمانکار موظف است کتاب راهنمای سرویس، تعمیر و کاربری صحیح و ایمن دستگاه‌ها و

ماشین‌آلات را تهیه کند و برحسب نیاز در دسترس کارکنان قرار دهد و اطمینان یابد که توصیه‌های

کارخانه سازنده در هر مورد به‌طور کامل رعایت. می‌شود

3-1-9-24

کلیۀ حفاظ‌های مکانیکی و الکترونیکی و سیستمهای هشدار دهنده که از طرف سازندۀ دستگاه‌ها و

ماشین‌آلات برای تأمین ایمنی و پیشگیری از حوادث در نظر گرفته شده‌اند باید به‌طور صحیح نصب شود

او کار یی لازم را داشته باشند.