متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل چهارم - قسمت سوم

4-11- ساختمان نگهبانی

این ساختمان معمولاً به‌صورت اسکلت فلزی و مصالح بنایی ساخته‌شده و دارای سرویس بهداشتی، آبدارخانه و اتاق استراحت می‌باشد که عملیات نازک کاری آن مانند سایر ساختمان‌ها می‌باشد.

4-12- ساختمان درمانگاه و تأسیسات بهداشتی

این ساختمان مانند ساختمان فروشگاه از اسکلت فلزی و مصالح بنایی ساخته می‌شود و دارای ورودی، مطب، اتاق معاینه، گاراژ آمبولانس، سرویس بهداشتی، اتاق استراحت و داروخانه می‌باشد. عملیات نازک‌کاری در کف برای قسمت‌های مطب، اتاق معاینه، اتاق استراحت و داروخانه موزاییک ایرانی، در سرویس بهداشتی سرامیک درجه یک ایرانی، در ورودی سنگ پلاک دو تیشه داغون و در قسمت گاراژ آمبولانس کف بتن درجا خواهد بود. ازاره دیوارها در قسمت‌های مطب، اتاق معاینه، اتاق استراحت و داروخانه سنگ پلاک چینی به ضخامت یک سانتی‌متر و ارتفاع ده سانتی‌متر خواهد بود. نازک کاری بدنه دیوارها و سقف با اندود ماسه سیمان و اندود گچ پرداختی و نهایتاً رنگ روغنی مات با زیرسازی و آستر اجرا خواهد شد. نازک کاری سرویس بهداشتی درمانگاه مانند سایر ساختمان‌ها می‌باشد.

تأمین مبلمان و تجهیزات درمانی موردنیاز بر اساس مندرجات فصل سوم از این مشخصات فنی عمومی به عهده پیمانکار می‌باشد.

4-13- آشپزخانه‌ها و غذاخوری‌ها

ساختمان آشپزخانه و سالن‌های غذاخوری، سردخانه مواد غذایی و انبار مواد غذایی در داخل یک مجموعه قاب دروازه‌ای طراحی و احداث می‌گردد. دیوارهای جداکننده، قسمت‌های مختلف را مجزا نموده، در ساختمان غذاخوری میز و صندلی به مقدار موردنیاز عوامل پیمانکار، مهندس ناظر و کارفرما که به تائید مهندس ناظر رسیده باشد، فراهم می‌شود. در ساختمان سردخانه مواد غذایی، یخچال‌های ویترینی و فریزرهای صندوقی یا تجهیزات اطاق سرد به میزان موردنیاز منظور خواهد شد. در ساختمان انبار مواد غذایی، قفسه‌هایی برای جاگذاری مواد غذایی که به‌صورت بسته بندی شده می‌باشد، تعبیه می‌گردد. درهای مورداستفاده در انبار مواد غذایی طوری باید احداث شود که به هیچ عنوان حیوانات و حشرات موذی نظیر موش و سوسک نتواند به داخل آن نفوذ کند و به لحاظ بهداشتی دیوارها بدون درز و روزنه باشد.

4-14- تأسیسات و شبکه تأمین برق

4- 14-1- تأسیسات و شبکه تأمین برق اضطراری

پیمانکار باید با تهیه و نصب موتور ژنراتور اضطراری با ظرفیت مناسب، برق اضطراری شهرک، ساختمان سرویس، کارگاه‌های ساختمانی و کارگری در دست ساختمان، ساختمان‌های کارفرما و نظارت را تأمین کند، مگر در شرایط فنی خصوصی پیش‌بینی‌های دیگری شده باشد. ارتباط سامانه اضطراری با خط اصلی انرژی باید به‌گونه‌ای باشد که با قطع جریان در خط اصلی بلافاصله موتور ژنراتور اضطراری به کار افتد و با برقراری برق شبکه ژنراتور اضطراری از مدار خارج شود.

4- 14-2- تأسیسات و شبکه تأمین برق دائم

برق اصلی کارگاه به مقدار موردنیاز طرح از طریق استفاده از شبکه سراسری توسط کارفرما تأمین و آماده بهره‌برداری خواهد بود.

هزینه‌های حق انشعاب و انتقال برق از شبکه سراسری به ترانس اصلی برق در محدوده کارگاه بر عهده کارفرما می‌باشد. ولی هزینه‌های شبکه توزیع، نگهداری، بهره‌برداری و مصرف برق در داخل کارگاه بر عهده پیمانکار خواهد بود. هزینه‌های اصلی و هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و بهای برق برای مصارف عمومی به عهده پیمانکار می‌باشد.

پیمانکار باید تمامی سامانه توزیع برق را تهیه و برای برق رسانی از طریق کلیدخانه به محل مصارف، از قبیل شهرک، قسمت اداری، ساختمان‌های سرویس، کارگاه‌های مختلف، منطقه کار و غیره ارسال و مورد بهره‌برداری قرار دهد. این سامانه باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

الف- ترانسفورماتورها، قطع کننده‌ها، ایزولاتورها، کلیدهای اطمینان تنظیم کننده ولتاژ و سایر تجهیزات مورد لزوم برای تغییر ولتاژ جریان به ولتاژ موردنیاز به کار

ب- تمامی تجهیزات موردنیاز برای انتقال از قبیل خطوط انتقال، اتصالات، کلیدهای ایمنی و غیره

4-15- تأسیسات شبکه تأمین آب

4- 15-1- تأسیسات و شبکه تأمین آب شرب و خانگی

پیمانکار باید برای شهرک، دفاتر و تمامی کارگاه، کلیه اقدامات تأمین آب شرب بهداشتی اعم از تهیه، تصفیه، انتقال و توزیع را انجام دهد. بدیهی است علاوه بر آب موردنیاز پیمانکار، آب مصرفی موردنیاز کارفرما، مهندس ناظر و پیمانکاران دست‌دوم را نیز باید تأمین نماید. اقدامات تأمین آب شامل موارد زیر می‌باشد:

- ایجاد ایستگاه پمپاژ در شرایطی که تأمین آب به‌صورت ثقلی مقدور نباشد.

- تصفیه آب به دلیل آنکه از ابتدای زمان تهیه تا هنگام مصرف ممکن است آب دستخوش تغییرات زیادی شود.

- تهیه مخزن فلزی یا بتنی برای ذخیره آب به حجم مناسب برای ذخیره حد اقل 24 ساعت مصرف

- شبکه لوله‌کشی به‌منظور انتقال آب از محل تأمین به تصفیه خانه و سپس به مخزن آب و بالاخره به محل‌های مصرف.

تصفیه آب به‌طور عمده شامل مراحل اولیه و ثانویه می‌باشد:

- در مرحله اول تصفیه فیزیکی انجام و از فیلترهای شنی عبور داده می‌شود و سپس به‌منظور تصفیه بیولوژیکی آب کلرزنی می‌شود.

- در تصفیه مرحله دوم، آب از کربن فعال عبور داده می‌شود تا عناصر آلی که موجب تغییر رنگ آن شده است را جذب کند.

- چنانچه املاح آب زیاد باشد با افزایش مواد ترسیبی مقداری از آن را ته نشین نموده تا درصد آن به حد قابل‌قبول برسد.

نوع لوله‌های مصرفی برای انتقال آب و نحوه استقرار آن‌ها باید بر مبنای نشریه شماره 3-117 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ( مبانی و ضوابط طراحی طرح‌های آب‌رسانی شهری) صورت پذیرد.

مشخصات آب شرب باید با استاندارد جمهوری اسلامی ایران و استاندارد بین‌المللی آب شرب توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی1 (ژنو در سال 1972) هم خوانی داشته باشد.

4- 15-2- تأسیسات تأمین، انتقال، ذخیره و توزیع آب صنعتی

در ارتباط با تأمین آب مورد مصرف بخصوص در بتن و عملیات خاکی باید به مفاد بندهای اشاره شده در قسمت تأسیسات و شبکه تأمین آب شرب عمل شود. ضمن این‌که تصفیه آب ازنظر فیزیکی و شیمیایی باید در حد مشخصات فنی موردنیاز مصرفی در بتن (بند 8-3-3) و خاک‌ریزی مصالح بدنه سد باشد.

1- World Health Organization

ایستگاه آبگیری اعم از آبگیر رودخانه‌ای یا چاه، لوله انتقال، حوضچه زلال سازی، مخازن ذخیره سازی به حجم حداقل شش ساعت مصرف و شبکه توزیع اجزای تأسیسات آب صنعتی می‌باشند.

4-16- تأسیسات شبکه جمع‌آوری، تصفیه و دفع فاضلاب

4- 16-1- تأسیسات و شبکه فاضلاب بهداشتی

پیمانکار باید طراحی، احداث و نگهداری سامانه فاضلاب کلیه شهرک‌ها را انجام دهد.

روش‌های نگهداری و کار اندازی سامانه فاضلاب، باید منطبق با مقررات جاری کشور و مو رد تائید مهندس ناظر باشد.

پیمانکار به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مواد خام فاضلاب را در محیط جاری سازد. نوع لوله‌های مصرفی برای جمع‌آوری فاضلاب و نحوه استقرار آن‌ها باید بر مبنای نشریه 3-118 و 163 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ( مبانی و ضوابط طراحی شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب شهری – مکمل ضوابط طراحی شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب شهری) صورت پذیرد. در مسیر خطوط جمع‌آوری فاضلاب چاهک‌های بتنی پیش ساخته و یا در جا احداث می‌گردد.

 مواد فاضلاب به یک واحد انبارسپتیک1 برای تصفیه بیولوژیکی هدایت می‌شود، ظرفیت سامانه فاضلاب باید برای تمامی جمعیتی که در شهرک‌های پیمانکار و کارفرما زندگی می‌کنند طراحی‌شده باشد.

4- 16-2- شبکه فاضلاب صنعتی و تأسیسات تصفیه آن

پیمانکار باید طراحی، احداث و نگهداری سامانه فاضلاب تجهیزات کارگاهی نظیر دستگاه سنگ‌شکن، دستگاه بتن ساز مرکزی و سامانه‌های خنک کننده و یخ‌ساز و نظایر آن را انجام دهد. دفع آب‌های ناشی از انجام عملیاتی که موجب تأثیر مواد شیمیایی از پساب آن‌ها باشد، به هیچ عنوان نباید به محوطه کاری و رودخانه سرازیر شود و همان‌گونه که در بخش تأسیسات و شبکه فاضلاب بهداشتی توضیح داده‌شده، تمهیدات لازم باید صورت گیرد. پساب‌های صنعتی قبل از ورود به رودخانه باید در حوضچه‌های با حجم و وسعت زیاد ریخته شود تا پس از زلال شدن وارد رودخانه شود. رسوبات ذخیره شده می‌تواند به هنگام سیلاب رودخانه پاک‌سازی شود.

4- 16-3- تأسیسات دفع زباله و مواد زائد و سامانه زهکشی

در مورد دفع زباله و مواد زائد، پیمانکار باید زباله‌ها و نخاله‌های شهرک را جمع‌آوری و از محدوده کارگاه خارج نماید و یا پس از تائید مهندس ناظر در محیطی مناسب، گودال‌هایی را ایجاد نموده و زباله و مواد زائد را در آنجا دفن نماید. این محل نباید مشرف به دریاچه و یا مسیر رفت‌وآمد باشد. دفع روغن سوخته و مواد نفتی دیگر در طبیعت ممنوع است و باید این مواد به پالایشگاه روغن عودت داده شوند.

سامانه زهکش بر اساس جمع‌آوری حداکثر بارندگی منطقه طراحی می‌شود، سامانه جمع‌آوری آب‌های ناشی از بارندگی باید به‌گونه‌ای باشد که آب باران موجب فرسایش و عدم پایداری خاک‌های منطقه نشود.

1- Septic Tank

 

4-17- تأسیسات و شبکه تلفن و فاکس

کارفرما در حد موردنیاز خطوط تلفن و فاکس به‌صورت ارتباط محلی و یا بین شهری برای کارگاه سدسازی تأمین خواهد کرد.

پیمانکار باید سامانه ارتباط تلفنی داخلی بین تلفن خانه، شهرک و محل‌های کاری را برقرار کند. احداث شبکه داخلی و تأمین تجهیزات آن به عهده پیمانکار است.

پیمانکار در تمامی دوره ساختمان، مسئول نگهداری خطوط و سامانه تلفن است. پیمانکار باید در تمامی مدت اجرای عملیات، خطوط تلفن به تعداد مندرج در شرایط خصوصی قرارداد، در اختیار کارفرما و مهندس ناظر قرار دهد و هزینه‌های بهره‌برداری آن را نیز بپردازد.

چنانچه در منطقه عملیاتی طرح نیاز به ایجاد سامانه ارتباط رادیویی باشد، این سامانه توسط کارفرما نصب و پیمانکار مسئول نگهداری این سامانه در تمامی دوره ساختمانی طرح می‌باشد.

4-18- تأسیسات تهویه فضاهای زیرزمینی

پیمانکار به لحاظ انجام عملیات در فضای بسته، نظیر نیروگاه‌های زیر زمینی، تونل‌های انحراف و انتقال آب، باید تمهیداتی نظیر جت فن به‌صورت دمنده و مکنده مهیا کند که بااتصال به کانال‌های هوادهی یا هواکشی و نصب فیلترهای مناسب شرایط انجام کار را در محیطی بدون گرد و غبار و دود فراهم آورد. پیمانکار همچنین باید در زمان‌های مناسب تعویض و تمیز کردن فیلترها را انجام دهد. (به فصل دوازدهم مراجعه شود).

4-19- تأسیسات تهیه سنگ‌دانه‌های بتن و مصالح بدنه سد خاکی

پیمانکار موظف است برای تهیه مصالح سنگی دانه‌بندی شده بتن و مصالح سنگی بدنه سد خاکی مانند پوسته، فیلتر و زهکش از دستگاه سنگ‌شکن، سرند و ماسه شوی با ظرفیت مناسب استفاده نماید. پیمانکار باید همیشه متناسب با مصرف یک ماه بتن‌ریزی و خاک‌ریزی بدنه سد، مصالح سنگی به‌صورت ذخیره در کارگاه داشته باشد.

4-20- تأسیسات تهیه بتن

پیمانکار برای کارهای بتنی باید نسبت به تهیه و نصب دستگاه بتن ساز مرکزی متناسب با ظرفیت عملیات اجرایی بتنی به تعداد و ظرفیت کافی در طرح‌ها اقدام نماید، میزان دقت در توزین سیمان و آب و مواد سنگی باید بر مفاد بند 8-5-2 منطبق باشد.

4-21- تأسیسات انتقال و ریختن بتن

پیمانکار موظف است با توجه به برنامه زمان‌بندی و حجم عملیات بتنی سد، سامانه مناسب بتن‌ریزی را انتخاب نماید. جزییات روش‌های حمل بتن و تأسیسات و تجهیزات حمل بتن باید بر مفاد بند 8-6 از این مشخصات فنی عمومی منطبق باشد.