متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل چهارم - قسمت دوم

4-5- دفاتر

دفاتر مربوط به نظارت مقیم و پیمانکار در محدوده نزدیک به هم و در محلی دور از محیط کارگاه احداث می‌شود و مشخصات فنی آن‌ها باید بر مشخصات فنی که دربند 4-4-4 اشاره شد، منطبق باشد.

پیمانکار کلیه لوازم و مبلمان دفاتر کار را مطابق مشخصات فنی خصوصی تأمین خواهد نمود.

4-6- انبارها

4- 6-1- انبار سیمان پاکتی و سیلوها

4- 6- 1-1- انبار سیمان پاکتی

انبار سیمان پاکتی در ساختمان‌های قاب فلزی شیب دار (قاب دروازه‌ای) سر پوشیده ساخته می‌شود که در احداث آن‌ها از کف‌های بتنی درجا و دیوارهای آجری به ضخامت 22 سانتیمتری و اندود ماسه سیمان و درب‌های ریلی به ارتفاع مناسب جهت ورود و خروج تریلرهای انتقال سیمان استفاده می‌شود. (به بند 8-3-1 رجوع شود)

4- 6- 1-2- انبار سیمان فله و پوزولان در سیلوها

سیلوهای ذخیره سیمان و پوزولان بر روی پی‌هایی که متناسب با ظرفیت سیلو و نیازهای کارگاه تهیه و نصب‌شده‌اند، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. (به بند 8-3-1 رجوع شود)

4- 6- 1-3- انبارهای قطعات یدکی و ابزار کار

با در نظر گرفتن اینکه اغلب انبارها در طرح‌های سدسازی به‌صورت قاب دروازه‌ای فرض شده است، پس از احداث قاب دروازه‌ای با اجرای دیوارهای جانبی به ضخامت 35 سانتی‌متر، کف‌های بتن در جا و ایجاد دیوارهای داخلی و نماسازی طبق مشخصات اجرایی احداث می‌گردد.

انبارها باید به طرز مناسب با قفسه بندی‌ها و سامانه کاردکس مجهز شوند و در مورد کارگاه‌های بزرگ که طول اجرای عملیات بیش از شش سال و از مراکز بازارهای عمده به دور باشد، باید از سامانه مکانیزه انبار استفاده شود.

 انبارها باید مجهز به تجهیزات کافی اطفای حریق باشند.

4- 6-2- انبار سرپوشیده مصالح ساختمانی

با احداث قاب دروازه‌ای و مشخصاتی که برای انبار ابزار کار بدان اشاره گردید، ساخته می‌شود.

4- 6-3- انبار موادسوزا

انبار مواد سوزا باید حداقل در فاصله 1000 متری و در زیرزمین یا در محلی خارج از محوطه کارگاه احداث شود. احداث انبار مواد سوزا و انتقال و نگهداری مواد باید مطابق دستورالعمل‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران باشد.

4- 6-4- انبار نمونه‌های حفاری

انبار نمونه‌های حفاری، در ساختمانی به مساحت حداقل 50 مترمربع احداث و در داخل آن قفسه‌هایی تعبیه می‌گردد تا بتوان جعبه‌های نمونه‌ها را در آن جای داد.

4- 6-5- مخازن ذخیره سوخت و پمپ بنزین

پیمانکار متناسب با ماشین‌آلات موجود در کارگاه، مخازنی را جهت نگهداری سوخت گازوییل و بنزین مستقر می‌نماید. برای سوخت‌گیری ماشین‌آلات نیمه سنگین، شیب‌راهه1 همراه با گودالی احداث می‌گردد تا پس از استقرار ماشین در داخل گودال از طریق تانکرهای مخازن سوخت در بالای گودال سوخت، به طریق ثقلی سوخت‌گیری انجام شود. این روش، حداقل قابل‌قبول برای سوخت‌گیری است. برای سوخت‌گیری ماشین‌آلات سنگین کارگاه نظیر بولدوزر، گریدر، غلتک و... از ماشین سوخت رسان سیار استفاده خواهد شد. برای احداث پمپ بنزین بر اساس مشخصات فنی اجرایی وزارت نفت و نقشه‌های تیپ اقدام می‌شود. انبارهای سوخت کارگاه باید حداقل برای مصرف 15 روز کارگاه طراحی‌شده و توجه ویژه‌ای به زهکشی محل سوخت‌گیری و انبار سوخت معطوف باشد. تمام سکوهای سوخت‌گیری بالاتر از تراز سیل کارگاهی قرار خواهند داشت.

4- 6-6- انبار در فضای باز برای انباشت مصالح

پیمانکار برای انباشت مصالح باید زمینی به وسعت موردنیاز را تسطیح کند و کلیه عملیات خاکی موردنیاز (از جمله برداشت خاک نباتی) را در محدوده زمین انجام دهد و بستر آن را تا حد تراکم لازم بکوبد. تمام سکوها بالاتر از تراز سیل کارگاهی قرار خواهند داشت.

4-7- تعمیرگاه‌ها و توقفگاه‌ها

 ساختمان تعمیرگاه‌ها و توقفگاه‌ها از نوع قاب فلزی شیب‌دار می‌باشد، اما به‌طور کلی اماکن فنی کارگاه ممکن است بنا به پیشنهاد پیمانکار و تائید مهندس ناظر به روش‌های دیگر نیز ساخته شود.

پیمانکار موظف به تجهیز کامل تعمیرگاه‌ها می‌باشد و باید فهرست تجهیزات ثابت و ابزار تعمیرگاه‌ها را به مهندس ناظر ارسال نماید.

4- 7-1- تعمیرگاه ماشین‌آلات سنگین

ساختمان این نوع تعمیرگاه‌ها باید از نوع قاب فلزی شیب‌دار (قاب دروازه‌ای) با دهانه موردنیاز برای عبور ماشین‌آلات سنگین مانند گریدر، غلتک، بلدوزر، کامیون، دامپتراک و … باشد. مشخصات فنی این قبیل تعمیرگاه‌ها مانند مشخصات فنی مذکور در مورد انبارها می‌باشد.

4- 7-2- تعمیرگاه ماشین‌آلات سبک

این نوع تعمیرگاه‌ها نیز مانند تعمیرگاه‌های ماشین‌آلات سنگین طراحی‌شده، تنها تفاوت این نوع ساختمان‌ها در دهانه ورودی آن است که می‌تواند کوچک‌تر از ورودی ساختمان ماشین‌آلات سنگین باشد.

4- 7-3- کارگاه سرویس ماشین‌آلات

کارگاه سرویس ماشین‌آلات ساختمانی در فضایی بین ساختمان تعمیرگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین احداث می‌شود. این کارگاه‌ها دارای سامانه آب گرم و هوای فشرده خواهند بود.

1- Ramp

پیمانکار موظف است نحوه خروج روغن سوخته از کارگاه و همچنین دفع زباله‌های حاصل از سرویس ماشین و تصفیه آب شستشوی ماشین‌آلات را تدوین و به تائید مهندس ناظر برساند.

4- 7-4- توقف گاه ماشین‌آلات سنگین

زمینی به وسعت متناسب با تعداد ماشین‌آلات سنگین در محدوده کارگاه و در نزدیکی مواضع نگهبانی تسطیح می‌شود تا ماشین‌آلات پارک شده در معرض دید عوامل نگهبانی باشد. کف این توقف گاه زیرسازی می‌شود و دارای رویه شنی یا بتونی خواهد بود.

4- 7-5- توقف گاه ماشین‌آلات سبک

توقفگاه این نوع ماشین‌آلات در نزدیکی دفاتر کارگاه، در زمینی مسطح، دارای سایه‌بان مستحکم با کف بتنی یا آسفالت و جداول بتنی در اطراف و محل تقسیم توقف گاه اتومبیل‌ها احداث می‌گردد.

4-8- کارگاه‌های پشتیبانی

4- 8-1- کارگاه آرماتوربندی و کارگاه آهنگری و جوشکاری

کارگاه آرماتوربندی و کارگاه آهنگری و جوشکاری از قاب دروازه‌ای با ابعاد موردنیاز پروژه با دیوارهای 22 سانتی‌متری و کف بتنی در سالن کارگاه و اتاق سرپرست کارگاه، انبار ابزار و سرسرای ارتباطی با کف موزاییک، و اندود گچ و خاک برای دیوارها و نازک کاری ساخته می‌شود.

پیمانکار موظف است این کارگاه‌ها را به نحو مناسب تجهیز نماید.

4- 8-2- کارگاه نجاری

مانند کارگاه آرماتوربندی طراحی، احداث و تجهیز می‌شود.

4- 8-3- کارگاه برق

این کارگاه نیز نظیر کارگاه آهنگری و جوشکاری ساخته و تجهیز می‌شود.

4- 8-4- کارگاه تراشکاری

این کارگاه مانند کارگاه‌های نجاری و برق طراحی می‌شود، برای اتاق سرپرست کارگاه، اتاق صدابندی می‌شود، تا از سروصدای زیاد کارگاه به داخل اتاق جلوگیری به عمل آید.

پیمانکار موظف است این کارگاه را به نحو مناسب تجهیز نماید.

4-9- آزمایشگاه‌ها

 ساختمان آزمایشگاه‌ها با زیربنای مناسب برای انجام آزمایش‌ها مجهز می‌شود.

ساختمان آزمایشگاه دارای سالن آزمایشگاه، آزمایشگاه بتن، اتاق سرپرست آزمایشگاه، اتاق انبار ابزار دقیق، سرویس بهداشتی، سالن نگهداری نمونه‌های بتون و سیمان و پیاده روی اطراف ساختمان می‌باشد. نازک‌کاری داخل اتاق‌ها، ماسه سیمان با آستر و کف موزاییک و برای دیوارهای سالن از اندود ماسه سیمان با آستر استفاده می‌شود. برای مصالح کف از بتن در جا استفاده می‌شود.

مهندس مشاور در اسناد مناقصه نحوه تأمین تجهیزات و مبلمان آزمایشگاه را مشخص خواهد نمود.

4-10- تسهیلات اجتماعی و رفاهی

4- 10-1- مسجد

ساختمان مسجد یا نمازخانه دارای مشخصات مصالح بنایی با اسکلت فلزی می‌باشد. عملیات نازک کاری، در کف شامل موزاییک ایرانی همراه با کف پوش موکت درجه 2 ایرانی با قرنیز سنگ پلاک چینی در قسمت پایین دیوارها و اندود ماسه سیمان با دو گچ پرداختی در قسمت بالای دیوار و سقف اجرا می‌گردد.

4- 10-2- سالن اجتماعات

ساختمان سالن اجتماعات از قاب دروازه‌ای ساخته‌شده، دارای سالن ورودی، فضای ارتباطی، تجهیزات و فضاهای پذیرایی و سرویس بهداشتی می‌باشد.

4- 10-3- تأسیسات ورزشی و تفریحی

بسته به بزرگی طرح و زمان اجرای آن پیمانکار طرح تأسیسات ورزشی کارگاه را تهیه و به تائید مقامات محلی اداره کار و مهندس ناظر خواهد رسانید. تأسیسات ورزشی شامل زمین‌های فوتبال یا فوتسال (قابل تبدیل به زمین والیبال)، زمین تنیس، استخر و سالن ورزش‌های بدن سازی و غیره می‌باشد که مهندس مشاور در اسناد مناقصه نیازهای کارگاه را مشخص خواهد نمود.

4- 10-4- ساختمان فروشگاه

ساختمان فروشگاه با اسکلت فلزی و مصالح بنایی احداث می‌شود.