جذب سرمایهrss

فراخوان جذب سرمایه

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۸-۰۶-۲۵ ۱۵:۲۱
۱۴۱۶-۰۶-۲۴ ۰۰:۰۰
۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۱۰:۲۹
۱۴۱۵-۰۸-۱۷ ۱۰:۲۲
۱۳۹۶-۱۲-۰۲ ۰۰:۳۱
۱۴۱۵-۰۱-۱۵ ۰۰:۰۰

فراخوان جذب سرمایه گذار

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۱-۲۵ ۰۰:۰۸
۱۴۱۵-۱۲-۰۸ ۲۳:۲۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۹ ۰۰:۱۳
۱۴۱۶-۱۰-۲۷ ۱۳:۲۵

فراخوان جذب سرمایه

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۰-۱۶ ۰۱:۰۴
۱۴۱۶-۱۰-۲۷ ۱۳:۲۵
۱۳۹۶-۱۰-۱۶ ۰۱:۰۳
۱۴۱۶-۱۰-۲۷ ۱۳:۲۵
۱۳۹۶-۱۰-۱۲ ۲۳:۲۵
۱۴۱۵-۱۰-۲۶ ۲۳:۲۴

فراخوان جذب سرمایه

مهلت شرکت در فراخوان پایان یافته است
۱۳۹۶-۱۰-۱۲ ۲۳:۱۳
۱۴۱۵-۱۰-۲۶ ۲۳:۱۳

 

آیا شما از فعالان اقتصادی هستید و به کسی یا چیزی نیاز دارید؟؟

به ما بگید ما براتون پیدا می کنیم

اگر هم شما کسی هستید که دیگران به شما نیاز دارن یا چیزی دارید که دیگران خواهانش هستن!!

به ما بگید و منتظر خبر خوبمون باشید!

شما می تونید در سایت پایمرد ثبت نام کنید و از منوی ثبت فراخوان نیازاتونو ثبت کنید

یا اگر هم حوصله ندارید از فرم سریع استفاده کنید