متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل سوم- قسمت 4

3-9- حفاظت سر

کارکنان پیمانکار شامل مهندسان، بازرسان، جوشکارها، کارگران ساختمانی، آهنگرها، اپراتورهای تجهیزات، کارگران کارگاه‌ها و تعمیرگاه‌ها، تولیدکنندگان، نمایندگان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان مصالح و ماشین‌آلات و… و همچنین کارکنان مهندس ناظر و بازدیدکنندگان باید به هنگام ورود یا کار در قسمت‌هایی از کارگاه که با تابلو مشخص‌شده‌اند، کلاه ایمنی بر سر بگذارند.

در تمام قسمت‌های کارگاه که عملیات ساختمانی اجرا می‌شود، استفاده از کلاه ایمنی الزامی است. با این تعریف در تمام محوطه کارگاه سدسازی به‌استثنای دفاتر، شهرک‌های مسکونی و خوابگاه‌ها و پارکینگ‌ها کلاه ایمنی باید مورداستفاده قرار گیرد. در تمام ورودی‌ها به محوطه‌های کارگاه، تابلوهایی به ابعاد حداقل یک متر در یک و نیم متر نصب خواهد شد و بر روی آن‌ها با حروفی به ضخامت 5 سانتی‌متر عبارت زیر نوشته خواهد شد:»محوطه ساختمانی، جلوتر از این تابلو استفاده از کلاه ایمنی الزامی است«. این قبیل تابلوها در تمام ساختمان‌ها و سازه‌های ناتمام پیمانکار نصب خواهد شد.

 کلاه‌های ایمنی باید بر مشخصات کلاه‌های کلاس B از آخرین ویرایش استانداردANSI 289 منطبق باشد. بر روی کلاه‌های ایمنی برچسبی نصب خواهد شد که علاوه بر نام تولیدکننده، استاندارد مورداستفاده در طرح و ساخت کلاه‌ها بر آن نوشته‌شده است. هنگامی‌که هوای محیط کار سرد باشد کلاه ایمنی زمستانی در اختیار کارکنان قرار داده می‌شود.

1- National Institute for Occupational Safety and Health

2- Mine Safety and Health Administration

3- American National Standards Institute

3- 9-1- حفاظت صورت و چشم

کارکنانی که صورت و چشم آن‌ها در معرض خطر بالقوه مصدومیت‌های ناشی از پدیده‌های فیزیکی، شیمیایی یا مواد پرتوزا باشد، باید از محافظ‌هایی که به‌منظور حفاظت از صورت و چشم طراحی و ساخته‌شده‌اند، استفاده کنند. این قبیل محافظ‌های چشم و صورت باید منطبق بر آخرین ویرایش از استانداردANSI 278/1 باشد.

صورت و چشم کارکنانی که از عینک‌های طبی استفاده می‌کنند، با یکی از روش‌های زیر محافظت خواهد شد:

الف- عینک‌های ایمنی مجهز به عدسی‌های طبی

‌ب- محافظ صورت طراحی‌شده برای استفاده هم‌زمان با عینک

‌ج- محافظ صورتی که می‌توان بر روی عدسی‌های آن عدسی طبی نصب کرد.

نکات ایمنی مندرج دربند 2-7-4 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« و همچنین نکات ایمنی مندرج دربند 2-6-1-13 از آن استاندارد در موردحفاظت از صورت و چشم به هنگام جوشکاری و برش باید کاملاً رعایت شود.

3- 9-2- حفاظت تنفسی

در قسمت‌هایی از کارگاه که هوا آلوده است، کارکنان باید مجهز به لوازم ایمنی شخصی تنفسی منطبق بر آخرین ویرایش از استاندارد ANSI 288/2 باشند.

3- 9-3- حفاظت شنوایی

در موردحفاظت شنوایی به بند 3-7-7 این مشخصات رجوع شود.

3- 9-4- پوشش حفاظتی

الف - چرم جوشکاری - کارکنانی که در عملیات جوشکاری یا سوزاندن کار می‌کنند باید دستکش‌هایی چرمی، روپوش یا کت چرمی و امثال آن بپوشند. پیش‌بند و دستکش چرمی برای کسانی که در عملیات بلندمدت جوشکاری مشغول‌اند، الزامی است.

‌ب- پوشش قابل‌رؤیت - در شب و در تاریکی، تمام کارکنانی که در معرض رفت‌وآمد خودروها هستند (شامل نقشه‌برداران، بازرسان، افراد علامت دهنده به ماشین‌آلات و امثال آن) باید لباس‌هایی بپوشند که حداقل 25/0 مترمربع از آن در هر طرف شبرنگ بوده و نور را منعکس کند.

‌ج- دستکش- پوشیدن دستکش‌های نفوذناپذیر برای کارکنانی که با اسیدها، سوزآورها (بازها)، حلال‌ها و سایر مواد مسموم‌کننده کار می‌کنند، الزامی است و باید توسط پیمانکار تأمین شود.

‌د- پوشش‌های لاستیکی – دستکش‌ها، پیش‌بندها، روکش‌ها و شلنگ‌های لاستیکی باید توسط پیمانکار در اختیار کارکنانی قرار گیرند که بااتصالات و تجهیزات برقی کارگاه کار می‌کنند. این لوازم باید توسط کارکنان مذکور استفاده شود و با استانداردهای ASTM در مورد کالاهای لاستیکی تطابق داشته باشد.

‌ه- - پیش‌بندهای چرمی - کارکنانی که با اره‌های زنجیری، اره‌ها یا سوهان‌های دستی یا ماشینی یا وسایل مشابه کار می‌کنند، باید پیش‌بند چرمی بپوشند.

‌و- حفاظت از پاها - تمام کارکنان کارگاه باید پوتین‌ها یا چکمه‌های ایمنی بپوشند که الزامات استاندارد 241 ASTM را تأمین می‌کند.

‌ز- پوشش معمولی - تمام کارکنان کارگاه، به‌استثنای آن‌ها که نوع کارشان بر اساس این مشخصات پوشش حفاظتی ویژه‌ای را الزامی می‌کند، باید لباس کار یکسره بارنگ روشن بپوشند.

3- 9-5- حفاظت از پوست

هنگامی‌که امکان تماس مواد سوزاننده یا سمی باپوست کارکنان وجود دارد، کارکنان به طرق زیر محافظت خواهند شد:

- پوشش محافظتی و روش‌های محافظت از سر، صورت و چشم (مندرج دربندهای 3-9 و 3-9-1) به کار گرفته می‌شود.

- فواره شستشوی اضطراری چشم

- دوش با فشار زیاد

3- 9-6- کمربند ایمنی، ریسمان ایمنی

کارکنانی که بر روی شیب‌های تندتر از 5/1 عمودی به 1 افقی کار می‌کنند و یا امکان فروافتادن آن‌ها از ارتفاعی معادل یا بیش از 2 متر وجود دارد و به‌وسیله داربست مطمئن، نرده محافظ یا تورهای ایمنی محافظت نشده‌اند، باید به‌وسیله کمربند ایمنی و ریسمان ایمنی محافظت شوند. پیمانکار باید این لوازم، تمرین با آن‌ها و دستورالعمل‌های ضروری در رابطه با استفاده از آن‌ها را مهیا کند.

کمربند یا ریسمان ایمنی مورد لزوم، کمربند یا ریسمانی است که بتواند حداقل2500 کیلوگرم بار مرده را تحمل کند.

روش‌های پیمانکار برای استفاده از کمربند یا ریسمان ایمنی مبتنی بربند 8-8 از استاندارد USBR: CSS خواهد بود که قبل از عملیات به تائید مهندس ناظر می‌رسد.

3- 9-7- سایر لوازم ایمنی

سایر لوازم ایمنی مانند تورهای ایمنی، کمربندهای ایمنی، ماشین‌آلات متحرک و لوازم ایمنی خاصی که کارکنان را از خطرات ویژه محافظت می‌کند، اگر در مشخصات فنی خصوصی تعیین نشده باشد، باید بر اساس یکی از استانداردهای موردقبول مهندس ناظر طراحی و ساخته‌شده باشد.

3-10- علائم

در این بند از مشخصات فنی الزامات طراحی تابلوها، علائم و موانع ایمنی که باید در کارگاه‌های سدسازی نصب شود، ارائه می‌شود.

همچنین در این بند علائمی که توسط فرد علامت دهنده برای اپراتورهای ماشین‌آلات نشان داده می‌شود، ارائه می‌گردد.

3- 10-1- تابلوها

تابلوهایی که در اینجا مشخص می‌شود باید در تمام اوقاتی که کار در جریان است، به‌وضوح قاب ل رؤیت باشد و بلافاصله پس‌ازآنکه خطر مورداشاره تابلوها دیگر وجود ندارد، باید برداشته شود.

تابلوهای اخطاردهنده فقط در نزدیکی محل‌هایی نصب خواهد شد که خطری متوجه کارکنان یا عموم مردم باشد. تابلوهای اخطاردهنده به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم خواهد شد: قسمت بالایی قرمز خواهد بود که در آن با حروف سیاه نوشته‌شده است »خطر« و قسمت پایینی برای کلمات دیگری که نوع خطر را بیان می‌کند در نظر گرفته‌شده و رنگ آن سفید خواهد بود.

اندازه این تابلوها باید حداقل 5/1 متر در یک متر باشد.

تابلوهای آگاهی‌دهنده در محل‌هایی نصب می‌شود که خطر بالقوه وجود دارد و کارکنان باید احتیاط را رعایت کنند. این تابلوها هم به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم می‌شود، قسمت بالایی که کوچک‌تر و حدود یک‌سوم ارتفاع تابلو می‌باشد، دارای زمینه سیاه خواهد بود که با حروف زرد بر آن نوشته‌شده است »احتیاط« و قسمت پایینی، برای کلماتی که نوع خطر را بیان می‌کند، در نظر گرفته‌شده و زرد خواهد بود.

این تابلوها نیز باید حداقل 5/1 متر در 1 متر باشد.

تابلوهای خروج اضطراری باید در دفاتر یا کارگاه‌های سرپوشیده‌ای که ممکن است در آتش‌سوزی‌ها یا سوانح مشابه آسیب ببیند، نصب شود.

تابلوهای دیگر که روی آن‌ها دستورالعمل‌های ایمنی نوشته می‌شود باید دارای دو قسمت باشد، زمینه قسمت بالایی سبز است و بر آن با حروف سفید پیام اصلی نوشته می‌شود و بر زمینه سفید قسمت پایینی با حروف سیاه سایر اطلاعات به کارکنان داده می‌شود.

تابلوهایی که مکان‌های مختلف کارگاه را معرفی می‌کنند با حروف سیاه بر روی زمینه سفید و در اندازه قابل‌خواندن از فاصله 50 متری خواهد بود.

تابلوها و موانع ترافیکی منطبق بر آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی خواهد بود.

علائم موقتی که بر روی جاده‌ها برای جلوگیری از تصادفات نصب می‌شود، باید منطبق بر آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی باشد.

3- 10-2- علائم راهبری ماشین‌آلات

برای راهبری ماشین‌آلاتی مانند جرثقیل‌ها و دکل‌ها از علائمی استاندارد استفاده می‌شود که توسط دست فرد علامت دهنده به اپراتورهای ماشین‌آلات نشان داده می‌شود. این علائم هنگامی به کار گرفته خواهد شد که فاصله علامت دهنده تا اپراتور حداکثر 75 متر باشد. در فواصل بیشتر از 75 متر یا مواقعی که به دلایل آلودگی هوا، مه و امثال آن اپراتور نتواند علامت دهنده را به‌وضوح ببیند، از سامانه‌های مخابراتی بی‌سیم یا تلفن یا روش‌های الکتریکی دیگری که علائم صوتی یا تصویری را ارسال می‌کنند، باید استفاده شود.

هنگامی‌که از علائم دست استفاده می‌شود، این علائم باید در درجه اول منطبق بر پیوست شماره 6 استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« باشد و در درجه دوم از استاندارد USBR: CSS (Appendix F) استفاده شود. افرادی که این علائم را برای اپراتورها نشان می‌دهند باید با استانداردهای علائم آشنا باشند و صلاحیت آن‌ها قبلاً تائید شده باشد.

3-11- آتش‌سوزی

برای پیش‌گیری و مقابله با آتش‌سوزی و همچنین اجرای عملیات نجات در درجه اول مندرجات بند 1-1 از استاندارد

»دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« و پیوست شماره 2 این استاندارد و در درجه دوم فصل 15 از استاندارد USBR: CSS باید رعایت شود.0

3-12- کارهای بتنی

برای تأمین ایمنی در کارهای بتنی در درجه اول مندرجات بند 2-2 استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« ملاک خواهد بود و اگر مواردی در این استاندارد مشخص نشده باشد مندرجات استاندارد USBR: CSS (Appendix R) و همچنین فصل 25 این استاندارد رعایت خواهد شد.

3-13- سنگ برداری

در مورد سنگ برداری‌ها چه در فضای باز و چه در فضای تونل‌ها و شافتها، مندرجات استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« باید رعایت شود. مواردی که در این استاندارد مشخص نشده باشد، باید با مندرجات فصل‌های 23 و 24 از استاندارد USBR: CSS منطبق باشد.

3-14- ترابری

مندرجات فصل 2-1 استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« در درجه اول و فصل 11 از استاندارد USBR: CSS در مورد ترابری تجهیزات، مصالح و افراد در درجه بعدی معیار خواهد بود.

3-15- عملیات خاکی

معیارهای بند 2 -4 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« در مورد ایمنی عملیات خاکی باید رعایت شود.

3-16- عملیات حفاری و تزریق

مندرجات بند 2-5 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« در مورد ایمنی عملیات حفاری و تزریق ملاک خواهد بود.

3-17- ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکی

در عملیات ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیک، معیارهای ایمنی با رجوع به بند 2-6 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« رعایت خواهد شد.

3-18- برق

در مورد عملیات مربوط به برق، بند 2-7 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« و فصول 12، 27 و

28 از استاندارد USBR: CSS به ترتیب، اولویت خواهد داشت.

3-19- تعمیرگاه‌ها و کارگاه‌های پشتیبانی

ایمنی تعمیرگاه و کارگاه‌های پشتیبانی در کارگاه‌های سدسازی با استفاده از بندهای 2-8 و 2-11 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« تأمین خواهد شد.

3-20- سنگ‌شکن‌ها

بند 2-9 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« و فصل 19 از استاندارد USBR: CSS برای تأمین معیارهای ایمنی در کارگاه‌های سدسازی به ترتیب، اولویت خواهد داشت.

3-21- رادیواکتیو

برای نکات ایمنی در مقابل مواد پرتوزا بند 2-10 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« ملاک خواهد بود.

3-22- داربست‌ها

پیوست شماره 1 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« برای تأمین معیارهای ایمنی عملیات نصب و برچیدن داربست‌ها در کارگاه‌های سدسازی ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که استاندارد مذکور مشخص نکرده باشد از فصل 13 استاندارد USBR: CSS استفاده خواهد شد.

3-23- پلکان، نردبان و پاگرد

طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پلکان‌ها، نردبان‌ها و پاگردها به‌گونه‌ای خواهد بود که معیارهای مندرج در فصل 13 از استاندارد

. تأمین شود USBR: CSS

3-24- ابزاردستی، ابزار ماشینی و جک‌ها

ابزارها، اعم از دستی و ماشینی و همچنین جک‌ها و روش استفاده از آن‌ها باید با فصل 16 استاندارد USBR: CSS انطباق داشته باشد.

3-25- کابل‌های فولادی، قلاب‌ها، زنجیرها و سایر لوازم فولادی

تمام تجهیزاتی که در عملیات بارگیری و انتقال با جرثقیل، شمع کوب‌ها، چالزنی‌ها و امثال آن مورداستفاده هستند و از فولاد ساخته می‌شوند، مانند کابل‌های فولادی، قلاب‌ها، زنجیرها، قرقره‌ها و تجهیزات مشابه، باید منطبق بر فصل 17 از استاندارد USBR: CSS باشد.

3-26- نقاله‌ها، شمع کوب‌ها و بالابرها

نکات ایمنی لازم‌الاجرا در مورد نقاله‌ها، شمع کوب‌ها و بالابرها و همچنین اجرای عملیات ایمنی با این ماشین‌آلات منطبق بر فصل 18 از استاندارد USBR: CSS خواهد بود.

3-27- لوازم مکانیزه متحرک و ثابت

نکات ایمنی در مورد تجهیزات مکانیزه پیمانکار اعم از ثابت یا متحرک باید منطبق بر فصل 19 از استاندارد USBR: CSS باشد و اجرای عملیات با آن‌ها و نگهداری از آن‌ها، الزامات ایمنی این استاندارد را تأمین کند.

3-28- تونل‌ها و شافتها

ایمنی در عملیات اجرایی تونل‌ها و شافت‌ها از طریق تطابق با بند 2-3 از استاندارد »دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه‌های سدسازی« و در درجه دوم فصول23 و24 از استاندارد USBR: CSS تأمین می‌شود.