متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

افزودن به پسندها
متن نشریه شماره 399 مشخصات فنی عمومی سدها

توضیحات

فصل سوم- قسمت دوم

3-4- دستورالعمل‌ها و تمرین

3- 4-1- آموزش

3- 4- 1-1- دستورالعمل کتبی

هر یک از کارکنان پیمانکار که استخدام می‌شود، دستورالعملی کتبی دریافت خواهد کرد که شامل تمهیدات مربوط به برنامه‌های ایمنی پیمانکار است. در این دستورالعمل علاوه بر سیاست عمومی ایمنی پیمانکار، روش‌ها و آیین‌نامه‌هایی که در مورد محیط‌های کاری و گزارش جراحات، کمک‌های اولیه و اقدامات پزشکی لازم‌الاجرا هستند، بیان می‌شود. هر یک از کارکنان باید دریافت این دستورالعمل را کتباً گواهی کند. این گواهی‌ها برای بازرسی مهندس ناظر باید در دسترس باشد.

3- 4- 1-2- سرکارگران

قبل از اینکه کارگری در کارگاه مشغول به کار شود، سرکارگر مربوط به آن فعالیت باید روش‌های ایمنی لازم را به کارگر مذکور آموزش بدهد و او را از خطرات فعالیت موردنظر آگاه کند.

3- 4-2- تمرین در کارگاه

کارگرانی که در فعالیت‌های انتقال سموم، اسیدها، مواد سوزا و مواد خطرناک دیگر مشغول می‌شوند، باید روش‌های صحیح انتقال این قبیل مواد را بیاموزند. این کارگران باید از خطر بالقوه فعالیت‌های خود، لوازم ایمنی و سایر لوازم و روش‌های ضروری برای مقابله با خطر و مسؤولیت خود در انطباق با مقررات ایمنی و این مشخصات فنی آگاه شوند.

باید به کارگرانی که با مواد قابل اشتعال سروکار دارند، روش‌های صحیح و ایمن انتقال و استفاده از این مواد، توصیه شود. کارگرانی که در معرض حشرات، گیاهان، باکتری‌ها و حیوانات بیماری‌زا هستند باید با این خطرات، روش‌های پیشگیری و کمک‌های اولیه آشنا باشند.

تمام فعالیت‌هایی که با استفاده از لیزرها، مایکروویوها، اشعه X و مواد پرتوزای الکترومغناطیسی و یونیزه انجام می‌شوند باید به عهده یا تحت نظارت مستقیم متخصصین مواد پرتوزا باشد. در ضمن افرادی که به‌طور مستقیم در محل‌هایی فعالیت می‌کنند که امکان تأثیر مواد پرتوزای مضر بر آن‌ها وجود دارد، باید از خطرات مواد پرتوزا و روش‌های مقابله با آن آگاه شوند.

افرادی که در ارتباط با ماشین‌آلات سنگین فعالیت می‌کنند باید با روش‌های ایمن کار با ماشین‌آلات آشنا باشند و این آشنایی و مهارت را در کار با ماشین‌آلات عملانشان دهند. این آزمایش قبل از اینکه به شخصی مجوز کار با ماشین‌آلات داده شود، توسط نماینده پیمانکار انجام می‌شود.

3- 4-3- جلسات ایمنی

پیمانکار باید ماهانه جلساتی را برای کنترل مجدد عملیات و تمهیدات ایمنی در تمام فعالیت‌ها برگزار کند. نتیجه این جلسات در گزارش ماهانه مسئول ایمنی پیمانکار به مهندس ناظر ارائه خواهد شد. زمان این جلسات باید از قبل به اطلاع مهندس ناظر برسد.

 3- 4-4- تمرین کمک‌های اولیه

پیمانکار باید به تعداد قابل‌قبولی از سرکارگران خود کمک‌های اولیه را آموزش دهد. کمک‌های اولیه باید به‌وسیله این افراد تمرین شود. این افراد و تعداد آن‌ها باید به تائید مهندس ناظر برسد.

3- 4-5- آموزش ایمنی و سلامت

هر یک از مسؤولین و سرکارگر آن‌که برای مدت بیش از یک سال در کارگاه مشغول خواهد بود، باید در مدت حداکثر یک ماه از زمان آغاز به فعالیت در کارگاه در کلاسی حداقل 4 ساعته با روش‌ها و الزامات ایمنی در کارگاه و برنامه‌ایمنی پیمانکار آشنا شوند.

3- 4-6- روش‌های ویژه مقابله با خطرات

روش‌های ویژه مقابله با خطرات با همکاری مسئول ایمنی پیمانکار و مهندسین مسئول در عملیات مختلف برای فعالیت‌های زیر تدوین می‌شود:

الف- عملیاتی که براثر آن مواد خطرناک یا سمی ایجاد می‌شود.

ب- عملیاتی که در محیط‌های کاری خطرناک مانند ارتفاع زیاد، سکوهای کاری معلق، غواصی در زیرآب، تونل‌ها و نظایر آن‌ها انجام می‌شود.

3- 4-7- اخراج

کارکنانی که برنامه، روش‌ها و الزامات ایمنی در کارگاه را قبول نداشته باشند و یا مکرراً در انطباق خود و فعالیت‌های خود با آن‌ها ناموفق باشند، از کارگاه اخراج خواهند شد.

3-5- وسایل پزشکی

3- 5-1- مسائل عمومی

قبل از آغاز عملیات اجرایی، پیمانکار وسایلی را به شرح مندرج در این مشخصات برای انجام عملیات کمک‌های اولیه و پزشکی تهیه و افرادی را به این منظور استخدام خواهد کرد.

باید بر اساس تماس‌های فوری در کارگاه و همچنین تماس فوری با نزدیک‌ترین مرکز پزشکی در کارگاه، وسایل ارتباطی مناسب پیش‌بینی شود. باید شرایطی مهیا شود که امکان کمک‌رسانی به هر یک از کارکنان در مواقع اضطراری مهیا باشد. روشنایی اضطراری در محل کمک‌های اولیه و درمانگاه کارگاه باید مهیا باشد.

3- 5- 1-1- بیمه

پیمانکار و تمام پیمانکاران دست‌دوم قبل از آغاز عملیات باید مدارکی به مهندس ناظر ارائه کنند که بیانگر بیمه تمام کارکنان در مقابل حوادث، آن‌طور که آیین‌نامه‌های مملکتی تصریح کرده‌اند، باشد.

3- 5-2- وسایل کمک‌های اولیه

اگر در مشخصات فنی خصوصی در این خصوص مطلبی قید نشده باشد، حداقل امکاناتی که پیمانکار به‌عنوان کمک‌های اولیه باید مهیا کند به شرح زیر خواهد بود:

3- 5- 2-1- رده الف- کمک‌های اولیه

در کارگاه‌هایی که کم‌تر از 100 نفر در آن‌ها مشغول به کار هستند (مجموع کارکنان پیمانکار، مهندس ناظر و کارفرما در طولانی‌ترین نوبت‌کاری) و در نزدیکی آن‌ها ایستگاه کمک‌های اولیه یا درمانگاه وجود ندارد، وسایل کمک‌های اولیه باید توسط پیمانکار تهیه‌شده و به سهولت در دسترس باشد. این وسایل و محل استقرار آن‌ها باید به تائید پزشک همکار پیمانکار برسد؛ اما در هیچ شرایطی نباید کم‌تر از یک جعبه 16 واحدی کمک‌های اولیه برای حداکثر هر 25 نفر کارکنان کارگاه در نظر گرفته شود. جعبه کمک‌های اولیه باید در مقابل عوامل جوی مقاوم بوده و حاوی بسته‌بندی‌های آب‌بندی‌شده هر یک از اقلام لازم باشد. جعبه کمک‌های اولیه هر هفته توسط مسئول ایمنی کارگاه یا همکاران او بازدید می‌شود و اقلامی که کم شده یا تاریخ‌مصرف آن‌ها منقضی شده باشد، تکمیل یا با اقلام جدید جایگزین می‌شوند. بایگانی بازدیدها در کنار جعبه‌های کمک‌های اولیه نصب و در دسترس و قابل بازرسی خواهد بود. حداقل یک نفر که قادر باشد کمک‌های اولیه را در مواقع اضطراری انجام دهد باید در هر نوبت‌کاری در کارگاه حاضر و مسئول ارائه کمک‌های اولیه به کارکنان مجروح و مصدوم باشد. اسامی این افراد مسئول باید در اختیار کارکنان هر نوبت‌کاری قرار داده شود. هر تیم کاری که در فضاهای بسته کار می‌کند باید یک نفر مسئول کمک‌های اولیه داشته باشد.

حداقل یک برانکار، دو پتو و یک جعبه 16 واحدی کمک‌های اولیه باید در اختیار هر یک از مسئول ین کمک‌های اولیه قرار داده شود.

گروه‌های کاری که دور از دسترسی به جعبه‌های کمک‌های اولیه نصب‌شده در کارگاه و یا مراکز پزشکی دیگر کار می‌کنند باید یک جعبه کمک‌های اولیه در اختیار داشته باشند.

3- 5- 2-2- رده ب- ایستگاه کمک‌های اولیه

در کارگاه‌هایی که کارکنان آن‌ها بین 100 تا 300 نفر هستند (مجموع کارکنان پیمانکار، مهندس ناظر و کارفرما در طولانی‌ترین نوبت‌کاری)، یک ایستگاه کمک‌های اولیه که به تائید پزشک همکار پیمانکار رسیده باشد، تأسیس خواهد شد. ایستگاه کمک‌های اولیه حداقل 20 مترمربع زیربنا خواهد داشت که باید مجهز به روشنایی، گرما، آب آشامیدنی، تأسیسات دفع زباله، تهویه و وسایل ارتباطی باشد.

یک پزشکیار یا یک پرستار در تمام زمان‌هایی که کار جریان دارد در این ایستگاه کمک‌های اولیه حاضر خواهد بود و مستقیماً تحت نظر پزشک همکار پیمانکار فعالیت خواهد کرد. در هیچ شرایطی مفاد این مشخصات بر توصیه‌ها و تأییدهای پزشک همکار پیمانکار ارجح نخواهد بود.

همان‌طور که دربند 3-5-3 آمده است، آمبولانس مجهز باید در دسترس باشد.

3- 5- 2-3- رده پ- درمانگاه

 در کارگاه‌هایی که بیش‌تر از 300 نفر مشغول به کار هستند (مجموع کارکنان پیمانکار، مهندس ناظر و کارفرما در طولانی‌ترین نوبت‌کاری)، یک درمانگاه تأسیس خواهد شد که با نظر پزشک همکار پیمانکار تجهیز می‌گردد، اما تأییدیه‌های پزشک همکار پیمانکار به‌هیچ‌وجه از مندرجات این مشخصات کم‌تر نخواهد بود.

محل، ابعاد، تجهیزات و وسایل این درمانگاه توسط مهندس ناظر تعیین می‌شود و ساختمان آن‌چنان خواهد بود که ساکت و خلوت باشد و وسایل ارتباطی، تهویه مناسب، روشنایی، گرما، آب گرم و سرد، توالت‌های مناسب و پریزهای برق در آن تأمین باشد. فضاهای داخلی ازنظر حرارت و صوت عایق‌بندی و رنگ می‌شود. کف‌ها با مصالح نفوذناپذیر ساخته و در شرایط بهداشتی و تمیز نگهداری می‌شود. تمام درها و پنجره‌ها مجهز به توری خواهد بود. درمانگاه به‌گونه‌ای مجهز خواهد شد که بیماران سرپایی را معالجه کند.

آمبولانس قابل‌اعتماد همواره در محل درمانگاه حاضر خواهد بود تا بیماران و مجروحین را منتقل کند. این درمانگاه به‌طور شبانه‌روزی با استفاده از یک پرستار متخصص یا یک پزشکیار مجرب تحت نظارت مستقیم پزشک همکار پیمانکار ارائه خدمات خواهد کرد.

3- 5- 2-4- رده ت

در کارگاه‌هایی که بیش از 1000 نفر به کار مشغول‌اند (مجموع کارکنان پیمانکار، مهندس ناظر و کارفرما در طولانی‌ترین نوبت‌کاری)، درمانگاهی تأسیس خواهد شد که در آن‌یک پزشک تمام‌وقت به همراه گروه پرستاری مناسب مشغول خواهند بود. در چنین درمانگاهی درمان‌های بالینی کوتاه‌مدت نیز ارائه خواهد شد و همواره یک دستگاه آمبولانس در محوطه آن در دسترس خواهد بود.

3- 5-3- آمبولانس

بر اساس نیازهای کارگاه و مندرجات بند 3-3 این مشخصات فنی عمومی پیمانکار باید برای انتقال بیماران و مجروحین، خدمات آمبولانس قابل‌اعتماد مهیا کند. خدمات آمبولانس هنگامی قابل‌اعتماد تلقی خواهد شد که واجد یکی از شرایط زیر باشد:

الف- خدمات آمبولانس‌های دارای پروانه اشتغال از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب- خدمات آمبولانس متعلق به خود پیمانکار که همواره در شرایط مناسب کاری و در کارگاه مستقر باشد.

به‌هرحال آمبولانس‌ها باید مورد بازرسی و تائید پزشک همکار پیمانکار قرار گیرد. این پزشک، لوازم و تجهیزاتی که باید در آمبولانس برای کمک به بیماران و مجروحین تأمین شود را تعیین و تائید خواهد کرد.

راننده هر آمبولانس علاوه بر مهارت در رانندگی و نگهداری آمبولانس در شرایط اضطراری، باید قادر باشد عملیات کمک‌های اولیه را به‌خوبی اجرا کند. این مهارت‌ها باید به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا پزشک همکار پیمانکار رسیده باشد.

3- 5-4- ثبت اطلاعات پزشکی و کمک‌های اولیه

پیمانکار باید عملیات پزشکی و کمک‌های اولیه را ثبت و بایگانی کند. این اسناد باید شامل موارد زیر باشد:

- گزارش روزانه عملیات

- اطلاعات و آمار انباشته‌ی جراحت‌های هر فرد

- اطلاعات آماری ماهانه در مورد جراحت‌های ناشی از کار با توجه به نوع و طبیعت جراحت

- اطلاعات مربوط به بهبود بیماران و مجروحین

تمام اطلاعات فوق باید همواره برای بازرسی مهندس ناظر در دسترسی باشد.

3- 5-5- گواهی‌های جسمانی کارکنان

کارکنانی که استخدام خواهند شد، باید ازنظر جسمانی قادر باشند وظایف خود را در شرایط ایمن اجرا کنند. این توانایی توسط پزشک همکار پیمانکار یا اداره بهداشت محل تائید خواهد شد. کارکنانی که توانایی جسمانی آن‌ها به دلایل استفاده از مواد مخدر، فرسودگی، بیماری، مسمومیت یا دلایل دیگر برای انجام کار موردنظر کافی نباشد، با توجه به اینکه خود و دیگران را به خطر خواهند انداخت، به کار گمارده نخواهند شد.

پیمانکار برای استخدام صغار باید تمام قوانین کار مربوط به صغار را رعایت کند.

تمام افرادی که راهبری خودروها، تجهیزات متحرک، تجهیزات بالابر و تجهیزات خطرناک دیگر به آن‌ها محول می‌شود، باید قادر به خواندن علائم، راهنماها، اخطارها و دستورات عملیاتی باشند و آن‌ها را درک کنند. به‌ویژه رانندگان کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین باید توسط مسؤولین ایمنی پیمانکار ازنظر جسمانی و روانی آزمایش شوند تا ثابت شود که قادرند بدون به خطر انداختن خود و دیگران مسؤولیت‌های محوله را انجام دهند. افرادی که به لحاظ جسمانی یا روانی توانایی نداشته باشند و یا تحت تأثیر مواد مخدر و الکل باشند، به‌هیچ‌وجه به این قبیل فعالیت‌ها گمارده نخواهند شد. رانندگان جرثقیل‌ها و بالابرها باید سالانه مورد آزمایش جسمانی قرار گیرند.

افرادی که آتشکاری به آن‌ها محول می‌شود باید حائز وضعیت جسمانی خوب باشند و نباید معتاد به مواد سکرآور، مخدرها و امثال آن باشند. این افراد باید قادر باشند دستورات کتبی یا شفاهی را به‌وضوح دریابند یا صادر کنند.

افرادی که در محیط‌های با هوای فشرده کار می‌کنند، قبل از آغاز به کار توسط پزشک معاینه می‌شوند تا توانایی آن‌ها برای کار در چنین محیطی تائید شود. علاوه بر این‌چنین افرادی سالانه یک‌بار و پس از هر دوری بیش از 15 روز از کار مجدداً معاینه خواهند شد.